کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:54:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

965
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:06
94 (10.79%)
تغییر ۳ ماهه
94 (10.79%)
تغییر ۶ ماهه
965 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,759
قیمت روز
31 (0.4%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:35:28
960 (14.12%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
128 (1.62%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 40.25 40.23 40.23 40.31 0.05 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 41.45 41.5 41.45 41.5 0.05 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 47.52 47.5 47.5 47.52 0.11 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond S 40.45 40.47 40.45 40.49 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
CTBC Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year Hig 41.82 41.81 41.8 41.87 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
KGI 20+Years US Banking Bond 41.23 41.19 41.19 41.23 0.06 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
KGI 25+ Years US Treasury Bond 41.42 - 41.42 41.42 0.04 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 42.25 42.35 42.25 42.35 0.25 0.60% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 21.57 21.58 21.56 21.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 42.72 42.74 42.72 42.75 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond 40.96 41 40.96 41.01 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Se 40.83 40.85 40.82 40.87 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bo 41.8 41.81 41.8 41.91 0.10 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 62.8 62.9 62.8 62.9 0.20 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۳۵
Capital ICE 15+ Year Us Utility 41.83 41.87 41.83 41.87 0.10 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۳۵
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 41.35 41.38 41.35 41.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۳۵
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 43.23 43.22 43.22 43.23 0.12 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۳۵
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 43.45 43.46 43.45 43.46 0.10 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۳۵
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  39.32 39.29 39.28 39.32 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۳۵
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 40.19 40.2 40.17 40.2 0.13 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۳۵
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 42.45 42.42 42.37 42.45 0.20 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۳۵
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 43.59 43.57 43.57 43.59 0.06 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۳۵
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 41.15 41.17 41.15 41.17 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۳۵
Capital ICE 25+ Year US Treasury 41.12 - 41.12 41.12 0.05 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۰۴
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 41.86 - 41.86 41.86 0.06 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۰۴
Fuh Hwa China Credit Bond 61.6 - 61.6 61.6 0.15 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۳۵
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 42.68 42.65 42.65 42.68 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
KGI 10+ Year USD Technology Bond 41.58 - 41.58 41.58 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۶:۳۶
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond 41.2 - 41.2 41.2 0.15 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۶:۳۶
Fubon NIFTY 23.81 - 23.81 23.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon TOPIX 20.17 - 20.17 20.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon SZSE 100 10.39 - 10.39 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay Nikkei 225 25.74 - 25.74 25.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon MSCI Taiwan 49.34 - 49.34 49.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fuh Hwa Hang Seng 21.31 - 21.31 21.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta Nikkei 225 26.42 - 26.42 26.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Taishin MSCI China 20.63 - 20.63 20.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fuh Hwa EM 10+ Bond 20.2 - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon Taiwan Finance 43.81 - 43.81 43.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta EURO STOXX 50 23.7 - 23.7 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon SSE180 Inversed 6.71 - 6.71 6.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon NIFTY -1 Inverse 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon Hang Seng H-Share 20.96 - 20.96 20.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon Taiwan Technology 52.95 - 52.95 52.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon TOPIX Inverse -1X 15.5 - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon Nifty 2X Leveraged 30.04 - 30.04 30.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon TOPIX Leveraged 2X 18.76 - 18.76 18.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 23.44 - 23.44 23.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Mega Taiwan Blue Chip 30 21.1 - 21.1 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 44.81 - 44.81 44.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon SSE180 Leveraged 2X 40.3 - 40.3 40.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon FTSE Developed Europe 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon SSE 180 China Tracker 31.15 - 31.15 31.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 18.49 - 18.49 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta P shares MSCI Taiwan 36.38 - 36.38 36.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 15.3 - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon Taiwan Eight Industries 44.85 - 44.85 44.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 36.42 - 36.42 36.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 19.46 - 19.46 19.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 13.11 - 13.11 13.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 102.55 - 102.55 102.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 12.25 - 12.25 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 19.1 - 19.1 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Capital Taiex Daily Inversed -1X 8.2 - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 12.77 - 12.77 12.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 18.42 - 18.42 18.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 20.68 - 20.68 20.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 8.19 - 8.19 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 17.76 - 17.76 17.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 29.29 - 29.29 29.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Polaris SE50 Securities Investment 31.59 - 31.59 31.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta P shares SP Custom China 50 21.2 - 21.2 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 17.8 - 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 31.71 - 31.71 31.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 16.33 - 16.33 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 21.38 - 21.38 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 19.5 - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 30.16 - 30.16 30.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 20.8 - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 18.75 - 18.75 18.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 18.12 - 18.12 18.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 20.01 - 20.01 20.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 18.06 - 18.06 18.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon NASDAQ 100 30.84 - 30.84 30.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
UPAMC NYSE FANG+ 20.25 - 20.25 20.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay Nikkei 225 8.32 - 8.32 8.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta MSCI China A 20.76 - 20.76 20.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay FTSE China A50 20.41 - 20.41 20.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay FTSE China A50 6.58 - 6.58 6.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Taishin MSCI China 2X 11.13 - 11.13 11.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Capital SZSE SME Price 13.06 - 13.06 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay FTSE China A150 21.71 - 21.71 21.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay FTSE Emerging Market 19.55 - 19.55 19.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 20.97 - 20.97 20.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta DJCI Silver ER Futures 18.13 - 18.13 18.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta P shares Taiwan Top 50 78.15 - 78.15 78.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay Korea/taiwan IT Premier 17.55 - 17.55 17.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
FSITC Taiwan Industry Elite 30 18.42 - 18.42 18.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Shin Kong NYSE US Core Large Cap 20.2 - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B 23.33 - 23.33 23.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta P shares Taiwan Electronics 33.62 - 33.62 33.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 31.16 - 31.16 31.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay Dow Jones Industrial Average 8.87 - 8.87 8.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Paradigm DowJones Copper ER Futures 20.38 - 20.38 20.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 48.57 - 48.57 48.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 19.41 - 19.41 19.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay S&P North American Technology Sector 22.04 - 22.04 22.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence 22.37 - 22.37 22.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 17.32 - 17.32 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Shin Kong 10 Yr China Treas Pol Bank Green Bd 40.3 - 40.3 40.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fuh Hwa Dow Jones US Financial Services Equity 19.99 - 19.99 19.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 18.52 - 18.52 18.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
FSITC Taiwan Industry Elite 30 Daily -1X Inverse 19.07 - 19.07 19.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 40 - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 26.4 - 26.4 26.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 1X Inverse ER Future 15.88 - 15.88 15.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 22.09 - 22.09 22.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corpo 40.8 - 40.8 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 42.23 - 42.23 42.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۰۵
Fuh Hwa 1-5 High Yield 20.53 - 20.4 20.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۳۵
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 16.24 - 16.22 16.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۳۵
Fubon S&P US Preferred Stock 19.58 - 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۵
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 52.05 - 52.05 52.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Yuanta KOSPI 200 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Leveraged 2X 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Inverse 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲