کالایاب
شاخص یاب
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:08:12
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.08%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

245
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:01:59
23 (10.36%)
تغییر ۳ ماهه
23 (10.36%)
تغییر ۶ ماهه
245 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

12,607
قیمت روز
13 (0.1%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:31:57
1,476 (13.27%)
تغییر ۳ ماهه
445 (3.66%)
تغییر ۶ ماهه
1,087 (7.94%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares DAX 77.85 77.8 77.55 78.1 0.30 0.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Value China 40.4 40.3 40.3 40.45 0.05 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Value Japan 13.22 13.24 13 13.26 0.22 1.69% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
BMO NASDAQ 100 15.02 15 14.84 15.04 0.18 1.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
WISE CSI HK 100 26.05 25.95 25.9 26.5 0.45 1.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
ChinaAMC CSI 300 44.15 43.9 43.9 44.85 0.40 0.91% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares FTSE 100 94.6 94.5 94.45 94.65 0.15 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR Gold Shares 977 976.5 976.5 980.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
ABF Pan Asia Bond 115.65 115.5 115.5 115.65 0.10 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
CSOP SZSE ChiNext 6.77 6.74 6.74 7 0.18 2.66% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Hang Seng H-Share 113.4 113.3 113.1 114.4 0.10 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Haitong CSI300 CNY 13.34 13.3 13.3 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares NASDAQ 100 118.1 117.9 117.6 118.2 0.50 0.43% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares NASDAQ 100 17.62 17.58 17.5 17.62 0.12 0.69% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
CSOP FTSE China A50 14 13.98 13.94 14.14 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
CSOP FTSE China A50 11.98 11.96 11.92 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
MA Horizons CSI 300 15 14.72 14.72 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE Japan 24.5 24.55 24.5 24.65 0.40 1.66% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
ChinaAMC CSI 300 CNY 37.7 37.6 37.6 38.3 0.35 0.93% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers CSI300 7.87 7.89 7.87 7.96 0.06 0.76% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard Total China 7.73 7.72 7.71 7.76 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Bosera FTSE China A50 7.34 7.15 7.13 7.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
CSOP MSCI China A Int 12.3 12.32 12.3 12.48 0.12 0.98% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EURO STOXX 50 82.35 82.25 81.95 82.5 0.40 0.49% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EURO STOXX 50 96.2 96.05 95.9 96.35 0.30 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EURO STOXX 50 12.26 12.24 12.22 12.26 0.04 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers Nifty 50 1282 - 1282 1282 2.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
E Fund CSI 100 A-Share 44.8 44.75 44.7 45.1 0.30 0.67% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Core Hang Seng 102.3 102.1 102.1 102.8 0.20 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Core Hang Seng 87.6 87.55 87.55 88.1 0.20 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Core Hang Seng 13.1 13.08 13.06 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares FTSE A50 China 13.92 13.88 13.82 14.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
MA Horizons MSCI China 32.45 32.4 32.25 32.65 0.20 0.62% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
CICC CSI Select 100 RMB 9.19 9.18 9.15 9.26 0.04 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Hang Seng FTSE China 50 196.7 195.7 195.3 197.3 0.90 0.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares CSI 300 A-Share 28.1 28.15 27.9 28.4 0.25 0.89% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
MA Horizons CSI 300 CNY 12.88 12.6 12.6 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Value China A-Share CNY 6.65 6.64 6.63 6.71 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
CSOP China CSI 300 Smart 15.04 14.92 14.92 15.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI China 139 138.8 138.5 139.3 0.60 0.43% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Harvest MSCI China A CNY 12.68 12.66 12.66 12.84 0.16 1.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares CORE MSCI Taiwan 87.95 87.85 87.4 88 0.60 0.69% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Bosera FTSE China A50 CNY 6.16 6.12 6.1 6.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI Brazil 38.55 38.5 38 38.55 0.55 1.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Emerging Asia 53 52.95 52.9 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Harvest MSCI China A 50 CNY 14.88 14.44 14.38 14.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
CSOP China CSI 300 Smart CNY 12.94 12.74 12.74 12.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
ChinaAMC MSCI China A Inclusion 8.76 8.72 8.72 8.8 0.05 0.57% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI Singapore IM 11.04 11.02 11 11.08 0.04 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 26.6 25.85 25.8 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
CSOP WTI Oil Annual Roll Dec Fut 8.51 8.5 8.5 8.51 0.04 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
CSOP Hang Seng Daily 2X Leveraged 10.34 10.32 10.3 10.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
db x trackers MSCI World UCITS SG 47.05 46.75 46.75 47.05 0.30 0.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Core S&P BSE SENSEX India 3.22 3.21 3.2 3.22 0.02 0.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Hang Seng China A Industry Top CNY 46.45 45.05 44.95 46.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Lippo Select HK & Mainland Property 79.35 82 79.35 82.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 306.6 306.2 305.6 308.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Premia Asia Innovative Technology HKD 70.3 70.25 69.85 70.75 0.45 0.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Samsung HSI Daily -1x Inverse Product 4.47 4.48 4.45 4.49 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
CSOP S&P New China Sectors ETF HKD Inc 68.2 68.1 68 68.45 0.40 0.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Samsung HSI Daily 2x Leveraged Product 8.64 8.62 8.6 8.73 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Premia CSI Caixin China Bedrock Economy 7.8 7.76 7.76 7.92 0.12 1.54% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
CSOP Hang Seng Daily -1x Inverse Product 5.32 5.33 5.29 5.34 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Samsung HSCEI Daily 2x Leveraged Product 7.2 7.19 7.17 7.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE Asia ex Japan High Div Yld 21.4 21.6 21.4 21.6 0.10 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 79.8 79.95 79.8 80.05 0.15 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
AMP Capital Global Infrastructure Securities 28.85 28.8 28.75 28.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
ChinaAMC Direxion Hang Seng Daily 2x Leveraged 11.38 11.36 11.36 11.5 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
XIE Shares Chimerica FTSE N Share Daily 2x Lev 10.5 10.64 10.5 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
ChinaAMC Direxion NASDAQ 100 Daily (-1x) Inverse 9.43 9.44 9.39 9.44 0.06 0.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Chinaamc Bloomberg Barclays China Treasury + Polic 121 120.9 120.7 121 0.50 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
ChinaAMC Direxion Hang Seng China Enterprises Dail 9.42 9.39 9.37 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
ChinaAMC Hang Seng Stock Connect Hong Kong SmallCa 24.1 24 24 24.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
CSOP Hang Seng China Enterprises Daily 2x Leverage 8.57 8.53 8.52 8.71 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
E Fund Yuanta Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged 6.41 6.39 6.38 6.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Mirae Asset Horizons Hang Seng China Enterprises D 8.91 8.88 8.86 9.04 0.03 0.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Mirae Asset Horizons Hang Seng Daily 2x Leveraged 10.82 10.8 10.78 10.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Value Gold 32.05 32.1 32 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
iShares DAX 11.58 11.56 11.56 11.6 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
Vanguard S&P 500 20.15 20.2 20.15 20.25 0.10 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
CICC CSI Select 100 10.74 10.72 10.7 10.82 0.04 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
CSOP SZSE ChiNext CNY 5.84 5.85 5.84 5.99 0.16 2.74% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
Hang Seng H-Share CNY 96.95 97 96.9 97.7 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
iShares CORE KOSPI 200 12.38 12.36 12.36 12.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
ComStage 1 DAX UCITS II 99.15 99 99 99.4 0.55 0.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
db x-trackers MSCI Malaysia 94.65 94.75 94.65 94.75 0.15 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
Vanguard FTSE Asia ex Japan 23.2 23.3 23.2 23.5 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
BMO Asia USD Investment Grade Bond 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
Mirae Asset Horizons S&P Crude Oil Futures Enhance 4.83 4.82 4.82 4.83 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
WISE CSI300 China 34.65 34.45 34.45 35.25 0.20 0.58% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Harvest MSCI China A 14.78 14.8 14.78 14.88 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard Total China 9 8.99 8.99 9.13 0.05 0.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
iShares CORE KOSPI 200 96.95 96.9 96.9 97.05 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
iShares CORE KOSPI 200 82.95 82.9 82.9 83.1 0.15 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Hang Seng Index ETF CNY 24.75 24.7 24.7 24.9 0.05 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Harvest MSCI China A 50 16.8 16.76 16.76 16.86 0.06 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
iShares CORE MSCI Taiwan 13.14 13.12 13.12 13.16 0.18 1.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
E Fund CSI 100 A-Share CNY 38.2 38.1 38.1 38.45 0.25 0.65% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers MSCI Russia Capped 22.25 22.3 22 22.35 0.40 1.83% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 254 255 254 256 0.20 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Premia CSI Caixin China New Economy 7.3 7.32 7.3 7.41 0.10 1.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Premia Asia Innovative Technology USD 8.95 8.96 8.9 9.01 0.05 0.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Samsung HSCEI Daily -1x Inverse Product 4.78 4.77 4.74 4.78 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Mirae Asset Horizons Hang Seng China Enterprises D 5.95 5.96 5.9 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Mirae Asset Horizons S&P 500 Daily 1X Inverse Prod 11.2 11.18 11.16 11.2 0.06 0.54% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
iShares DAX 91.15 91.35 91.05 91.35 0.80 0.89% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۴
Value Korea 27.1 - 27.1 27.1 0.20 0.74% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۴
Hang Seng Index ETF 29.05 29 29 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۴
Value China A-Share 7.72 7.71 7.71 7.77 0.06 0.78% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۴
iShares S&P BSE Sensex 25.3 25.25 25.2 25.3 0.20 0.80% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR FTSE Greater China 40.8 40.75 40.75 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۴
CSOP MSCI China A Int CNY 10.54 10.52 10.52 10.68 0.12 1.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۴
Vanguard FTSE Developed Europe 18.26 18.3 18.24 18.32 0.10 0.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۴
ChinaAMC Direxion NASDAQ 100 Daily 2x Leveraged 30.25 30.3 30.25 30.3 0.50 1.68% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۴
ChinaAMC Direxion Hang Seng China Enterprises Dail 6.3 6.31 6.26 6.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۴
CSOP Hang Seng China Enterprises Daily -1x Inverse 5.71 5.72 5.66 5.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI China 25.6 25.8 25.6 25.8 0.15 0.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
iShares Core CSI 300 3.58 3.61 3.58 3.62 0.04 1.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
XIE Shares FTSE Chimerica 11.4 11.44 11.4 11.46 0.12 1.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 598 597.5 595 598 3.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung CSI China Dragon Internet 11.5 11.58 11.5 11.62 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 216.2 216.4 213.8 216.4 2.40 1.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
CICC KraneShares CSI China Internet HKD 60.5 60.6 60.5 60.9 0.30 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
CICC KraneShares CSI China Internet RMB 51.8 52 51.8 52 0.20 0.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
E Fund Yuanta Hang Seng Daily -1x Inverse 4.69 4.68 4.66 4.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
ChinaAMC Direxion Hang Seng Daily -1x Inverse 5.93 5.91 5.89 5.93 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
Mirae Asset Horizons Hang Seng Daily -1x Inverse P 5.55 5.53 5.52 5.55 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
iShares MSCI AC Asia ex Japan 51.75 51.8 51.75 51.95 0.20 0.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Ping An of China CSI 5-10Y CGB 122.6 122.55 122.55 122.6 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
Value Gold CNY 27.3 27.35 27.3 27.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۰۵
db x-trackers MSCI Pacific x Jp 47.85 47.9 47.85 47.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۰۵
CSOP China 5-Yr Treasury Bd 122 122.1 121.85 122.1 0.30 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۳۵
db x-trackers MSCI Thailand 207.6 - 207.6 207.6 0.40 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۰۴
BMO Hong Kong Banks 8.57 8.56 8.56 8.57 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۳۵
BMO Asia USD Inv Grd Bd 15.5 - 15.5 15.5 0.05 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۳۵
CSOP China 5-Year Treasury Bd CNY 104.25 104.2 104.2 104.25 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۳۵
CICC Bloomberg Barclays China Treasury 1-10Y HKD 121.85 121.7 121.7 121.85 0.20 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Hang Seng RMB Gold 23.75 23.7 23.7 23.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۶:۳۶
iShares NASDAQ 100 138.2 - 138.2 138.2 1.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۶:۳۶
Vanguard S&P 500 USD 2.57 - 2.57 2.57 0.02 0.78% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۶:۳۶
BMO Nasdaq 100 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۵
Value Taiwan 42.45 - 42.35 42.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
iShares FTSE 100 81 - 80.8 81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
iShares FTSE 100 12.04 - 12 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Amundi Hang Seng HK 35 18.78 - 18.76 18.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
iShares CORE MSCI Taiwan 102.5 - 102.1 102.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
db x-trackers MSCI Philippines IM 14.8 - 14.68 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۲:۳۵
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1009.55 - 1009.55 1009.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۲:۳۵
MA Horizons Hang Seng High Dividend Yield 29.8 - 29.75 29.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۲:۳۵
BMO MSCI Asia Pacific Real Estate 11.56 - 11.54 11.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۲:۰۵
Ping An of China CSI HK Dividend 30.3 - 30.3 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
ABF Hong Kong Bond Fund 96.3 - 96 96.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۰:۳۵
Amundi Hang Seng HK 35 22 - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۰۵
Vanguard FTSE Developed Europe RMB 15.6 - 15.6 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۰۵
CSOP China Ultra Short-Term Bd 178.6 - 178.45 179.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
CSOP China Ultra Short-Term Bd CNY 152.7 - 152.6 152.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۶
E Fund Citi Chinese Gov Bd 5-10 Yr CNY 113 - 112.35 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
E Fund Citi Chinese Gov Bd 5-10 Yr 127 - 127 127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
XIE Shares CLSA GARY 8.99 - 8.99 9.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۱:۳۳
GFI MSCI China A Int 7.77 - 7.77 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
GFI MSCI China A Int CNY 6.82 - 6.82 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
CSOP Nifty 50 Daily -1x Inverse 12.74 - 12.72 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۵
CSOP NIFTY 50 Daily 2x Leveraged 19.1 - 19.1 19.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۵
E Fund CES China 120 14.58 - 14.4 14.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
E Fund CES China 120 CNY 12.24 - 11.74 12.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
CSOP MSCI T50 5.67 - 5.67 5.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
CSOP CES China A80 36.7 - 36.7 36.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
CUAM C-Shares CSI 300 21.75 - 21.75 21.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ChinaAMC CES China A80 15.3 - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
CSOP CES China A80 CNY 31.05 - 31.05 31.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
C-Shares CSI Healthcare 22.15 - 22.15 22.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Harvest CSI Smallcap 500 6.03 - 6.03 6.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI China A Int 7.3 - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
CUAM C-Shares CSI 300 CNY 18.32 - 18.32 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ChinaAMC CES China A80 CNY 13.02 - 13.02 13.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
C-Shares CSI Healthcare CNY 18.22 - 18.22 18.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Harvest CSI Smallcap 500 CNY 5.05 - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
C-Shares CSI Consumer Staples 24.25 - 24.25 24.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
C-Shares CSI Consumer Staples CNY 20 - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI China A Int 9.02 - 9.02 9.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰