شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 21:04:56
44 (5.59%)
تغییر ۳ ماهه
90 (10.85%)
تغییر ۶ ماهه
100 (11.93%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 39.76 39.75 39.68 39.76 0.11 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 681.4 - 676.8 682.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares AEX 49.67 - 49.425 49.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Europe UCITS Dist 21.79 - 21.72 21.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 31.13 - 30.92 31.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 34.07 - 33.85 34.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Think AEX 49.865 - 49.6 50.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Think AMX 67.66 - 67.56 68.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Think Global Equity 38.282 - 38 38.282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares $ Tips UCITS 178.21 - 177.14 178.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard USD Corp Bd 44.222 - 44.126 44.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Bric 50 UCITS 25.62 - 25.6 25.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI EMU UCITS 101.95 - 101.54 102.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI USA UCITS 216.9 - 214.74 216.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard FTSE Dev World 50.43 - 50.13 50.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard FTSE Japan USD 24.855 - 24.69 24.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Amundi ETF S&P 500 UCITS 40.9 - 40.53 40.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Nasdaq 100 UCITS 324.8 - 319.9 324.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Think Global Real Estate 36.891 - 36.537 36.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Canada UCITS 103.6 - 103.05 103.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Taiwan UCITS 34.88 - 34.79 34.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Turkey UCITS 13.8 - 13.66 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Core S&P 500 UCITS 223.14 - 220.78 223.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Think iBoxx Corporate Bond 17.692 - 17.657 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Think Total Market Neutral 58.07 - 57.83 58.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
ETFS-E Fund MSCI China A GO 10.56 - 10.48 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Core FTSE 100 UCITS 7.63 - 7.61 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares EURO Dividend UCITS 19.92 - 19.86 20.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Think European Equity UCITS 50.66 - 50.63 50.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Think iBoxx Government Bond 13.773 - 13.76 13.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard EUR Corporate Bond 51.13 - 51.05 51.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard FTSE North America 56.25 - 55.8 56.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
First Trust FactorFX Class C 18.72 - 18.71 18.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Japan UCITS Acc 122.87 - 122.18 122.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Think Total Market Defensief 54.5 - 54.5 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard Global Value Factor 27.469 - 27.401 27.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares China Large Cap UCITS 100.77 - 100.58 100.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Core MSCI World UCITS 45.09 - 44.75 45.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Europe UCITS Acc 45.95 - 45.76 46.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Korea UCITS Dist 35.7 - 35.53 35.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI World UCITS Dist 36.54 - 36.26 36.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares STOXX Europe 50 UCITS 28.83 - 28.7 28.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Think Sustainable World UCITS 77.64 - 77.09 77.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 26.47 - 26.34 26.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
FinEx Physically Held Gold USD 7.92 - 7.87 7.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 82.91 - 82.33 82.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares EURO STOXX Small UCITS 31.06 - 31.05 31.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 30.2 - 30.1 30.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard FTSE Developed Europe 27.48 - 27.433 27.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard Global Min Volatility 27.467 - 27.286 27.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 43.291 - 42.848 43.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 28.68 - 28.55 28.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Think Morningstar High Dividend 26.315 - 26.255 26.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Think Morningstar North America 28.975 - 28.7 28.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard Global Momentum Factor 26.113 - 25.92 26.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 95.87 - 95.27 96.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 93.72 - 92.97 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI North America UCITS 42.76 - 42.41 42.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 57.97 - 57.56 57.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
SPDR MSCI World Financials UCITS 32.36 - 32.13 32.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard Global Liquidity Factor 27.66 - 27.601 27.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Asia Property Yield UCITS 24.34 - 24.26 24.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 120.83 - 120.71 120.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 93.54 - 93.54 93.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 87.74 - 87.14 87.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
UBS MSCI EMU Socially Responsible 84.22 - 83.61 84.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard Eurozone Government Bond 25.122 - 25.1 25.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 99.89 - 99.86 99.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Think iBoxx AAA-AA Government Bond 22.1 - 22.04 22.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 20.89 - 20.761 20.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 18.38 - 18.38 18.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 28.02 - 27.98 28.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 115.24 - 114.76 115.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 22.65 - 22.56 22.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Global Infrastructure UCITS 23 - 22.83 23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 44.49 - 44.46 44.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 47.52 - 47.34 47.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 168.16 - 167.08 168.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Euro Government Bond 10-15yr 173.08 - 173.08 173.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 45.207 - 44.934 45.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares European Property Yield UCITS 39.4 - 39.28 39.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 68.53 - 67.91 68.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 127.95 - 127.64 127.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 52.44 - 52.28 52.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 109.96 - 109.21 109.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Core Euro Government Bond UCITS 123.02 - 122.81 123.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 44.14 - 43.99 44.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 27.91 - 27.74 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 30.77 - 30.77 30.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 121.82 - 121.34 121.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.84 - 98.84 98.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144 - 143.96 144.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 170.99 - 170.79 170.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 156.39 - 156.23 156.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 20.67 - 20.58 20.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 211.71 - 211.32 211.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 11.961 - 11.858 11.983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 230.01 - 229.88 230.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 87.37 - 86.75 87.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 20.277 - 20.277 20.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 132.78 - 132.65 132.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 19.83 - 19.8 19.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 58.2 - 58.2 58.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 23.387 - 23.255 23.433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 133.68 - 133.56 133.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 32.38 - 32.24 32.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 33.56 - 33.35 33.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 47.81 - 47.47 47.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 38.99 - 38.79 39.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 54.93 - 54.93 55.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 79.52 - 78.88 79.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 32.94 - 32.68 32.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 206.34 - 206.04 206.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 16.2 - 16.13 16.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
ETFS Physical Gold 107.8 - 107.37 108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
ETFS Physical Platinum 66.49 - 66.26 66.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
ETFS Physical Palladium 110.25 - 109.28 110.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
ETFS Physical PM Basket 87.2 - 87.2 87.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
ETFS Leveraged Silver ETC 4.409 - 4.409 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
iShares S&P 500 UCITS Dist 22.71 - 22.49 22.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SPDR MSCI World Technology 41.9 - 41.35 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
iShares EURO STOXX Mid UCITS 53.18 - 53.04 53.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI Japan UCITS Dist 11.86 - 11.8 11.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
iShares US Property Yield UCITS 23.89 - 23.58 23.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 34.27 - 34.08 34.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
SPDR MSCI World Health Care UCITS 32.18 - 31.73 32.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Listed Private Equity UCITS 16.03 - 15.96 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 21.95 - 21.79 21.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 93.57 - 93.44 93.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
FinEx Physically Held Gold USD 605 - 604.5 606.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
ETFS Physical Silver 12.86 - 12.86 12.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Think Total Market Offensief 59.36 - 59.36 59.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۳۵
SPDR DJIA 209.85 - 209.85 209.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
ETFs 3X Short USD Long EUR 14.156 - 14.156 14.156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 16765.13 - 16656.25 16765.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Leveraged Gold ETC 33.1 - 33.1 33.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 4.85 - 4.85 4.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
ETFS Short Gold 21.179 - 21.179 21.179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۹:۳۴
ETFS 3x Long USD Short EUR 76.79 - 76.79 76.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS 3x Long JPY Short EUR 19.13 - 19.13 19.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
ETFS Short JPY Long EUR 44.14 - 44.14 44.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
ETFS 3x Short JPY Long EUR 38.576 - 38.576 38.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰