شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0324
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:03:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

945
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
74 (8.50%)
تغییر ۳ ماهه
52 (5.82%)
تغییر ۶ ماهه
945 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,088
قیمت روز
9 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:05:00
106 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
1,046 (12.86%)
تغییر ۶ ماهه
886 (11.11%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 40.65 40.64 40.64 40.65 0.05 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۴
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 20.99 20.96 20.96 20.99 0.04 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۴
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 42.69 - 42.69 42.69 0.11 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۴
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 47.71 - 47.71 47.71 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۴
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 40.92 - 40.92 40.92 0.38 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۴
Fubon NIFTY 22.65 - 22.65 22.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon TOPIX 19.68 - 19.68 19.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon SZSE 100 8.04 - 8.04 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay Nikkei 225 8.19 - 8.19 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay Nikkei 225 25.13 - 25.13 25.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon MSCI Taiwan 45.91 - 45.91 45.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fuh Hwa Hang Seng 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Taishin MSCI China 18.72 - 18.72 18.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fuh Hwa EM 10+ Bond 19.23 - 19.23 19.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta MSCI China A 17.28 - 17.28 17.28 0.05 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon Taiwan Finance 41.14 - 41.14 41.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta EURO STOXX 50 22.06 - 22.06 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay FTSE China A50 17.44 - 17.44 17.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay FTSE China A50 5.67 - 5.67 5.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon SSE180 Inversed 7.94 - 7.94 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Capital SZSE SME Price 10.15 - 10.15 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay FTSE China A150 17.62 - 17.62 17.62 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon NIFTY -1 Inverse 14.69 - 14.69 14.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fuh Hwa 1-5 High Yield 20.06 - 20.06 20.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon Hang Seng H-Share 19.63 - 19.63 19.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon Taiwan Technology 48.27 - 48.27 48.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon TOPIX Inverse -1X 15.91 - 15.91 15.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon Nifty 2X Leveraged 28.3 - 28.3 28.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon TOPIX Leveraged 2X 17.88 - 17.88 17.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 19.35 - 19.35 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Mega Taiwan Blue Chip 30 19.53 - 19.53 19.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 42.15 - 42.15 42.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon SSE180 Leveraged 2X 30.54 - 30.54 30.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay FTSE Emerging Market 18.8 - 18.8 18.8 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon FTSE Developed Europe 18.51 - 18.51 18.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon SSE 180 China Tracker 26.43 - 26.43 26.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 17.95 - 17.95 17.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta P shares MSCI Taiwan 34.82 - 34.82 34.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon S&P US Preferred Stock 19.09 - 19.09 19.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 11.58 - 11.58 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 18.74 - 18.74 18.74 0.16 0.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon Taiwan Eight Industries 42.16 - 42.16 42.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 16.04 - 16.04 16.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta DJCI Silver ER Futures 18.47 - 18.47 18.47 0.13 0.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta P shares Taiwan Top 50 75.55 - 75.55 75.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay Korea/taiwan IT Premier 17.05 - 17.05 17.05 0.08 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
FSITC Taiwan Industry Elite 30 17.65 - 17.65 17.65 0.08 0.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 31.89 - 31.89 31.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 19.18 - 19.18 19.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 14.15 - 14.15 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 48.55 - 48.55 48.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 88.4 - 88.4 88.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 13.13 - 13.13 13.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 24.25 - 24.25 24.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 18.97 - 18.97 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Capital Taiex Daily Inversed -1X 8.79 - 8.79 8.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 11.23 - 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 19.06 - 19.06 19.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 8.88 - 8.88 8.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 15.2 - 15.2 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 25.4 - 25.4 25.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Polaris SE50 Securities Investment 27.3 - 27.3 27.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta P shares SP Custom China 50 19.92 - 19.92 19.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta P shares Taiwan Electronics 30.6 - 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 16.35 - 16.35 16.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay Dow Jones Industrial Average 8.4 - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 28.09 - 28.09 28.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 47.14 - 47.14 47.14 0.19 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 16.42 - 16.42 16.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 18.68 - 18.68 18.68 0.06 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 21.25 - 21.25 21.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 19.78 - 19.78 19.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 27.94 - 27.94 27.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 20.19 - 20.19 20.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 18.39 - 18.39 18.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 15.59 - 15.59 15.59 0.07 0.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 17.64 - 17.64 17.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
FSITC Taiwan Industry Elite 30 Daily -1X Inverse 20.53 - 20.53 20.53 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 17.57 - 17.57 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 19.7 - 19.7 19.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 39.54 - 39.54 39.54 0.13 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 1X Inverse ER Future 17.43 - 17.43 17.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 18.61 - 18.61 18.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 18.83 - 18.83 18.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۶
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 39.36 - 38.97 39.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۳۴
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 37.94 - 37.93 37.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 40.84 - 40.84 40.84 0.09 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 41.42 41.27 41.27 41.42 0.27 0.66% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 37.66 - 37.66 37.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 39.51 - 39.48 39.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 41.9 - 41.9 41.9 0.06 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 39.6 39.65 39.6 39.65 0.10 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Capital ICE 25+ Year US Treasury 39.53 - 39.53 39.53 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۷:۰۴
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 41.06 - 41.06 41.06 0.11 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۷:۰۴
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  36.42 - 36.42 36.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۳۴
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 28.76 - 28.76 28.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Capital ICE 15+ Year Us Utility 39.5 - 39.5 39.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۸:۳۴
KGI 10+ Year USD Technology Bond 39.25 - 39.25 39.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۸:۳۴
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 40.5 - 40.5 40.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۸:۰۴
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 40.15 - 40.15 40.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۵:۳۴
Yuanta Nikkei 225 25 - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۳۵
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 17.59 - 17.59 17.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۳۵
Yuanta KOSPI 200 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Leveraged 2X 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Inverse 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲