شاخص یاب
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0151
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:28:16
0 (1.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,017
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:43
100 (5.22%)
تغییر ۳ ماهه
183 (9.98%)
تغییر ۶ ماهه
2,017 (0.00%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,483
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:34:32
263 (6.23%)
تغییر ۳ ماهه
169 (3.91%)
تغییر ۶ ماهه
56 (1.26%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank MOEX Russia Total Return 1076 - 1069.4 1076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
FinEx MSCI USA UCITS USD 3118 - 3098 3118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx MSCI China UCITS USD 2510 - 2480 2510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2320 - 2312 2321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 1993.5 - 1971 1993.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx MSCI Australia UCITS USD 1851 - 1841 1853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx Physically Held Gold USD 594.5 - 594.5 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 4227 - 4191 4227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 744.3 - 744.3 748.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 1911 - 1888 1911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 184.84 - 184.84 185.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1543.5 - 1540 1543.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Sberbank MOEX Russia Total Return 1075 - 1068.8 1076.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
FinEx Russian RTS Equity UCITS 2338.5 - 2331 2338.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1477 - 1475 1480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1492.5 - 1492.3 1492.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 1629.5 - 1629.5 1634.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 9.64 - 9.64 9.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴