کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

805
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:35:33
101 (14.38%)
تغییر ۳ ماهه
15 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
29 (3.73%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 41.85 43.16 41.85 43.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۴
iShares EURO Dividend UCITS 21.16 - 21.16 21.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
iShares AEX 54.14 - 54.12 54.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Europe UCITS Dist 23.58 - 23.56 23.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 35.815 - 35.8 36.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Think AEX 54.35 - 54.28 55.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Think AMX 74.91 - 74.82 76.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
ETFS Physical Gold 110.96 - 109.67 111.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Think Global Equity 40.798 - 40.688 41.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares $ Tips UCITS 184.97 - 182.59 185.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard USD Corp Bd 46.243 - 45.38 46.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Bric 50 UCITS 27.47 - 27.39 27.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI EMU UCITS 109.87 - 109.87 112.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI USA UCITS 237.65 - 235.56 240.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard FTSE Dev World 54.73 - 54.52 55.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard FTSE Japan USD 25.6 - 25.35 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Amundi ETF S&P 500 UCITS 44.81 - 44.81 45.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Nasdaq 100 UCITS 364.95 - 360 369.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Think Global Real Estate 39.912 - 39.091 40.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Canada UCITS 111.11 - 111.11 112.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Taiwan UCITS 37.98 - 37.81 38.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Turkey UCITS 13.94 - 13.94 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Core S&P 500 UCITS 244.4 - 242.28 247.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares S&P 500 UCITS Dist 24.78 - 24.57 25.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
SPDR MSCI World Technology 48.85 - 48.12 49.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Think iBoxx Corporate Bond 18.27 - 18.197 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Think Total Market Neutral 60.65 - 60.63 60.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
ETFS-E Fund MSCI China A GO 13.06 - 13.06 13.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Think European Equity UCITS 54.39 - 54.34 55.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Think iBoxx Government Bond 14.053 - 14 14.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard EUR Corporate Bond 52.57 - 52.45 52.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard FTSE North America 61.57 - 61.09 62.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
First Trust FactorFX Class C 18.9 - 18.87 18.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares EURO STOXX Mid UCITS 56.74 - 56.74 57.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Japan UCITS Acc 126.42 - 125.43 126.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Think Total Market Defensief 56.55 - 56.39 56.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Think Total Market Offensief 62.92 - 62.7 63.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard Global Value Factor 28.679 - 28.679 29.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares China Large Cap UCITS 110.91 - 110.66 112.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Core MSCI World UCITS 48.94 - 48.74 49.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Europe UCITS Acc 49.71 - 49.71 50.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Japan UCITS Dist 12.11 - 11.99 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Korea UCITS Dist 36.76 - 36.76 37.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI World UCITS Dist 39.48 - 39.35 39.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares STOXX Europe 50 UCITS 31.435 - 31.435 31.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Think Sustainable World UCITS 81.88 - 81.88 82.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 28.46 - 28.46 28.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
FinEx Physically Held Gold USD 8.1 - 8.02 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 85.58 - 84.57 85.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares EURO STOXX Small UCITS 33.45 - 33.45 34.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 28.16 - 28 29.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard FTSE Developed Europe 29.76 - 29.76 30.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard Global Min Volatility 29.255 - 29.107 29.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 47.41 - 46.995 47.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 30.82 - 30.82 31.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares US Property Yield UCITS 26.14 - 25.51 26.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Think Morningstar High Dividend 28.15 - 28.085 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Think Morningstar North America 31.3 - 31.2 31.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard Global Momentum Factor 28.407 - 28.239 28.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 103.72 - 103.68 105.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 91.86 - 91.86 94.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI North America UCITS 46.67 - 46.29 47.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 62.56 - 62.55 63.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
SPDR MSCI World Financials UCITS 33.69 - 33.69 34.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard Global Liquidity Factor 29.715 - 29.715 30.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Asia Property Yield UCITS 26.12 - 25.9 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 35.4 - 35 35.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 122.91 - 122.36 122.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 100.22 - 100.22 101.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 89.27 - 88.25 89.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
SPDR MSCI World Health Care UCITS 33.88 - 33.81 34.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
UBS MSCI EMU Socially Responsible 91.02 - 90.99 92.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard Eurozone Government Bond 25.66 - 25.543 25.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.09 - 100.08 100.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 22.185 - 22.176 22.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 19.9 - 19.7 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 29.93 - 29.93 30.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 115.91 - 114.65 116.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 23.35 - 23.35 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Global Infrastructure UCITS 25.29 - 24.87 25.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 45.81 - 45.79 46.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 50.95 - 50.89 51.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 174.09 - 171.36 174.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Euro Government Bond 10-15yr 178.48 - 177 178.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 48.253 - 48.2 48.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares European Property Yield UCITS 42.5 - 42.27 42.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 73.97 - 73.9 74.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 130.82 - 130.48 130.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 55.76 - 55.76 57.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 112.86 - 111.4 112.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Core Euro Government Bond UCITS 125.26 - 124.61 125.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 47.61 - 47.54 48.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 29.54 - 29.5 29.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 33.04 - 33.04 33.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 130.4 - 129.72 131.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.21 - 144.11 144.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 171.75 - 171.68 171.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 158.17 - 157.89 158.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 21.37 - 21.37 21.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 217.3 - 216.2 217.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.521 - 12.521 12.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 241.31 - 237.09 241.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 89.27 - 88.21 89.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 20.757 - 20.757 21.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 136.42 - 136.17 136.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 20.71 - 20.71 21.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 61.1 - 61.1 62.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 24.726 - 24.71 25.117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 134.89 - 134.7 134.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 35.58 - 35.58 36.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 35.69 - 35.53 35.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 50.5 - 50.49 51.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 23.85 - 23.44 24.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 42.07 - 42.07 42.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 56.033 - 55.763 56.033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 82.41 - 81.58 82.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 35.28 - 35.28 35.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 95.37 - 95.34 95.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 209.12 - 209 209.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 15.65 - 15.62 16.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 710.8 - 710.03 727.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 33.51 - 33.51 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Physical Silver 12.86 - 12.8 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Physical Palladium 129.51 - 129.51 134.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Physical PM Basket 92.9 - 92.9 93.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
FinEx Physically Held Gold USD 591.8 - 582.6 592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Listed Private Equity UCITS 17.5 - 17.5 17.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.31 - 8.31 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
ETFS Physical Platinum 71.08 - 71.08 72.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Think iBoxx AAA-AA Government Bond 22.02 - 21.98 22.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۵
ETFS Leveraged Silver ETC 4.3 - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.74 - 98.72 98.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
ETFs 3X Short USD Long EUR 13.508 - 13.508 13.508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 17748.01 - 17748.01 17761.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۵
SPDR MSCI World UCITS 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
SPDR DJIA 228.8 - 228.8 228.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
ETFS 3x Long USD Short EUR 79.96 - 79.96 79.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۵:۳۶
ETFS Leveraged Gold ETC 33.07 - 33.07 33.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Short Gold 20.851 - 20.851 20.851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۷:۳۵
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 5.17 - 5.17 5.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
ETFS 3x Long JPY Short EUR 22.548 - 22.548 22.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۸:۰۵
L&G Global Equity UCITS 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۴
ETFS 3x Short JPY Long EUR 32.65 - 32.65 32.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴:۳۴
ETFS Short JPY Long EUR 44.14 - 44.14 44.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳