کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1079
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 03:51:12
0 (2.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

289
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:06
32 (12.45%)
تغییر ۳ ماهه
32 (12.45%)
تغییر ۶ ماهه
289 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,545
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:05:42
155 (11.14%)
تغییر ۳ ماهه
35 (2.23%)
تغییر ۶ ماهه
46 (3.06%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 497.5 - 497.5 505.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 364.6 - 364.6 369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 440 - 440 442.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Bitcoin Tracker One XBT 171.92 - 165.21 172.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 164 - 161.45 165.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 118.2 - 118.2 119.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
XACT Bear 57.5 - 55.93 57.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
XACT Bull 365.7 - 365.65 376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
XACT OMXSB 437.25 - 437.25 445.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
XACT Bear 2 47.08 - 45.44 47.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
XACT Bull 2 685 - 685 713.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
XACT OMXS30 190.74 - 190.74 194.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Bull DAX X15 N2 1.19 - 1.19 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Bull TESLA X2 AV 73.76 - 73.76 79.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Bull DAX X15 AVA 5 1.48 - 1.46 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
db x-trackers DAX UCITS DR 1157 - 1157 1169.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 475.85 - 467.3 480.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Ether Tracker Euro XBT Provider 10.71 - 10.31 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 353.8 - 353.8 361.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 218.6 - 218.6 221.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Bull DAX X2 AVA 90.94 - 90.94 93.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Bull DAX X5 AVA 22.11 - 22.11 23.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 448.5 - 448.5 471.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 414.1 - 414.1 417.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Bear DAX X15 AVA 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
XACT Nordic 30 120.6 - 120.48 122.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 717.1 - 696.2 720.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Bull DAX X15 AVA 6 0.16 - 0.16 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers Nifty 50 1515.2 - 1515.2 1515.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 556 - 547.9 558.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 599.6 - 599.6 603.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Bull DAX X10 N1 69.59 - 69.59 69.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۵
XACT Derivative Bull 187.58 - 187.58 189.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۵
Bear DAX X4 AVA 26.19 - 24.91 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 275.85 - 274.4 275.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
XACT Derivative Bear 29.36 - 29.14 29.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 563.6 - 563.6 563.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Bear FTSE X10 AVA 1 0.35 - 0.35 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 411.15 - 407.65 411.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
Bull FTSE X5 AVA 1 215.02 - 215.02 215.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۵
Bull DAX X10 AVA 3 33.78 - 33.78 36.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 525 - 525 525.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Bear DAX X5 AVA 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
Bull DAX X15 N1 8.25 - 8.25 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۰۶
Bull DAX X10 AVA 2 0.4 - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
Bear DAX X2 AVA 67.69 - 67.69 67.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
SpotR Bull OMXS30 IC 274.2 - 274.2 291.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۷:۳۶
SpotR Bear OMXS30 IC 12 - 12 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۵
SpotR OMXS30 UCITS IC 196.38 - 196.38 197.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۰۴
Bull DAX X12 N 30.21 - 30.21 30.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Bear DAX X10 AVA 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Bear DAX X15 N2 0.51 - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Bear DAX X15 AVA 3 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۵
Bear DAX X15 N1 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۸
BULL ESTOXX X5 A 14.32 - 14.32 14.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Bear DAX X12 N 0.56 - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
BEAR SX5E X15 N 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
BULL SX5E X15 N 1207 - 1207 1207 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BEAR SX7E X8 AVA 0.753 - 0.753 0.753 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰