شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

2,948
قیمت روز
22 (0.75%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:04:39
43 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
336 (10.23%)
تغییر ۶ ماهه
161 (5.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage PSI 20 5.76 - 5.76 5.76 0.03 0.56% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage DAX TR UCITS 101.52 - 101.52 101.52 0.80 0.79% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage S&P 500 UCITS 260.3 - 260.3 260.3 1.85 0.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage PSI 20 Leverage 5.274 - 5.274 5.274 0.05 0.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage Nasdaq-100 UCITS 61.87 - 61.87 61.87 0.34 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage Nikkei 225 UCITS 18.16 - 18.16 18.16 0.14 0.79% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage ShortDAX TR UCITS 24.815 - 24.815 24.815 0.21 0.83% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage MSCI World TRN UCITS 48.83 - 48.83 48.83 0.35 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 62.85 - 62.85 62.85 0.47 0.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 39.195 - 39.195 39.195 0.13 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 248.6 - 248.6 248.6 1.70 0.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage CAC 40 UCITS 66.99 - 66.99 66.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۳۴