کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0693
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:36:11
0 (0.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
34 (8.44%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,675
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 18:35:45
549 (10.71%)
تغییر ۳ ماهه
68 (1.18%)
تغییر ۶ ماهه
176 (3.01%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADBEE 5725 - 5725 5725 74.00 1.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
AfricaRhodium 44960 - 44960 44960 387.00 0.86% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Satrix Property 1625 - 1625 1625 9.00 0.55% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Ashburton MidCap 733 - 733 733 9.00 1.24% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
DB MSCI China TR 8046 - 8046 8046 107.00 1.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
CoreShares S&P 500 4127 - 4127 4127 16.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Standard Bank Wheat 607 - 607 607 3.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Standard Bank Copper 1541 - 1541 1541 11.00 0.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Standard Bank Silver 14663 - 14663 14663 99.00 0.68% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Standard Bank Palladium 63816 - 63816 63816 1214.00 1.94% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
ABSA Capital NewWave EUR 1640 - 1640 1640 5.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
ABSA Capital NewWave GBP 1918 - 1918 1918 3.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
ABSA Capital NewWave USD 1447 - 1447 1447 6.00 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
CoreShares S&P SA Top 50 2317 - 2317 2317 22.00 0.96% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
ABSA Capital NewWave Silver 218 - 218 218 2.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
CoreShares Preference Share 912 - 912 912 6.00 0.66% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
DB MSCI Emerging Markets TR 6849 - 6849 6849 40.00 0.59% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 4260 - 4260 4260 62.00 1.48% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Standard Bank WTI Crude Oil 1241 - 1241 1241 19.00 1.55% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
ABSA Capital NewWave Platinum 11851 - 11851 11851 54.00 0.46% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Dollar Custodial Certificates 138465 - 138465 138465 235.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
CoreShares S&P Global Property 3890 - 3890 3890 2.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Standard Bank Africa Commodity 1369 - 1369 1369 14.00 1.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 11471 - 11471 11471 108.00 0.95% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 5340 - 5340 5340 96.00 1.83% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3409 - 3409 3409 9.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
CoreShares Top 40 Equally Weighted 4591 - 4591 4591 32.00 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 4942 - 4942 4942 77.00 1.58% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 10336 - 10336 10336 67.00 0.65% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 10369 - 10369 10369 71.00 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
Premia Asia Innovative Technology USD 9.11 9 9 9.11 0.11 1.22% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۰۶
Premia Asia Innovative Technology HKD 71.8 71.45 71.1 71.8 1.15 1.63% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۳۵
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 80.35 - 80.35 80.35 0.60 0.75% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۶:۰۳
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1009.1 - 1009.1 1009.1 0.05 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۵:۳۳
Ashburton Global 1200 4446 - 4446 4446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۴:۳۳
NewFunds Value Equity 990 - 990 990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۴:۳۳
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 5021 - 5021 5021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۴:۳۳
NewFunds Low Volatility Equity 980 - 980 980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۴:۳۳
STANLIB Government Bond Feeder 7742 - 7742 7742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۴:۳۳
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1079 - 1079 1079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۴:۳۳
STANLIB MSCI World Index Feeder 4029 - 4029 4029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۴:۳۳
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 5872 - 5872 5872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۴:۳۳
Satrix Quality South Africa Portfolio 835 - 835 835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۴:۳۳
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1217 - 1217 1217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۴:۳۳
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 2433 - 2433 2433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۴:۳۳
Satrix ILBI Portfolio 577 - 577 577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۳۴
AMI BIG50 EX-SA 1392 - 1392 1392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۳۵
Satrix MSCI EM Feeder 4073 - 4073 4073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۳۵
Satrix S&P 500 Feeder 3978 - 3978 3978 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۳۵
Satrix MSCI World Feeder 4012 - 4012 4012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۳۵
db X-trackers MSCI USA 3844 - 3844 3844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۴:۳۳
Satrix 40 5010 - 5010 5010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
Africa Gold 18528 - 18528 18528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
Satrix Fini 1661 - 1661 1661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
Satrix Indi 6735 - 6735 6735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
Satrix Resi 4680 - 4680 4680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
NewFunds GOVI 6298 - 6298 6298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
NewFunds ILBI 6726 - 6726 6726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
Satrix RAFI 40 1471 - 1471 1471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
Africa Platinum 11797 - 11797 11797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
NewFunds New SA 4814 - 4814 4814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
Africa Palladium 21920 - 21920 21920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
Ashburton Top 40 5014 - 5014 5014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
NewFunds SWIX 40 1697 - 1697 1697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
NewGold Platinum 11740 - 11740 11740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
Satrix Divi Plus 253 - 253 253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
NewGold Palladium 21979 - 21979 21979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
NewGold Debentures 17754 - 17754 17754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
Satrix Swix Top 40 1075 - 1075 1075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
STANLIB SA Property 4913 - 4913 4913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
NewFunds MAPPS Growth 2135 - 2135 2135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
Sygnia ITRIX FTSE 100 13812 - 13812 13812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
NewFunds MAPPS Protect 3703 - 3703 3703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
CoreShares Property SAPY 5051 - 5051 5051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
db x trackers MSCI World 3045 - 3045 3045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
NewFunds Equity Momentum 3253 - 3253 3253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
CoreShares Property Top Ten 1604 - 1604 1604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
db x trackers Euro STOXX 50 5533 - 5533 5533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2638 - 2638 2638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
Ashburton Government Inflation Link 2035 - 2035 2035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۳۴
NewFunds TRACI 3 Month 2489 - 2489 2489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۴:۳۲
NewFunds Shariah Top 40 333 - 333 333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۴:۳۲
db x trackers MSCI Japan 1236 - 1236 1236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۴:۳۲
CoreShares SP SA Low Volatility 2570 - 2570 2588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰