شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1114
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:52:10
0 (0.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

275
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:52
18 (7.00%)
تغییر ۳ ماهه
15 (5.77%)
تغییر ۶ ماهه
275 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,443
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:36:15
32 (2.19%)
تغییر ۳ ماهه
80 (5.27%)
تغییر ۶ ماهه
171 (10.59%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bitcoin Tracker One XBT 149.64 - 147.86 150.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 147.36 - 145.31 148.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 109.52 - 109.34 110.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
XACT Bear 65.77 - 64.74 65.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
XACT Bull 323.35 - 322.45 328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
XACT OMXSB 406.3 - 406 408.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
XACT Bear 2 56.26 - 55.14 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
XACT Bull 2 581.9 - 579.5 593.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
XACT OMXS30 175.7 - 175.48 177.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
XACT Nordic 30 110.36 - 110.26 110.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Bear DAX X2 AVA 74.48 - 73.64 75.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Bull DAX X15 AVA 5 1.21 - 1.14 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
db x-trackers Nifty 50 1360.6 - 1352.1 1365.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
db x-trackers DAX UCITS DR 1079.8 - 1074.8 1079.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 423.05 - 419 423.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Ether Tracker Euro XBT Provider 9.94 - 10.02 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 497.4 - 493.25 497.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 448.8 - 447.05 448.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 457.55 - 457.5 459.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 369.7 - 368.9 369.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 382.2 - 379 382.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 200.1 - 200.05 200.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Bear FTSE X10 AVA 1 0.88 - 0.88 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 502.6 - 502.6 502.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Bull DAX X15 AVA 6 0.12 - 0.11 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Bear DAX X15 AVA 0.09 - 0.08 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
Bull DAX X10 AVA 2 0.22 - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
Bull DAX X2 AVA 80.87 - 80.87 82.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۰۴
SpotR Bear OMXS30 IC 14.38 - 14.21 14.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵
XACT Derivative Bear 32.88 - 32.24 32.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵
XACT Derivative Bull 172.92 - 172.92 173.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵
Bull DAX X5 AVA 17.89 - 17.89 17.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۳۴
Bull TESLA X2 AV 121.45 - 121.45 121.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۳۴
Bear DAX X5 AVA 16.56 - 15.96 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۰۵
Bull DAX X10 N1 48.23 - 48.23 48.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۳۵
Bull DAX X15 N1 4.31 - 4.31 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 323.6 - 323.6 323.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 249.25 - 249.25 249.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 509.6 - 507.7 509.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 622 - 619.2 625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 536.5 - 536.5 536.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 400.05 - 400.05 400.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۷:۰۴
Bear DAX X4 AVA 32.96 - 32.63 32.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
SpotR OMXS30 UCITS IC 181.66 - 181.66 181.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۵:۰۴
Bull DAX X15 N2 0.98 - 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۳:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 337 - 337 338.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
SpotR Bull OMXS30 IC 235.95 - 234.6 236.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۵:۰۴
Bull DAX X10 AVA 3 21 - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۷:۳۵
Bear DAX X10 AVA 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶:۳۵
Bear DAX X15 N1 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
BULL ESTOXX X5 A 14.32 - 14.32 14.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Bear DAX X12 N 0.56 - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Bear DAX X15 N2 2.24 - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Bull DAX X12 N 22.22 - 22.22 24.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
Bear DAX X15 AVA 3 0.014 - 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
Bull FTSE X5 AVA 1 136.73 - 136.73 136.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
BEAR SX5E X15 N 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
BULL SX5E X15 N 1207 - 1207 1207 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BEAR SX7E X8 AVA 0.753 - 0.753 0.753 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰