شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0723
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:30:17
0 (4.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
34 (8.44%)
تغییر ۳ ماهه
45 (11.48%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,364
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:19
144 (2.75%)
تغییر ۳ ماهه
373 (6.50%)
تغییر ۶ ماهه
770 (12.55%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix MSCI EM Feeder 3740 - 3740 3740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۰:۳۴
Satrix S&P 500 Feeder 3582 - 3582 3582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۰:۳۴
Satrix MSCI World Feeder 3623 - 3623 3623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۰:۳۴
Satrix 40 4796 - 4796 4796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Satrix Fini 1707 - 1707 1707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Satrix Indi 6494 - 6494 6494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Satrix Resi 4186 - 4186 4186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
NewFunds GOVI 6149 - 6149 6149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
NewFunds ILBI 6760 - 6760 6760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Satrix RAFI 40 1386 - 1386 1386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Africa Platinum 10868 - 10868 10868 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Africa Palladium 18637 - 18637 18637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Ashburton Top 40 4804 - 4804 4804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
NewFunds SWIX 40 1658 - 1658 1658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
NewGold Platinum 10918 - 10918 10918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Satrix Divi Plus 243 - 243 243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
NewGold Palladium 18767 - 18767 18767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
NewGold Debentures 16719 - 16719 16719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
STANLIB SA Property 4959 - 4959 4959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Ashburton Global 1200 4080 - 4080 4080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
NewFunds Value Equity 962 - 962 962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Sygnia ITRIX FTSE 100 12305 - 12305 12305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
db X-trackers MSCI USA 3464 - 3464 3464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
NewFunds MAPPS Protect 3653 - 3653 3653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
NewFunds TRACI 3 Month 2464 - 2464 2464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
NewFunds Shariah Top 40 303 - 303 303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
CoreShares Property SAPY 5105 - 5105 5105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
db x trackers MSCI Japan 1181 - 1181 1181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
db x trackers MSCI World 2769 - 2769 2769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
NewFunds Equity Momentum 2993 - 2993 2993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
CoreShares Property Top Ten 1612 - 1612 1612 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
db x trackers Euro STOXX 50 4922 - 4922 4922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 4791 - 4791 4791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
NewFunds Low Volatility Equity 944 - 944 944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
STANLIB Government Bond Feeder 7347 - 7347 7347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1054 - 1054 1054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
STANLIB MSCI World Index Feeder 3613 - 3613 3613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2642 - 2642 2642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 5188 - 5188 5188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Ashburton Government Inflation Link 2041 - 2041 2041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Satrix Quality South Africa Portfolio 852 - 852 852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1093 - 1093 1093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 2132 - 2132 2132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۳۴
ADBEE 5675 - 5675 5675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
AfricaRhodium 32708 - 32708 32708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Satrix Property 1672 - 1672 1672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Ashburton MidCap 706 - 706 706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
DB MSCI China TR 6939 - 6939 6939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
CoreShares S&P 500 3653 - 3653 3653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Standard Bank Wheat 652 - 652 652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Standard Bank Copper 1348 - 1348 1348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Standard Bank Silver 13971 - 13971 13971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Standard Bank Palladium 52146 - 52146 52146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
ABSA Capital NewWave GBP 1791 - 1791 1791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
ABSA Capital NewWave USD 1394 - 1394 1394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
CoreShares S&P SA Top 50 2198 - 2198 2198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
ABSA Capital NewWave Silver 207 - 207 207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
CoreShares Preference Share 864 - 864 864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
DB MSCI Emerging Markets TR 6201 - 6201 6201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 3872 - 3872 3872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Standard Bank WTI Crude Oil 1064 - 1064 1064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
ABSA Capital NewWave Platinum 10877 - 10877 10877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Dollar Custodial Certificates 129980 - 129980 129980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
CoreShares S&P Global Property 3505 - 3505 3505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Standard Bank Africa Commodity 1235 - 1235 1235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 10995 - 10995 10995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 4628 - 4628 4628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3420 - 3420 3420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
CoreShares Top 40 Equally Weighted 4503 - 4503 4503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 4580 - 4580 4580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 9001 - 9001 9001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 9025 - 9025 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
AMI BIG50 EX-SA 1323 - 1323 1323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Premia Asia Innovative Technology HKD 64.95 - 63.65 64.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Premia Asia Innovative Technology USD 8.28 - 8.11 8.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 80.3 - 79.8 80.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1007.2 - 1007.2 1007.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
ABSA Capital NewWave EUR 1571 - 1571 1571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Africa Gold 17446 - 17446 17446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
NewFunds New SA 4746 - 4746 4746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Satrix Swix Top 40 1053 - 1053 1053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
NewFunds MAPPS Growth 2089 - 2089 2089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Satrix ILBI Portfolio 570 - 570 570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
CoreShares SP SA Low Volatility 2570 - 2570 2588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰