شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0067
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:49:17
0 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:41
2 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
1 (3.45%)
تغییر ۶ ماهه
30 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

479
قیمت روز
3 (0.54%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:04:48
6 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
31 (6.03%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 40.34 40.32 40.245 40.34 0.15 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
iShares SLI CHF 146.58 - 145.84 146.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS SMIM CHF A-dis 228 - 225 228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UBS Gold hedged CHF 110.72 - 110.6 111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares S&P 500 UCITS Dist 26.12 - 25.91 26.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core MSCI World UCITS 51.76 - 51.42 51.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged 85.87 - 85.84 86.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 675.9 - 672.3 676.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS DAX 103.64 - 103.34 103.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ZKB Gold AA CHF 391.95 - 391.1 391.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ZKB Gold AA EUR 1090 - 1086.6 1090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ZKB Gold AA USD 1241 - 1239.4 1244.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Gold USD 125.38 - 125.22 125.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares SMIM CHF 238.7 - 235.15 238.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ZKB Gold AAH CHF 349.3 - 348.15 349.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS SMI CHF A-dis 90.56 - 89.77 90.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS SPI CHF A-dis 58.81 - 58.15 58.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ZKB Silver AA CHF 45.98 - 45.93 46.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS CMCI Oil SF CHF 24.7 - 24.7 24.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS CMCI Oil SF USD 26.1 - 26.1 26.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core SPI CHF 111.3 - 110.48 111.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI EMU UCITS 102.38 - 101.78 102.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI Canada UCITS EUR 15.98 - 15.98 15.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core S&P 500 UCITS 256.2 - 254.5 256.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares FTSE 100 UCITS Acc 106.78 - 106.22 106.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Swiss Dividend CHF 110.68 - 109.72 110.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Australia UCITS 46.235 - 46.235 46.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
x-trackers Swiss Large DR 1D 93.35 - 92.9 93.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan Hedged CHF 47.315 - 46.905 47.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Julius Baer Physical Gold CHF 1180 - 1170.4 1180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor MSCI World Telecom TR C 116.74 - 116.6 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF SBI Domestic Govt 1-3 80.2 - 80.2 80.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI EMU hedged A-acc CHF 26.25 - 26.06 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers DAX DR Income 1D 8266.5 - 8257 8286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 34.14 - 33.86 34.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 35.43 - 35.26 35.445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 64.09 - 63.99 64.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 70.49 - 69.85 70.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 32.855 - 32.625 32.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares US Property Yield UCITS 27.45 - 27.4 27.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-dis 16.788 - 16.76 16.788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World CHF Hedged CHF 41.6 - 41.27 41.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 163.56 - 161.86 163.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI EM Minimum Volatility 28.96 - 28.96 28.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 4631 - 4595 4631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 196.4 - 194.96 196.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS 4.3 - 4.295 4.304 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 6103 - 6060 6103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 8.981 - 8.981 9.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
JB Precious Metals Physical Gold USD 1235.6 - 1233.6 1237.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 27.815 - 27.8 27.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc 16.078 - 16.016 16.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc 113.96 - 113.22 113.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 30.805 - 30.71 30.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers Swiss Large Cap Index DR 1C 100.08 - 100.08 99.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 13.616 - 13.59 13.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 87.23 - 86.91 87.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 310.2 - 310.2 310.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 26.89 - 26.73 26.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 155.4 - 154.5 155.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 54.55 - 53.98 54.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 62.31 - 62.22 62.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 49.48 - 49.125 49.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 105.5 - 105.28 105.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 87.49 - 87.37 87.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.51 - 13.51 13.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 17.49 - 17.4 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 43.52 - 43.27 43.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to CHF A 13.488 - 13.35 13.488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 13.878 - 13.778 13.878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI EMU A-acc 17.846 - 17.754 17.852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1460 - 1452 1460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor Daily Double Short SMI C 8.211 - 8.18 8.274 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 4256 - 4221 4256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS plc MSCI USA hedged A-acc CHF 21.675 - 21.5 21.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc 9.33 9.32 9.28 9.33 0.04 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 21.485 - 21.335 21.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares SMI 92.37 - 91.45 92.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
UBS Gold USD 125.98 - 125.64 126.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
UBS SLI CHF A-dis 141.5 - 140.98 141.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Amundi CAC 40 UCITS 68.6 - 68.6 68.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
ZKB Palladium AA CHF 416.3 - 408.7 421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Gold Hedged CHF 107.4 - 107.4 107.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI Turkey UCITS 16.7 - 16.506 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
UBS MSCI Emerging Markets 99.93 - 99.64 99.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Gold EUR Hedged EUR 76.23 - 76.23 76.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Edge S&P 500 Min Vol 49.225 - 49.225 49.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
UBS plc CMCI Composite SF CHF 51.59 - 51.59 52.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
UBS plc CMCI Composite SF USD 61.41 - 61.3 61.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
UBS SXI Real Estate A-dis CHF 56.41 - 56.17 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares S&P 500 USD Financials 6.65 - 6.643 6.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 49.405 - 48.92 49.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 56.23 - 55.98 56.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
UBS MSCI Japan hedged A-acc CHF 13.258 - 13.182 13.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 178.08 - 177.48 178.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Automation & Robotics Acc 6.53 - 6.465 6.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 131.32 - 131.3 131.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Global Infrastructure UCITS 26.355 - 26.2 26.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares European Property Yield UCITS 44.96 - 44.85 44.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI World Value Factor UCITS 29.03 - 29.03 29.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc 111.96 - 110.6 111.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 36.92 - 36.84 36.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 125.26 - 125.22 125.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 140.8 - 140.8 141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 136.06 - 136.06 136.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 39.145 - 38.91 39.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Swiss Domestic Govt Bond 3-7 CHF 87.44 - 87.25 87.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc CHF 40.995 - 40.94 41.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 25.165 - 25.075 25.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Edge MSCI World Multifactor Hedged Acc 4.87 - 4.87 4.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility hedged A-acc 14.996 - 14.906 14.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor USD Floating Rate Note Monthly Hedged D-CHF 94.76 - 94.76 94.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
UBS MSCI UK A-acc 21.485 - 21.42 21.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
ZKB Silver AA EUR 127.62 - 127.62 127.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
ZKB Silver AAH EUR 95.78 - 95.29 95.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS Silver USD A-dis 148.76 - 148.76 148.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS SPI Mid CHF A-dis 92.15 - 91.51 92.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI USA UCITS 248.8 - 247.15 248.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard FTSE Japan USD 28.02 - 28.02 28.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Amun Crypto Basket Index 12.17 12 12 12.17 0.07 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
ComStage Nasdaq-100 UCITS 69.5 - 68.9 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
ComStage Nasdaq-100 UCITS 69.85 - 69.49 69.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Taiwan UCITS 39.595 - 39.535 39.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS MSCI Emerging Markets 100.7 - 100.2 100.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares S&P 500 CHF Hedged 45.335 - 45.095 45.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 13.96 - 13.86 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.66 - 8.63 8.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares EURO Dividend UCITS 22.74 - 22.74 22.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Europe UCITS Acc 52.22 - 52.05 52.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI World UCITS Dist 41.84 - 41.65 41.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares STOXX Europe 50 UCITS 27.81 - 27.81 27.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core CHF Corp Bond CHF 98.5 - 98.5 98.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 91.55 - 91.55 91.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI China A UCITS USD 3.445 - 3.44 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 82.37 - 81.74 82.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Julius Baer Physical Silver USD 14.398 - 14.398 14.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 96 - 95.76 96.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares S&P Gold Producers UCITS 8.744 - 8.702 8.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 252.2 - 250.5 252.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 15.298 - 15.288 15.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 46.74 - 46.74 46.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 39.245 - 38.895 39.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 56.49 - 56.22 56.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 139.56 - 138.3 139.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF 117.46 - 117.24 117.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 63.57 - 63.39 63.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 133.86 - 133.82 133.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 115.04 - 114.8 115.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 364.7 - 364.7 364.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 41.355 - 41.225 41.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 18.7 - 18.52 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 52.55 - 52.55 52.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 70.05 - 69.83 70.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 14.04 - 14.04 14.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 15.41 - 15.35 15.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.246 - 10.206 10.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 8.891 - 8.891 8.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 8.488 - 8.439 8.488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
ZKB Gold AAH EUR 768.4 - 767.7 771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ZKB Silver AA USD 145.46 - 145.46 146.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Source NASDAQ Biotech 34.915 - 34.26 34.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers SLI UCITS 140.72 - 140.72 141.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Vanguard USD Treasury Bd 23.79 - 23.79 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Julius Baer Silver GBP AX 8.523 - 8.523 8.523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Julius Baer Platinum CHF AX 658.6 - 658.6 658.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS CH SXI Real Estate A-dis 29.545 - 29.41 29.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
iShares China Large Cap UCITS 115.88 - 115.82 115.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Julius Baer Physical Gold EUR 858.2 - 857.4 858.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS MSCI Switzerland A-dis CHF 15.794 - 15.696 15.838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Edge MSCI World Min Vol 43.44 - 43.44 43.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
iShares MSCI North America UCITS 48.94 - 48.755 48.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 250.7 - 250.7 250.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Global Clean Energy UCITS 5.137 - 5.116 5.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS MSCI EMU Socially Responsible 84.84 - 84.04 84.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS MSCI USA Socially Responsible 106.74 - 105.4 106.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.49 - 4.49 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Raiffeisen Solid Gold Ounces H CHF 1008.6 - 1007 1011.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 42.145 - 41.905 42.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-UKdis 13.952 - 13.952 13.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 30.37 - 30.37 30.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 191.34 - 191.34 191.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 144.14 - 144.14 144.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 13.324 - 13.284 13.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers II Barclays Global 2C USD 51.72 - 51.72 51.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 50.74 - 50.54 50.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS plc MSCI ACWI SF hedged to JPY A-acc 1177 - 1174 1177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 42.73 - 42.73 42.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 30.525 - 30.385 30.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 264.75 - 263.5 264.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged CHF 13.374 - 13.348 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 42.35 - 42.35 42.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc EUR 10.608 - 10.59 10.608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 153.52 - 153.52 153.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 17.29 - 17.24 17.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 87.49 - 86.9 87.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS MSCI Canada CH 18.4 - 18.36 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
UBS Platinum A-dis 77 - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
ZKB Platinum AA CHF 245 - 242.15 245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
iShares FTSE MIB UCITS Acc 72.5 - 72.5 72.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
Julius Baer Platinum CHF A 644 - 644 644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
VanEck Vectors Gold Miners UK 21.5 - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 35.16 - 35.16 35.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 305.55 - 304 305.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
Julius Baer Physical Gold CHF AX 1174.6 - 1174.6 1174.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global DM D 19.388 - 19.388 19.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 57.69 - 57.49 57.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 50.63 - 50.46 50.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS 48.99 - 48.99 48.99 0.04 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
UBS Irl plc MSCI Australia hedged CHF A-acc 16.68 - 16.68 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 105.78 - 105.78 106.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 60.23 - 59.86 60.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 10.372 - 10.372 10.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
UBS Gold USD 125.1 - 125.04 125.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
SPDR S&P 500 UCITS 259.05 - 257.65 259.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
iShares Core DAX UCITS 106.16 - 105.88 106.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
iShares MSCI EMU UCITS 4.768 - 4.756 4.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
Julius Baer Silver CHF A 11.964 - 11.964 12.028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 64.76 - 64.76 64.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
UBS MSCI Japan hedged A-acc USD 22.715 - 22.715 22.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF 1243.4 - 1243.4 1249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
iShares Global Corporate Bond UCITS 94.6 - 94.6 94.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
db x-trackers II Barclays Global 4C CHF 17.062 - 17.028 17.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 4046 - 4046 4046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc 16.09 - 16.07 16.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
iShares Swiss Domestic Govt Bond 1-3 CHF 75.14 - 75.08 75.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc USD 22.41 - 22.405 22.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 83.01 - 83.01 83.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 233.55 - 233.55 233.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
HSBC MSCI China UCITS 7.489 - 7.477 7.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
iShares $ Tips UCITS 203.1 - 203.1 203.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
db x-trackers Nifty 50 151.74 - 151.74 151.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
Lyxor Japan TOPIX DR D 14640 - 14605 14640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
VanEck Junior Gold Miners 25.03 - 25.03 25.03 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
db xtrackers II iBoxx US Treasurie 212.8 - 212.75 212.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis EUR 19.73 - 19.71 19.788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
UBS plc MSCI ACWI SF hedged GBP A-Ukdis 122.38 - 122.04 122.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-Ukdis 124.46 - 124.46 124.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 44.335 - 44.335 44.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
UBS Gold hedged EUR 79.21 - 79.21 79.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
Julius Baer Palladium USD AX 1323.4 - 1323.4 1323.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 49.57 - 49.4 49.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
Raiffeisen Solid Gold Ounces A Inc USD 1269 - 1269 1269.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
db x-trackers II iBoxx Global Hedged CHF 105 - 104.8 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 326.45 - 326.45 326.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 337.4 - 337.4 337.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
Amundi MSCI Switzerland CHF 293.55 - 293.55 293.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 79.56 - 79.56 79.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 5.071 - 5.071 5.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.92 - 111.92 111.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
UBS MSCI USA Socially Responsible hedged A-dis 14.22 - 14.22 14.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 47.02 - 47.02 47.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-dis 16.898 - 16.868 16.898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Responsible hedge 9.73 - 9.73 9.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 42.6 - 42.6 42.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
iShares $ Corporate Bond UCITS 109.42 - 109.42 109.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 107.5 - 107.3 107.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 A-acc 12.438 - 12.414 12.506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 277.45 - 277.45 277.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 89.92 - 89.92 89.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 11.92 - 11.92 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
iShares Nikkei 225 UCITS 18885 - 18885 18885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS 30.695 - 30.645 30.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
iShares S&P 500 USD Info Tech 7.86 - 7.86 7.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 131.14 - 130.88 131.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
Lyxor UCITS World Water D-EUR 33.135 - 33.135 33.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
UBS MSCI EMU hedged A-acc USD 25.41 - 25.245 25.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
UBS MSCI USA ETF hedged A-acc 10.91 - 10.91 10.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 97.8 - 97.8 97.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis USD 17.346 - 17.164 17.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-acc 120.3 - 120.22 120.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 77.59 - 77.57 77.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 21.31 - 21.31 21.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 31.91 - 31.91 31.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 28.755 - 28.755 28.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc USD 13.918 - 13.87 13.924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 14.246 - 14.246 14.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 86.5 - 86.5 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 11.364 - 11.334 11.364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 9.648 - 9.63 9.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 11.038 - 11.022 11.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
db x-trackers DAX UCITS DR 118.82 - 118.82 118.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
ComStage MSCI World TRN UCITS 54.83 - 54.83 54.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 58.01 - 57.99 58.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 25.805 - 25.805 25.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 86.72 - 86.72 86.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
UBS MSCI UK A-dis 17.666 - 17.666 17.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
iShares SLI UCITS DE 92.08 - 92.08 92.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
iShares Bric 50 UCITS 29.345 - 29.345 29.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Vanguard FTSE Dev World 56.99 - 56.99 56.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
iShares MSCI Poland UCITS 21.7 - 21.7 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 26.535 - 26.535 26.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
UBS MSCI Canada UCITS USD 19.08 - 19.08 19.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 201.4 - 201.4 201.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
iShares MSCI Japan UCITS Acc 15176 - 15176 15176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
UBS ETF SBI Domestic Govt 3-7 113.08 - 113.08 113.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
iShares STOXX Europe 600 UCITS 34.51 - 34.51 34.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 194.9 - 194.9 194.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged 3225.5 - 3225.5 3234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 29.79 - 29.79 29.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 200.9 - 200.9 200.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 20.815 - 20.815 20.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 45.91 - 45.91 45.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 19.754 - 19.754 19.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 16.062 - 16.062 16.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 62.7 - 62.7 62.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.16 - 125.16 125.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Lyxor UCITS EuroMTS 5-7Y Investment Grade DR 161.44 - 161.44 161.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 12.51 - 12.51 12.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
db x-trackers II Global Sovereign 4C hedged CHF 174.18 - 174.18 174.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 95.55 - 95.55 95.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 90.3 - 90.3 90.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.46 - 13.46 13.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Lyxor UCITS LevDAX 78.8 - 78.8 78.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
iShares MSCI ACWI UCITS 45.46 - 45.46 45.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
UBS MSCI Hong Kong UCITS 18.81 - 18.81 18.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
UBS plc S&P 500 SF A-acc 46.17 - 46.17 46.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor MSCI India UCITS SG 17.774 - 17.774 17.774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
UBS - MSCI Singapore UCITS 18.49 - 18.49 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage MSCI World TRN UCITS 54.22 - 54.22 54.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
iShares MSCI Korea UCITS Dist 40.99 - 40.99 40.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard FTSE Developed Europe 31.155 - 31.155 31.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
UBS Barclays US Liquid Corp USD 15.884 - 15.884 15.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Asia Property Yield UCITS 27.74 - 27.74 27.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 13.822 - 13.822 13.822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 22.435 - 22.435 22.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
UBS MSCI EMU Socially Responsible hedged A-acc 16.32 - 16.32 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
RBS Market Access Rogers International Commodity U 19.842 - 19.842 19.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 18.88 - 18.88 18.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge SF UCITS CHF A-ac 77.03 - 77.03 77.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 11.366 - 11.366 11.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
ZKB Silver AAH CHF 37.06 - 36.9 37.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 63.23 - 63.23 63.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Source Materials S&P US Select Sector 280.4 - 278.1 280.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 191.94 - 191.94 191.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI South Africa UCITS 32.625 - 32.625 32.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 47.89 - 47.685 47.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 9.356 - 9.356 9.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
UBS MSCI Japan A-UKdis 1651 - 1651 1651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI EMU USD Hdg 5.427 - 5.427 5.427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI Canada UCITS 157.44 - 156.98 157.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
UBS plc MSCI USA SF A-acc 69.32 - 69.32 69.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 58.45 - 58.45 58.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 32.5 - 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 31.995 - 31.995 31.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
Julius Baer Physical Palladium USD 1258.8 - 1258.8 1258.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Listed Private Equity UCITS 18.546 - 18.546 18.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 20.815 - 20.785 20.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 177.62 - 175.9 177.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF 11.44 - 11.39 11.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 11.21 - 11.166 11.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 32.75 - 32.725 32.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 13.308 - 13.262 13.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
iShares FTSE 250 UCITS 22.485 - 22.405 22.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
iShares STOXX Europe 50 UCITS 32.66 - 32.66 32.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
iShares US Aggregate Bond UCITS 101.52 - 101.52 101.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Source MSCI Emerging Markets UCITS 43.26 - 43.26 43.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Source EURO STOXX 50 B Total Return 30.665 - 30.665 30.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 191.46 - 191.46 191.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS 18.192 - 18.192 18.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 309.05 - 309.05 309.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۳۴
iShares Global Water UCITS 38.23 - 38.155 38.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
Julius Baer Palladium CHF A 1085 - 1071.6 1085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
iShares MSCI USA Dividend IQ 32.685 - 32.685 32.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 99.22 - 99.15 99.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 30.83 - 30.83 30.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-Acc 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
HSBC MSCI EUROPE UCITS 13.686 - 13.686 13.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Lyxor MSCI World IT TR 248.3 - 248.3 248.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
iShares Agribusiness UCITS 31.975 - 31.975 31.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
iShares Core UK Gilts UCITS 13.082 - 13.082 13.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 15.286 - 15.286 15.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 34.68 - 34.68 34.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 14.73 - 14.73 14.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Market Access DAXGlobal Asia 62.9 - 62.9 62.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 36.48 - 36.48 36.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 98.5 - 98.46 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
SPDR MSCI World Small Cap 65.77 - 65.77 65.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
iShares MSCI Europe UCITS Dist 24.6 - 24.6 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Julius Baer Physical Silver CHF 12.104 - 12.104 12.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 55.57 - 55.57 55.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 37.38 - 37.38 37.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 65.2 - 65.2 65.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 32.145 - 32.145 32.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
iShares EURO STOXX Mid UCITS 60.15 - 60.15 60.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 16.04 - 15.998 16.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
UBS Irl plc MSCI Australia hedged USD A-acc 13.94 - 13.94 13.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Ind. S&P US Sel Sector Source 339.95 - 339.95 339.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 51.01 - 51.01 51.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
iShares UK Dividend UCITS 9.891 - 9.891 9.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
db x-trackers MSCI EMU DR 3C 13.176 - 13.176 13.176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
UBS Irl plc MSCI USA hedged A-dis 20.21 - 20.21 20.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Lyxor Euro Stoxx 50 DR Daily Hedged C-CHF 90.97 - 90.97 90.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 18.602 - 18.548 18.602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 32.385 - 32.385 32.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 59.86 - 59.86 59.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 32.025 - 32.025 32.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
iShares MSCI Europe Momentum UK 5.832 - 5.832 5.832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 13.608 - 13.608 13.608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
ComStage SPI TR UCITS 93.73 - 93.73 93.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 253.45 - 253.45 253.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 16.02 - 16.02 16.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 104.32 - 104.32 104.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 21.34 - 21.34 21.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 98.94 - 98.83 98.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Lyxor MSCI World Financials TR C 166 - 166 166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS 26.18 - 26.18 26.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged GBP 13.814 - 13.794 13.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
HSBC S&P 500 UCITS 26.25 - 26.25 26.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
HSBC MSCI Korea UCITS 45.295 - 45.295 45.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
HSBC MSCI Russia Capped 10.602 - 10.602 10.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 46.45 - 46.45 46.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI World Size Factor UCITS 30.74 - 30.74 30.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 4.436 - 4.413 4.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 63.34 - 63.34 63.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 97.83 - 97.25 97.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Source MSCI Europe 197.94 - 197.94 197.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
SSgA SPDR MSCI ACWI 118.38 - 118.38 118.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 18.306 - 18.306 18.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 23.48 - 23.48 23.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 64.21 - 64.21 64.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares S&P 500 USD Health Care 6.37 - 6.37 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Health Care S&P US Sector Source 392 - 392 392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 20.415 - 20.325 20.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 25.53 - 25.455 25.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 9.58 - 9.58 9.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 312.15 - 312.15 312.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 138.52 - 138.52 138.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 10.75 - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
UBS Platinum A-dis 77.6 - 77.6 77.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۰۴
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 109.2 - 109.2 109.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۳۵
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Jefferies 18.464 - 18.464 18.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 159.74 - 159.74 159.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۰۵
iShares Edge MSCI World MF GBp 6.347 - 6.34 6.347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۰۵
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 9.314 - 9.314 9.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 29.78 - 29.78 29.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 20.275 - 20.275 20.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 11.72 - 11.72 11.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 98.26 - 98.26 98.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 139.8 - 139.38 139.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۶
Julius Baer Gold USD AX 1235.8 - 1235.8 1235.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۳۵
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 342.7 - 342.7 342.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Julius Baer Physical Gold EUR AX 858.2 - 858.2 858.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 73.7 - 73.7 73.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.877 - 4.877 4.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 26.66 - 26.66 26.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 8.32 - 8.32 8.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 11.09 - 11.09 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 9.468 - 9.468 9.468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 71.3 - 71.3 71.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
db x-trackers MSCI Europe UCITS 9.4 - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
ComStage DAX TR UCITS 100.94 - 100.94 100.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
iShares UK Property UCITS 6.901 - 6.901 6.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 16.812 - 16.776 16.812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Julius Baer Physical Gold GBP 725.9 - 723.4 725.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 96.6 - 96.19 96.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI UK UCITS 100.2 - 100.2 100.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۳۴
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 65.96 - 65.96 65.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۳۴
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 24.025 - 24.025 24.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۳۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 48.055 - 48.055 48.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۳۴
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 33.22 - 33.22 33.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Market Access RICI Agriculture 80.51 - 80.51 80.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 105.68 - 105.68 105.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 49.705 - 49.325 49.705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 74.58 - 74.19 74.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
UBS MSCI EMU Socially Responsible 94.2 - 94.2 94.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۷:۰۵
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 92.02 - 92 92.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۷:۰۵
ZKB Gold AA GBP 969.5 - 969.5 969.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
ZKB Gold AAH GBP 745.5 - 745.5 745.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۰۵
Market Access RICI Metals 116.64 - 116.64 116.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۰۵
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 41.845 - 41.845 41.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۰۵
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 45.41 - 45.41 45.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۴:۳۵
UBS plc MSCI ACWI SF hedged A-Ukdis 106.4 - 106.4 106.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۴:۰۶
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc EUR 41.27 - 41.27 41.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۴:۰۶
Julius Baer Platinum USD A 757.5 - 757.5 757.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۳۵
HSBC MSCI Japan UCITS 30.6 - 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۳۵
ComStage FR DAX UCITS 56.18 - 56.18 56.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 46.66 - 46.66 46.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۳۴
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 43.05 - 43.05 43.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۳۴
UBS MSCI EMU UCITS USD 22.405 - 22.405 22.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵
Vanguard EUR Corporate Bond 57.7 - 57.7 57.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵
Julius Baer Physical Silver EUR 8.49 - 8.49 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 32.02 - 32.02 32.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 65.01 - 64.91 65.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 130.64 - 130.64 130.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۰:۰۴
UBS MSCI USA Socially Responsible hedgedA-acc 14.56 - 14.56 14.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۳۴
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 24.865 - 24.865 24.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۳۴
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 49.875 - 49.875 50.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۸:۳۳
iShares Euro Corp Bnd Financials 118.6 - 118.6 118.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 10.588 - 10.588 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS US Liquid Corps hedged CHF 15.884 - 15.816 15.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۷:۳۴
UBS Barclays US Liquid Corporates 14.118 - 14.118 14.118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۷:۰۴
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 25.59 - 25.59 25.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۷:۰۴
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 98.2 - 98.2 98.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۳۴
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 43.44 - 43.44 43.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۳۴
UBS MSCI EMU A-UKdis 16.222 - 16.222 16.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 23.79 - 23.79 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۵:۳۴
ComStage S&P 500 UCITS 285.95 - 285.95 285.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۵:۰۴
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 27.91 - 27.91 27.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۵:۰۴
Amundi ETF S&P 500 UCITS 46.565 - 46.555 46.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۴:۰۵
Julius Baer Palladium CHF AX 1076.6 - 1076.6 1076.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۳:۰۴
ComStage HSI UCITS 38.855 - 38.855 38.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 162.88 - 162.88 162.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۲:۰۴
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.44 - 13.44 13.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۲:۰۴
SPDR MSCI EM Asia UCITS 58.6 - 58.39 58.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 56.31 - 56.31 56.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 52.51 - 52.51 52.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۰:۰۴
Ossiam EM Minimum Variance NR 1C 124.16 - 124.16 124.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۹:۳۴
Julius Baer Silver EUR AX 8.72 - 8.72 8.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 54.75 - 54.75 54.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۸:۰۴
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 11.582 - 11.582 11.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۸:۰۴
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 105.48 - 105.16 105.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۸:۰۴
UBS Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 13.024 - 13.024 13.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۸:۰۴
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 183.6 - 183.6 183.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۷:۳۴
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 41.18 - 41.18 41.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۷:۳۴
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 90.59 - 90.59 90.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۷:۰۵
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 58.94 - 58.94 58.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۵:۳۴
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.22 - 4.22 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۵:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 29.06 - 29.06 29.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۵:۰۴
Lyxor MSCI World Materials TR C 334.35 - 334.35 334.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۴:۰۵
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 49.825 - 49.825 49.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۴:۰۵
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCI 22.83 - 22.83 22.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۴:۰۵
iShares Global Government Bond UCITS 105.16 - 105.16 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۲:۳۴
UBS FTSE 100 A-UKdis 10.032 - 10.032 10.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 40.58 - 40.58 40.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳
JB Precious Metals Physical Gold GBP 724.1 - 724.1 724.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 32 - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
iShares TA-25 Israel 5.487 - 5.44 5.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۳۴
Julius Baer Palladium EUR A 753 - 753 753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۳۴
UBS Barclays Euro Liquid Corp 1-5 hedged USD 14.726 - 14.726 14.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۵:۳۳
ComStage SDAX TR UCITS 92.21 - 92.21 92.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۵:۰۴
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 40.63 - 40.63 40.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 14.846 - 14.846 14.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
ComStage DAX TR UCITS 113.24 - 113.24 113.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۳:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 42.7 - 42.685 42.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۳۵
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 98.16 - 98.16 98.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR C 306.45 - 306.45 306.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۸:۳۴
JPM EUR Ultra Short Income UCITS 99.52 - 99.52 99.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۷:۳۵
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-dis EUR 13.762 - 13.762 13.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۷:۳۵
HSBC MSCI EUROPE UCITS 11.846 - 11.846 11.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۴:۳۴
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 63.56 - 63.56 63.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 42.145 - 42.145 42.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۷:۳۴
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 96.08 - 96.08 96.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴:۳۵
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 224.05 - 224.05 224.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴:۰۵
HSBC MSCI Canada UCITS 15.062 - 15.062 15.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۳:۳۵
HSBC MSCI Indonesia UCITS 84.02 - 84.02 84.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۳:۰۵
ComStage Nikkei 225 UCITS 19.868 - 19.868 19.868 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Euro Covered Bond UCITS 154.14 - 154.14 154.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares DivDAX UCITS DE 17.384 - 17.384 17.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۲:۰۵
Julius Baer Silver USD AX 14.77 - 14.77 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۲:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 152.46 - 152.46 152.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۲:۰۵
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 238.35 - 236.2 238.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 149.76 - 148.08 149.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 26.8 - 26.455 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
HSBC MSCI Japan UCITS 3243 - 3243 3243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
iShares US Mortgage Backed Sec 4.755 - 4.755 4.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 208.25 - 208.25 208.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc GBP 42.1 - 42.1 42.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵:۳۴
Julius Baer Platinum EUR AX 453.25 - 453.25 453.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 200.4 - 200.4 200.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۴:۳۴
Source EURO STOXX Optimised Banks 50.92 - 50.92 50.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 26.46 - 26.46 26.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۲۰:۳۴
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 41.84 - 41.6 41.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 104.58 - 104.58 104.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۲۰:۰۴
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 44.46 - 44.46 44.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۲۰:۰۴
HSBC MSCI Canada UCITS 19.792 - 19.792 19.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۹:۳۵
Julius Baer Platinum EUR A 451.35 - 445.85 451.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 82.98 - 82.73 82.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Julius Baer Silver GBP A 8.587 - 8.587 8.587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 16.646 - 16.646 16.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۰۵
ComStage S&P 500 UCITS 277.1 - 277.1 277.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۵:۳۴
ComStage MSCI USA TRN UCITS 64.32 - 64.32 64.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۵:۳۴
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 237.45 - 237.45 237.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۴:۳۴
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS 15.27 - 15.27 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۴:۳۴
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 34.555 - 34.555 34.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۴:۳۴
iShares MSCI EM Consumer Growth 26.16 - 26.16 26.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳:۳۵
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 166.3 - 166.3 166.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 189.04 - 189.04 189.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
Lyxor UCITS Privex D-EUR 6.893 - 6.893 6.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 99.54 - 99.54 99.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 112.1 - 112.1 112.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 230.1 - 230.1 230.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۹:۳۵
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 29.85 - 29.82 29.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Edge MSCI USA MF GBp 6.282 - 6.272 6.282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 118.78 - 118.78 118.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 129.28 - 129.28 129.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۵:۰۳
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 100.1 - 100.1 100.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۴:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 34.505 - 34.505 34.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۴:۰۳
ComStage ATX UCITS 36.16 - 36.16 36.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۳۵
Amundi ETF MSCI China UCITS 278 - 278 278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۳۵
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 135.96 - 135.96 135.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۳۵
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 21.57 - 21.57 21.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۲:۳۳
Raiffeisen Solid Gold A USD 3945 - 3945 3945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares US Equity Buyback Achievers 5.427 - 5.427 5.427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۳۳
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 19.534 - 19.534 19.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ComStage FR DAX UCITS 48.33 - 48.33 48.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۳:۳۵
Lyxor MSCI World Utilities TR C 221.45 - 221.45 221.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۳:۳۵
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 21.89 - 21.89 21.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۳:۳۵
ComStage FTSE China A50 115.08 - 115.08 115.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
Vanguard FTSE North America 60.17 - 60.17 60.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage FTSE China A50 117.4 - 115.92 117.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
UBS MSCI Japan hedged A-dis 17.16 - 17.16 17.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 21.305 - 21.3 21.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۵:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 82 - 82 82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 95.57 - 95.57 95.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Irl plc Factor MSCI USA Total Shareholder Yiel 14.33 - 14.33 14.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 39.585 - 39.585 39.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 34.565 - 34.565 34.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Julius Baer Palladium AX EUR 720 - 720 720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
UBS SBI Domestic Govt 7-15 CHF 148.24 - 147.96 148.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 44.51 - 44.51 44.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 93.64 - 93.64 93.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 61.16 - 61.16 61.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
HSBC MSCI Brazil UCITS 18.94 - 18.94 18.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Amundi MSCI World Fin 161.74 - 161.74 161.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 83.06 - 83.06 83.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 154.26 - 154.26 154.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
ComStage ATX UCITS 33.74 - 33.74 33.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 63.28 - 63.28 63.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Source MSCI World UCITS 54 - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
UBS MSCI Japan hedged A-dis USD 22.015 - 22.015 22.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
UBS MSCI Japan UCITS hedged A-acc 11.012 - 11.012 11.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۵:۰۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 55.37 - 55.37 55.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 78.11 - 78.11 78.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 41.735 - 41.735 41.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 14.37 - 14.36 14.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR C 299.45 - 299.45 299.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 42.45 - 42.45 42.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۰۲
Julius Baer Palladium GBP A 680.8 - 680.8 680.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۳۲
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 58.47 - 58.47 58.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS Irl plc Factor MSCI USA Total Shareholder Yiel 18.02 - 18.02 18.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 80.04 - 80.04 80.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 8.333 - 8.333 8.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 40 - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 193.02 - 193.02 193.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage CAC 40 UCITS 62.97 - 62.97 62.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۳۲
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 49.41 - 49.41 49.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۳۲
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.34 - 100.34 100.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 256.25 - 256.25 256.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 123.64 - 123.64 123.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ComStage DivDAX TR UCITS 27.15 - 27.15 27.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor Daily Leveraged SMI C 26.71 - 26.71 26.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 12.164 - 12.164 12.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 40.105 - 40.105 40.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 72.53 - 72.53 72.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Amundi MSCI World Energy USD 335.95 - 335.95 335.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 133.2 - 133.2 133.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Bloomberg CMCI Composite 920.6 - 920.6 920.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 101.5 - 101.5 101.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 78.58 - 78.58 78.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 31 - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۷:۳۳
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 145.8 - 145.8 145.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN 120.24 - 120.24 120.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 38.47 - 38.47 38.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۸:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 91.86 - 91.86 91.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 11.04 - 11.04 11.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 130.74 - 130.74 130.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 160.18 - 160.18 160.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۰۴
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 200.05 - 200.05 200.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶:۰۳
iShares MSCI Europe Size Factor 6.572 - 6.572 6.589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 23.61 - 23.61 23.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۸:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 228.75 - 228.75 228.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 112.32 - 112.32 112.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 78.81 - 78.81 78.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
SPDR MSCI ACWI IMI 133.86 - 133.86 133.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۴
UBS ETFs plc - MSCI EMU SF UCITS EUR A-acc 181.68 - 181.68 182.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Hedge CHF 9.735 - 9.735 9.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 27.98 - 27.98 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 11.68 - 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS CH 20.85 - 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 50.42 - 50.42 50.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 CHF 26.53 - 26.53 26.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 16.65 - 16.65 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 CHF 32.665 - 32.665 32.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays Cap US 5-7 Treasury Bond U USD 37.61 - 37.61 37.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 25.93 - 25.93 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰