شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.089
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:02:04
0 (0.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,922.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

34,247
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:41
2,510 (7.91%)
تغییر ۳ ماهه
1,314 (3.99%)
تغییر ۶ ماهه
34,247 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,814
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:34:55
52 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
183 (9.16%)
تغییر ۶ ماهه
395 (17.87%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung KODEX KOSPI 21740 - 21740 21740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Samsung KODEX KTOP30 13850 - 13850 13850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KB KBSTAR High Dividend 10110 - 10110 10110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Samsung KODEX Healthcare 15095 - 15095 15095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Samsung KODEX KOSDAQ 150 11630 - 11630 11630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Samsung KODEX MSCI World 12045 - 12045 12045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KIM KINDEX Korean Culture 6775 - 6775 6775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Samsung KODEX IT Hardware 11105 - 11105 11105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Samsung KODEX IT Software 10715 - 10715 10715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Hanwha ARIRANG Syth-ChiNext 5420 - 5420 5420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Cosmetics 3380 - 3380 3380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 12475 - 12475 12475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Samsung KODEX 200 Mid Small 9935 - 9935 9935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Samsung KODEX Synth-ChiNext 5545 - 5545 5545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KIM KINDEX MSCI Russia Synth 22495 - 22495 22495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Kosdag 150 11650 - 11650 11650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KIM KINDEX Synth-Vietnam VN30 12515 - 12515 12515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 13720 - 13720 13720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Taiwan Hedged 11720 - 11720 11720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Samsung KODEX Consumer Staples 9100 - 9100 9100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Hanwha ARIRANG Smart Beta Value 9855 - 9855 9855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KIM KINDEX Synth-MSCI Indonesia 10145 - 10145 10145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Quality Value 11960 - 11960 11960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KIM KINDEX Syth-Philippines MSCI 15305 - 15305 15305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Media Contents 6735 - 6735 6735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 9165 - 9165 9165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Hanwha ARIRANG Smart Beta Quality 9230 - 9230 9230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KIM KINDEX Synth Gold Futures Inv 6195 - 6195 6195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KIM KINDEX Synth Gold Futures Lev 11165 - 11165 11165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Mirae Asset TIGER 200 Health Care 20425 - 20425 20425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Mirae Asset TIGER Synth SP500 Lev 14070 - 14070 14070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Hanwha ARIRANG Smart Beta Momentum 8675 - 8675 8675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KIM KINDEX Japan Nikkei 225 Hedged 13225 - 13225 13225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Inv 9605 - 9605 9605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Mirae Asset TIGER 200 Consumer Stap 11985 - 11985 11985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
MiraeAsset TIGER KOSDAQ 150 Low Vol 11290 - 11290 11290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Samsung KODEX Consumer Discretionary 10675 - 10675 10675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
MiraeAsset TIGER 200 Futures Leverage 9420 - 9420 9420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Sustainable Dividend 13970 - 13970 13970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Synth-India Leverage 13505 - 13505 13505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures 9910 - 9910 9910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Euro STOXX Dividend 30 11455 - 11455 11455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Synth-Japan Healthcare 10135 - 10135 10135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
MiraeAsset TIGER Synth-Global Healthcare 11670 - 11670 11670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 2X 9815 - 9815 9815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Leverage S 9610 - 9610 9610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
HI FOCUS KRX300 12895 - 12895 12895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBStar KOSPI 21590 - 21590 21590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR KRX300 12860 - 12860 12860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX KOSPI 21725 - 21725 21725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR ESG SRI 8645 - 8645 8645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KSTAR KOSPI 200 27855 - 27855 27855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX Inverse 8380 - 8380 8380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KSTAR Top5 Group 5340 - 5340 5340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX Leverage 4850 - 4850 4850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER IT 19880 - 19880 19880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX AUTOs 14665 - 14665 14665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Banks 7665 - 7665 7665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Japan 12025 - 12025 12025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG KOSPI 21950 - 21950 21950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KSTAR Credit Bond 103240 - 103240 103240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX KOSPI 200 28095 - 28095 28095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kiwoom KOSEF KRX 100 4520 - 4520 4520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
NH Amundi HANARO 200 27910 - 27910 27910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX KRX300 12935 - 12935 12935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Steels 7955 - 7955 7955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Yurie TREX KOSPI 200 28130 - 28130 28130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG 200 EW 8945 - 8945 8945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG KRX300 12885 - 12885 12885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kiwoom ikon KOSPI 100 21295 - 21295 21295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX China H 19775 - 19775 19775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Inverse 6920 - 6920 6920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Min Vol 9205 - 9205 9205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Semicon 18045 - 18045 18045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX Smart Value 10605 - 10605 10605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX Value Large 7095 - 7095 7095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 28140 - 28140 28140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Banks 7880 - 7880 7880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER China 15870 - 15870 15870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Latin 4060 - 4060 4060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX KRW Cash 100145 - 100145 100145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Leverage 12505 - 12505 12505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
UBS Hana KTOP KOSPI 50 18795 - 18795 18795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Dongbu Mighty KOSPI 100 21020 - 21020 21020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBStar Game Industry 8755 - 8755 8755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR KOSDAQ150 ETF 11545 - 11545 11545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KSTAR Prime Industry 10680 - 10680 10680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KSTAR Short-term MSB 103605 - 103605 103605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
NH-Amundi HANARO KRX300 12860 - 12860 12860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX FnKorea50 8905 - 8905 8905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Insurance 8005 - 8005 8005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG KOSPI 200 28040 - 28040 28040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hi Focus ESG Leaders 150 8905 - 8905 8905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR 200 Financials 8945 - 8945 8945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KSTAR Exporter Equity 9170 - 9170 9170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX Treasury Bond 105955 - 105955 105955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kiwoom KOSEF USD Futures 11645 - 11645 11645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KyoboAXA POWER KOSPI 100 21410 - 21410 21410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KyoboAXA POWER KOSPI 200 28280 - 28280 28280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MIRAE ASSET TIGER K-GAME 8510 - 8510 8510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MIRAE ASSET TIGER KRX300 12825 - 12825 12825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Top 10 8095 - 8095 8095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER KRX 100 44650 - 44650 44650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX 10Y F-LKTB 68375 - 68375 68375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX MSCI Korea 12800 - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Securities 6580 - 6580 6580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR 200 Industrials 9475 - 9475 9475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR Holding Company 8115 - 8115 8115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR KTB 10Y Futures 53945 - 53945 53945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX S&P Asia TOP50 9775 - 9775 9775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Leverage 11560 - 11560 11560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Software 7490 - 7490 7490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Shinhan BNPP SMART KRX300 12895 - 12895 12895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR KQ High Dividend 10725 - 10725 10725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX Dividend Growth 30445 - 30445 30445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kiwoom KOSEF High Dividend 7895 - 7895 7895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset Tiger Beta Plus 12385 - 12385 12385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER KOSPI 200 27825 - 27825 27825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 11495 - 11495 11495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX China CSI300 8025 - 8025 8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Shipbuilding 5320 - 5320 5320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Yurie TREX Fundamental 200 29375 - 29375 29375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Arirang ESG Leading Company 9025 - 9025 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG Barbell Bond 114540 - 114540 114540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR 200 Constructions 11825 - 11825 11825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR KQ Momentum Value 8975 - 8975 8975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KSTAR Japan Leverage (H) 13220 - 13220 13220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX Samsung Group SW 9730 - 9730 9730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kyobo AXA Power Smart Value 13975 - 13975 13975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Mid Small 8485 - 8485 8485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER China A300 6940 - 6940 6940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Contrarian 22460 - 22460 22460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Financials 7380 - 7380 7380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 33935 - 33935 33935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Securities 3850 - 3850 3850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Constructions 3280 - 3280 3280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Game Industry 9300 - 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX High Dividend 8915 - 8915 8915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SAMSUNG KODEX MSCI Momentum 8850 - 8850 8850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Samsung Group 6470 - 6470 6470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX SP500 Futures 12640 - 12640 12640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Treasury Bond 55730 - 55730 55730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG High Dividend 12580 - 12580 12580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG KOSPI Mid Cap 9085 - 9085 9085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR KQ Momentum LowVol 8155 - 8155 8155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KSTAR Korea Treasury Bond 111460 - 111460 111460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kiwoom KOSEF Synth-India (H) 12260 - 12260 12260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MIDAS KOSPI 200 Covered Call 12275 - 12275 12275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MIRAE ASSET TIGER 200 EW ETF 9995 - 9995 9995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Health Care 34335 - 34335 34335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER WTI Futures 3930 - 3930 3930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER WTI Inverse 10805 - 10805 10805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX FTSE China A50 13925 - 13925 13925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG 200 Value Tilt 8790 - 8790 8790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG KTB 10Y Future 54740 - 54740 54740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Inverse 7645 - 7645 7645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 13740 - 13740 13740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kiwoom KOSEF 200 Total Return 30990 - 30990 30990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Large Value 9090 - 9090 9090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Covered C200 12345 - 12345 12345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Money Market 100130 - 100130 100130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Synth-US Energy 7955 - 7955 7955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG 200 LowVOL Tilt 8950 - 8950 8950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR 200 Consumer Staples 9000 - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR 200 Heavy Industries 10645 - 10645 10645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Leverage 11115 - 11115 11115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kim Kindex Ktb Futures Inverse 99210 - 99210 99210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX US Internet Synth H 11885 - 11885 11885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond 120980 - 120980 120980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 IT 10075 - 10075 10075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Large Growth 7955 - 7955 7955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset Maps Tiger Momentum 21135 - 21135 21135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER LG Group Plus 7750 - 7750 7750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Samsung Group 8795 - 8795 8795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset Tiger Synth-China A 14655 - 14655 14655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX 200 Total Return 8555 - 8555 8555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX 3Y F KTB Inverse 49765 - 49765 49765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX China H Leverage 7480 - 7480 7480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Grains Futures H 8450 - 8450 8450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Synth-US Biotech 20540 - 20540 20540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX US Nasdaq100 (H) 8790 - 8790 8790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG 200 Quality Tilt 8770 - 8770 8770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG Leading Industry 8125 - 8125 8125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kim Kindex Lktb Futures Inverse 94485 - 94485 94485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KOSPI Mid Cap 12395 - 12395 12395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures 31125 - 31125 31125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX KOSDAQ150 Inverse 7335 - 7335 7335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX US Russell 2000 H 9825 - 9825 9825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
ARIRANG NASDAQ Technology Sector 10325 - 10325 10325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG 200 Momentum Tilt 8590 - 8590 8590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Heungkuk SP Korea Low Volatility 10780 - 10780 10780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR 200 Energy & Chemicals 8975 - 8975 8975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR 200 Steels & Materials 7935 - 7935 7935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR KTB 3Y Futures Inverse 99545 - 99545 99545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX Synth-China Main Land 2245 - 2245 2245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kiwoom KOSEF F-KOSPI 200 Futures 12110 - 12110 12110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kiwoom KOSEF Korea Treasury Bond 111065 - 111065 111065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kiwoom KOSEF USD Futures Inverse 10980 - 10980 10980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Physical Copper 6445 - 6445 6445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Synth-Japan (H) 12885 - 12885 12885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX 10Y F-LKTB Inverse 46895 - 46895 46895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Energy & Chemicals 11620 - 11620 11620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX KOSDAQ150 Leverage 11620 - 11620 11620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Yurie TREX Mid & Small Cap Value 8015 - 8015 8015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG Synth-DJ US Select 12230 - 12230 12230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR China H Futures Inverse 11040 - 11040 11040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR KTB 10Y Futures Inverse 47205 - 47205 47205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER 200 IT Leverage 20735 - 20735 20735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset Tiger JPY KRW Futures 10215 - 10215 10215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KOSPI Large Cap 10360 - 10360 10360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Mid Small Value 8950 - 8950 8950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset Tiger Preferred Stock 9660 - 9660 9660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Consumer Staples 11410 - 11410 11410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX 200 Intrinsic Value 8240 - 8240 8240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SAMSUNG KODEX MSCI Enhanced Value 8895 - 8895 8895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Samsung Group Value 7195 - 7195 7195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Synth-US Financials 14900 - 14900 14900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Synth-US Industrial 13620 - 13620 13620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SHBNPP SMART Synth-China Mainland 3370 - 3370 3370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG KOSDAQ150 F-Inverse 11600 - 11600 11600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI EAFE (H) 9605 - 9605 9605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KSTAR Synth-US Oil Gas EP Compa 5935 - 5935 5935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX Synth-Japan Inverse (H) 6400 - 6400 6400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Lev 8615 - 8615 8615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Mid Small Growth 8050 - 8050 8050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Synth Euro Stoxx 6645 - 6645 6645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Gold Inverse Futures 10135 - 10135 10135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 27810 - 27810 27810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Biotech 11615 - 11615 11615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Inverse 7450 - 7450 7450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER SP 500 Inverse Hd 7330 - 7330 7330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Synth MSCI EM Lev 10520 - 10520 10520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Energy & Chemicals 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Steels & Materials 8320 - 8320 8320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Shinhan BNPP SMART 200 Total Return 8870 - 8870 8870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR 200 Consumer Discretionary 8820 - 8820 8820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR 200 Information Technology 8810 - 8810 8810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Leverage 12210 - 12210 12210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset Maps Tiger China Consumer 7555 - 7555 7555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Agriculture Futures 4955 - 4955 4955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Inverse Derivatives 7515 - 7515 7515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend 12015 - 12015 12015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX MSCI ESG Universal ETF 8275 - 8275 8275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR Mid Small Cap High Dividend 9260 - 9260 9260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KSTAR China Mainland CSI100 Feeder 13100 - 13100 13100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM 9915 - 9915 9915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
NH-Amundi HANARO 200 Futures Leverage 13515 - 13515 13515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung Kodex China H Futures Inverse 11330 - 11330 11330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX MSCI Korea Total Return 8360 - 8360 8360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI AC World (H) 12250 - 12250 12250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum Value 9600 - 9600 9600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER 10Y US Treasury Note 10275 - 10275 10275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Leverage 8900 - 8900 8900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Korea Treasury Bond 3 109785 - 109785 109785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Dongbu Mighty KOSPI High Dividend Yield 11945 - 11945 11945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum LowVol 8820 - 8820 8820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX Samsung Group Equal Weighted 13460 - 13460 13460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond Leverage 130385 - 130385 130385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiareAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders 7950 - 7950 7950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER 200 Energy & Leverage 11265 - 11265 11265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Consumer Discretionary 14300 - 14300 14300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Precious Metal Futures 7390 - 7390 7390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Synth-MSCI US REIT (H) 12500 - 12500 12500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER 200 Futures Inverse 2X 7630 - 7630 7630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Consumer Goods Balance 9585 - 9585 9585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MIRAE ASSET TIGER KTB 3Y FUTURES INVERSE 49760 - 49760 49760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Inverse 2X 10870 - 10870 10870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 9835 - 9835 9835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Synth-Euro Stoxx 50 (H) 10295 - 10295 10295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG Synth-HSCEI Leverage (H)  6570 - 6570 6570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MIRAE ASSET TIGER KTB 10Y FUTURES INVERSE 48090 - 48090 48090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset Tiger JPYK RW Futures Leverage 10230 - 10230 10230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal 8140 - 8140 8140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KSTAR Fixed Income Balanced-Derivatives 54880 - 54880 54880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 48875 - 48875 48875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Hyundai Motors Group Plus 17450 - 17450 17450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Media & Telecommunication 10300 - 10300 10300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SAMSUNG KODEX Active Korea FRN Bank 1Y AAA 100165 - 100165 100165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Copper Futures Special Asset 5370 - 5370 5370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KSTAR Equity Balanced Equity-Derivatives 32580 - 32580 32580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae TIGER Synth-S&P Global Infrastructure 9755 - 9755 9755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 2X 9540 - 9540 9540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 9655 - 9655 9655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
DB Mighty KOSPI200 Covered Call ATM Leverage 9020 - 9020 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR 200 High Dividend Covered Call ATM 10385 - 10385 10385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae TIGER MorningStar Glb Exponential Tech 10630 - 10630 10630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mirae TIGER MorningStar Glb Upstream Natural 10640 - 10640 10640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SHBNPP SMART Synth-MSCI Developed Market (H) 12085 - 12085 12085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX Synth-Dow Jones US Real Estate (H) 70770 - 70770 70770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 2X 47500 - 47500 47500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SAMSUNG KODEX WTI Crude Oil Futures Inverse H 15260 - 15260 15260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI Emerging Markets (H) 10160 - 10160 10160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Shipbuilding & Transportation 3395 - 3395 3395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Global Robotics&Automation Synth 9460 - 9460 9460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung Kodex Soybeans Futures Special Asset  8785 - 8785 8785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX Active Korea Treasury & Agency Bonds 100660 - 100660 100660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX S&P Global Infrastructure - Synth 9990 - 9990 9990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
SAMSUNG KODEX US S&P Dividend Covered Call Synth 9220 - 9220 9220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KB KBSTAR Global 4th Industry Revolution IT ETF H 10755 - 10755 10755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KIM KINDEX Short-term Monetary Stabilization Bond 100210 - 100210 100210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
KyoboAXA POWER High Dividend Low Volatility Equity 29355 - 29355 29355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Synth-IBOXX Short Term High Yield 11295 - 11295 11295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung KODEX Synth-US IT 18290 - 18290 18290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF Enhanced Cash 100885 - 100885 100885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX KRW CASH PLUS 100140 - 100140 100140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG Short-Term Bond 109475 - 109475 109475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR China H-Share Hedged 11860 - 11860 11860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Metal Futures 5010 - 5010 5010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Kyobo AXA Power Short Term Bond 105180 - 105180 105180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
KyoboAXA POWER Korea Treasury Bond 100925 - 100925 100925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung Kodex Gold Futures Special 9430 - 9430 9430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Low Volatility Equity 12370 - 12370 12370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF Monetary Stabilization Bond 100980 - 100980 100980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Silver Futures Special Asset 3550 - 3550 3550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR Short-term KTB Active 100190 - 100190 100190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX SGX MSCI EM Futures 8315 - 8315 8315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
MIRAE Asset TIGER Money Market Active 50075 - 50075 50075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX 200 US Treasury Notes Balanced 9915 - 9915 9915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha Arirang Ktb 3Y Futures 51360 - 51360 51360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
MiraeAsset TIGER Consumer 12265 - 12265 12265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Chemicals 10025 - 10025 10025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Automobiles 11195 - 11195 11195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Hanwha ARIRANG SP Korea Dividend O 9205 - 9205 9205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Hanwha ARIRANG KOSPI 100 Equal Weight 9200 - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Samsung Securities KOSPI PutWrite ETN 53 9860 - 9860 9860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE Inverse Euro St 8620 - 8620 8620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE Leverage EURO S 9870 - 9870 9870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Gold Futures 11835 - 11835 11835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
NH QV US IT Top5 ETN H 41 13480 - 13480 13595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV 2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 42 22340 - 22215 22420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin Nickel Futures 12110 - 11990 12110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV -2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 43 3510 - 3505 3535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung S&P500 VIX S/T Futures 15380 - 15320 15515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 16270 - 16200 16375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin 2X Inverse Nickel Futur 14270 - 14270 14450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse 2X EURO 9590 - 9585 9615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse EURO ST 9810 - 9810 9815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Target Vo 8040 - 8005 8080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Leverage Gold Futures H 17555 - 17495 17615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 21970 - 21850 21995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV 2X S&P500 44 11910 - 11845 11910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV -2X S&P500 45 7865 - 7845 7885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV S&P500 VIX S/T Futures 51 16160 - 16160 16305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Leverage WTI Crude Oil Futures 26995 - 26820 27055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X WTI Futures 3850 - 3820 3875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse HSCEI H 11345 - 11245 11395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE leverage S&P500 11845 - 11815 11845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X S&P5 7970 - 7965 7990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Natural GAS 13280 - 13260 13365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Leverage Natural GAS Fu 22090 - 21835 22090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X DJIA Futures 6785 - 6785 6815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 6635 - 6625 6665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Leverage Gold Futures 3 9250 - 9205 9250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin Zinc Futures 9770 - 9760 9770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered P 11230 - 11170 11230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9885 - 9870 9885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset S&P500 VIX S/T Futures 16325 - 16135 16325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9865 - 9850 9865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered C 9205 - 9205 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۰۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset China 15 8395 - 8395 8480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-01 ETN 3 9300 - 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۳۳
Hyundai able KQ Bluechip30 7 13835 - 13835 13835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۰۳
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Gold Futures 22635 - 22635 22635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۰۳
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-01 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX Synth-MSCI Germany 10350 - 10330 10405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
NH QV K200 Call 1904-01 9280 - 9280 9280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
NH QV K200 Call 1904-02 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
Shinhan Investment Shinhan K200 C-SP 1812-01 8425 - 8425 8425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
NH QV K200 Put 1904-01 12025 - 12025 12025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-02 ETN 4 9350 - 9350 9350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-01 9730 - 9730 9730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۹:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-02 9305 - 9305 9305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۴
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-02 ETN 9420 - 9420 9420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Long Futures Short Call ETN 1 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Short Futures Short Put ETN 2 8415 - 8415 8415 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰