کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0145
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:40:22
0 (1.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.23%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (2.87%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 14:07:23
2 (11.86%)
تغییر ۳ ماهه
2 (14.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.72%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Gold 2855.05 2858.95 2855.05 2881.85 22.85 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Axis Gold 2795 2812.9 2795 2819.9 34.00 1.22% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
HDFC Gold 2889.95 2885.05 2885.05 2912.6 12.05 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
SBI Quality 96.68 96.73 96.68 97.25 0.59 0.61% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Quantum Gold 1401 1400 1394 1414 7.20 0.51% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
R Shares NV 20 583.48 584.67 583.48 586.53 1.48 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
HDFC Nifty Growth 1202.04 1200.09 1194.02 1202.08 5.94 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Birla Sun Life Gold 2891 2940.05 2891 2964 69.00 2.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ICICI Prudential S&P BSE 500 152.42 152.89 152.42 152.99 0.25 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs Infrastructure BeES 323 328.45 323 328.45 4.40 1.36% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES 254 253.9 253.9 255.85 6.90 2.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Kotak Nifty 118.63 118.45 117.93 118.66 0.50 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Bharat 22 ETF 37.33 37.36 37.33 37.74 0.42 1.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Bharat 22 ETF 37.3 37.2 37.2 37.73 0.40 1.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Kotak Banking 304.17 305.8 302.6 305.8 0.31 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Kotak PSU Bank 317.5 316 312.7 318 1.39 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
SBI Nifty Bank 301.71 300 299 301.71 1.06 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
DSP BR Liquid NS 1000.01 1000 1000 999.99 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
SBI Nifty Next 50 285.29 285.1 284 286.38 0.91 0.32% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs CPSE 26.36 26.27 26.23 26.97 0.68 2.58% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Kotak NV 20 Dividend 58.89 58.5 57.9 58.89 0.24 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
R Shares Consumption 51.29 51.34 51.04 51.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs Banking 3029.22 3031 3014 3032.5 2.17 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ICICI Prudential Nifty 119.97 119.93 119.9 120.5 0.19 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ICICI Prudential Nifty 120 119.88 119.83 120.18 0.07 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs Gold BeES 2815 2812 2812 2840 19.00 0.67% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs Nifty BeES 1205.99 1206.35 1205.15 1212.55 0.31 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs Nifty BeES 1210.96 1210.56 1205.52 1212.3 4.39 0.36% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs Junior BeES 288.7 288.67 288.02 289.9 0.94 0.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs Liquid BeES 1000.01 1000 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ICICI Prudential NV20 iWIN 56.79 56.88 56.79 57.15 0.41 0.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs PSU Bank BeES 354 357 348.52 360 2.00 0.57% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ICICI Prudential Nifty Next 50 28.15 28.05 28.05 28.25 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
R Shares Dividend Opportunities 30.32 30.36 30.22 30.4 0.10 0.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 66.8 66.9 66.7 67.27 0.06 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 18.54 18.58 18.36 18.84 0.21 1.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 497 492 490 497.44 7.00 1.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
SBI Nifty 50 117.66 117.78 117.34 117.88 0.23 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UTI Gold 2832 2827 2826 2854.95 13.00 0.46% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Kotak Gold 280 280.05 280 281.85 2.40 0.86% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Kotak Nifty 118.3 118 117.69 118.5 0.31 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Reliance R Shares CNX 100 120.29 119.44 119.44 124 1.08 0.91% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Edelweiss Nifty Quality 30 282.9 282 278 289.9 4.90 1.76% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
UTI Sensex 403 397 397 403 4.05 1.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
LIC MF Sensex 382 402.95 382 405.99 13.96 3.65% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Invesco India Gold 2888 2863.1 2862 2888 13.00 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Edelweiss Nifty Bank 2913 - 2913 2913 198.99 7.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
ICICI Prudential Gold 29 29.05 28.85 29.45 0.05 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
ICICI Prudential Nifty100 124.4 124.25 123.97 124.4 0.50 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
ICICI Prudential Sensex iWIN 406.25 405.61 405.61 406.25 3.25 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Tata Nifty Exchange Traded Fund 115.66 - 115.66 115.66 0.80 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Quantum 1173.5 - 1173.5 1173.5 12.50 1.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
LIC MF Nifty 50 119.95 117.65 117.65 119.95 0.05 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
UTI Nifty Next 50 286 283.25 283.25 286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Reliance Nifty Midcap 150 63.68 63.6 63.36 63.92 0.24 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
AMP Capital Global Property Securities 121.55 121.8 121.55 121.8 3.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
UTI Nifty 1212.1 1211.45 1211.45 1212.1 2.10 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
SBI Sensex Next 50 335 336.5 335 336.5 1.60 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Motilal Oswal MOSt Shares M50 110.91 110.82 110.82 112 0.32 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
ICICI Prudential S&P BSE 500 153 - 153 153 0.84 0.55% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
Canara Robeco Gold 2970 - 2970 2970 5.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
IDFC Nifty 114.35 - 114.35 114.35 0.42 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset Nifty 50 115.65 115.8 115.65 115.8 1.00 0.86% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Edelweiss Nifty 50 13800 - 13800 13800 500.00 3.76% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
UTI Nifty Next 50 283.25 - 283.25 283.25 3.50 1.24% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۹:۳۵
LIC MF G-SEC Long Term 17.75 - 17.75 17.75 0.24 1.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۹:۳۵
Goldman Sachs Hang Seng 3250 3298.99 3250 3345 39.98 1.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۹:۰۵
HDFC Nifty Growth 1203.45 - 1203.45 1203.45 9.71 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۸:۳۵
UTI Nifty 1204.8 - 1204.8 1204.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۰۵
DSP BR Liquid NS 1000.01 - 1000.01 1000.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
ICICI Prudential Nifty100 124.04 - 124.04 124.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۹:۰۳
Reliance R Shares CNX 100 119.38 - 119.38 119.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۹:۰۵
Invesco India Gold 2903 - 2903 2903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۳:۰۶
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳