شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 14.948 - 14.948 14.948 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Allan Gray Equity Fund A 407.92 - 407.92 407.92 2.79 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Allan Gray Equity Fund C 408.508 - 408.508 408.508 4.11 1.02% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Allan Gray Stable Fund A 36.242 - 36.242 36.242 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Allan Gray Stable Fund C 36.246 - 36.246 36.246 0.17 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 17.629 - 17.629 17.629 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Industria P EUR 1370.6 - 1370.6 1370.6 0.62 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR 101.64 - 101.64 101.64 0.07 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I 236.61 - 236.61 236.61 2.52 1.07% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
DWS Vermogensbildungsfonds I LD 160.85 - 160.85 160.85 0.60 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 39127.4 - 39127.4 39127.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 3912.74 - 3912.74 3912.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Olymp Fund Atlant 311.549 - 311.549 311.549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Mak Fund Russian Combined 199.503 - 199.503 199.503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Master S Best Invest A T 133.68 - 133.68 133.68 0.08 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
KEPLER Ethik Rentenfonds A 114.8 - 114.8 114.8 0.08 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
KEPLER Ethik Rentenfonds T 162.84 - 162.84 162.84 0.10 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Macquarie MS Bonds Emerging Markets T 230.85 - 230.85 230.85 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Credit Opportunities USD Class C US 11.98 - 11.98 11.98 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI 7.92 7.921 7.92 7.921 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Caixabank Iter Platinum FI 7.19 7.2 7.19 7.2 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Caixabank Ahorro Premium FI 30.82 30.83 30.82 30.83 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Caixabank Equilibrio Plus FI 16.25 16.27 16.25 16.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۳۵
Caixabank Equilibrio Estandar FI 15.66 15.65 15.65 15.66 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۳۵

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aberdeen Australian Equities Fund 1.148 - 1.148 1.148 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 0.894 - 0.894 0.894 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 963 - 963 963 0.34 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Bentham Professional Global Income Fund 1.049 - 1.049 1.049 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.834 - 0.834 0.834 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 13.32 - 13.32 13.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Trigon Baltic Fund A 6.552 - 6.552 6.552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Trigon Baltic Fund B 5.974 - 5.974 5.974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Trigon Baltic Fund C 21.321 - 21.321 21.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 18.473 - 18.473 18.473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
KD Balkan 2.696 - 2.696 2.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
ALTA WATER 59.798 - 59.798 59.798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
KD Galileo 11.614 - 11.614 11.614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Infond Alfa 70.5 - 70.5 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 14.664 - 14.664 14.664 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Rasmala Investment Funds Rasmala 98.923 - 98.923 98.923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Dana Prestasi Acc 37763.1 - 37763.1 37763.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Schroder 90 Plus Equity Fund 2053.39 - 2053.39 2053.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Schroder Dana Campuran Progresif 1493.37 - 1493.37 1493.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
PNM Dana Bertumbuh 1349.612 - 1349.612 1349.612 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Simas Danamas Saham 1807.213 - 1807.213 1807.213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund R Inc GBP Hedged 11.02 - 11.02 11.02 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
T Global Bond Fund W Mdis GBP 11.13 - 11.13 11.13 0.13 1.17% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Investment Grade Credit Fund Adm IG 12.96 - 12.96 12.96 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Investment Grade Credit Fund Inst G 19.73 - 19.73 19.73 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Investment Grade Credit Fund InstIG 13.43 - 13.43 13.43 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Contrafund K 132.06 137.62 132.06 137.62 5.39 4.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Strategic Advisers Core Income 10.33 - 10.33 10.33 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
First Eagle Global I 58.99 - 58.99 58.99 0.12 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Schwab S&P 500 Index 43.61 - 43.61 43.61 0.04 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
American Funds AMCAP A 33.95 - 33.95 33.95 0.06 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anima Geo Globale Y 60.499 - 60.499 60.499 0.14 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.559 - 8.559 8.559 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.239 - 10.239 10.239 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.581 - 9.581 9.581 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 159.36 - 159.36 159.36 0.07 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc USD 13.55 - 13.55 13.55 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Income Fund E Inc USD 10.8 - 10.8 10.8 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Income Fund Adm Inc USD 11.07 - 11.07 11.07 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Income Fund E Acc EUR Hedged 12.81 - 12.81 12.81 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Income Fund E Inc EUR Hedged 10.19 - 10.19 10.19 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 - 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 - 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 14.295 - 14.295 14.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Al Mal MENA Equity 9.68 - 9.68 9.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Makaseb Arab Tigers 11.977 - 11.977 11.977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
NBK Gulf Equity 1.6 - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۰۵
NBK Qatar Equity 1.585 - 1.585 1.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ITAU RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO F 48.658 - 48.658 48.658 0.04 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B 4.562 - 4.562 4.562 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF M 4.822 - 4.822 4.822 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO 414.641 - 414.641 414.641 1.14 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM 180.894 - 180.894 180.894 0.15 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 29.25 29.05 29.05 29.25 0.20 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 30.31 30.05 30.05 30.31 0.26 0.87% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 57.66 57.57 57.57 57.66 0.09 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۳۵
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 6.74 6.76 6.74 6.76 0.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۳۵
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 31.43 31.23 31.23 31.43 0.20 0.64% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 776.37 - 776.37 776.37 3.24 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 148.91 - 148.91 148.91 0.28 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 198.08 194.48 194.48 198.08 6.68 3.49% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
DPAM HORIZON B Balanced Conservative B 23627.12 - 23627.12 23627.12 74.08 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
BNP Paribas B Pension Stability Classic 155.62 - 155.62 155.62 12.13 8.45% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Arrow Selected Stocks 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 12.571 - 12.571 12.571 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 15.402 - 15.402 15.402 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.671 - 7.671 7.671 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.641 - 7.641 7.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
BPI Portugal Fundo de Investiment 14.979 - 14.979 14.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UOB Long Term Equity Fund 42.835 - 42.835 42.835 0.70 1.67% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
UOB Smart China India Fund-Non-Dividend 14.318 - 14.318 14.318 0.08 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
K PLAN 1 Fund 12.553 - 12.553 12.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
K 20 Select LTF 16.802 - 16.802 16.802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
K Fixed Income RMF 14.803 - 14.803 14.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Growth Fd 102.77 - 102.77 102.77 0.07 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Franklin Utilities 18.57 - 18.57 18.57 0.14 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Eastspring Investments Africa Fund Rand 11.11 - 11.11 11.11 0.14 1.26% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
HSBC BRIC 13.76 - 13.76 13.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Cathay Mandarin 15.19 - 15.19 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.071 - 2.071 2.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.621 - 1.621 1.621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.392 - 1.392 1.392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.41 - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.852 - 1.852 1.852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 239.945 - 239.945 239.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Conseq Invest Equity Fund B 257.11 - 257.11 257.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Conseq Invest Equity Fund D 31.722 - 31.722 31.722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
WIOF India Performance Fund A 155.835 - 155.835 155.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
WIOF India Performance Fund B 148.788 - 148.788 148.788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China Southern Select Fund 0.867 - 0.867 0.867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Guotai Valuation Advantage Separated Stk 2.28 - 2.273 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
China Southern Privileged Opportunity Balanced Fun 2.512 - 2.512 2.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
E Fund SSE50 Index 1.367 - 1.367 1.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
E Fund Consumer Sector 2.293 - 2.293 2.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danske Invest Europa 112.18 - 112.18 112.18 0.22 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Handelsinvest Verden 274.3 - 274.3 274.3 1.11 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Danske Invest Danmark Fokus 305.68 - 305.68 305.68 2.54 0.84% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Sparinvest Momentum Aktier KL 126.637 - 126.637 126.637 1.32 1.06% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Danske Invest Engros Global KL 163.23 - 163.23 163.23 0.70 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Balanced 75696.06 - 75696.06 75696.06 259.50 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Sberbank Eurobonds 2348.2 - 2348.2 2348.2 40.51 1.76% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Sberbank Consumer Sector 2232.57 - 2232.57 2232.57 32.12 1.44% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Sberbank Global Internet 3361.74 - 3361.74 3361.74 24.93 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Sberbank Natural Resources 1408.56 - 1408.56 1408.56 8.65 0.62% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMAM 225 Open 19481 - 19481 19481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
JPM BRICS5 Fund 24415 - 24415 24415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Nikko Japan Open 14105 - 14105 14105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
SMTAM J-REIT Fund 7807 - 7807 7807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Fidelity Global Fund 24572 - 24572 24572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
T Global Bond Fund A Mdis SGD 10.36 - 10.36 10.36 0.08 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
European Growth Fund A DIST Eus 25.499 - 25.499 25.499 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
American Income Portfolio A2 Acs 37.78 - 37.78 37.78 0.24 0.64% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
American Income Portfolio AT Ins 10.97 - 10.97 10.97 0.07 0.64% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
T Global Total Return Fund A Mdis S 9.99 - 9.99 9.99 0.08 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Stratega 30 186.341 - 186.341 186.341 0.27 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Nordea Stratega 50 229.25 - 229.25 229.25 0.49 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Nordea Stratega 70 269.826 - 269.826 269.826 0.76 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Nordea Stratega 100 286.593 - 286.593 286.593 1.06 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Nordea Småbolagsfond Sverige 303 - 303 303 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc CHF Hedged 11.13 - 11.13 11.13 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Income Fund E Inc CHF Hedged 9.33 - 9.33 9.33 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.23 - 9.23 9.23 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Global Bond Fund Institutional AccC 32.44 - 32.44 32.44 0.05 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Global Bond Fund Institutional IncC 20.49 - 20.49 20.49 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pionero Fondo de Inversión 7373.92 7400 7373.92 7400 35.02 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 18061.84 - 18061.84 18061.84 955.65 5.29% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1247.637 - 1247.637 1247.637 0.59 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Fondo Mutuo Santander E EJECU 1828.558 - 1828.558 1828.558 2.17 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque A 2630.798 - 2630.798 2630.798 1.91 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Amanah Saudi Equity 27.31 - 27.31 27.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
HSBC Saudi EquitySEF 164.5 - 164.5 164.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
HSBC Amanah GCC Equity 14.46 - 14.46 14.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
HSBC GCC Equity Income 11.02 - 11.02 11.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
HSBC Saudi Equity Trading 105.22 - 105.22 105.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vision Al Khair GCC 0.985 - 0.985 0.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Vision Emerging Oman 0.973 - 0.973 0.973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Vision Real Economy GCC 1.29 - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Vision Emerging GCC 1.084 - 1.084 1.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
BankMuscat Oryx 1.878 - 1.878 1.878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SG Flexible PC 1740.75 - 1740.75 1740.75 0.27 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
CM-CIC Europe Growth C 6436.4 - 6436.4 6436.4 37.49 0.58% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Flexigestion Patrimoine 30.75 - 30.75 30.75 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Afer Sfer 63.37 - 63.37 63.37 0.06 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Afer Actions Euro A 141.49 - 141.49 141.49 0.75 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Maailma Kasvu SEK 3.977 - 3.977 3.977 0.02 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 124.428 124.43 124.428 124.43 0.70 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 134.781 - 134.781 134.781 0.96 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 224.675 - 224.675 224.675 0.97 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Danske Invest Euro Government Bond Index K 1.645 - 1.645 1.645 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EPCIB US Dollar Fund 1.803 - 1.803 1.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
ALFM Dollar Bond Fund 443.4 - 443.4 443.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
BPI Global Equity Fund 360.54 - 360.54 360.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
BPI Global Philippine Fund 300.29 - 300.29 300.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 207.58 - 207.58 207.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QInvest Sukuk Fund 1075.54 - 1075.54 1075.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1435.89 - 1435.89 1435.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Masraf Al Rayan GCC 1.49 - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۰۴
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.441 - 1.441 1.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۰۴
CBQ Al Waseela F 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity NorthStar Sr A 21.451 - 21.451 21.451 0.08 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Fidelity NorthStar Sr A 28.154 - 28.154 28.154 0.20 0.70% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Fidelity NorthStar Sr B 28.678 - 28.678 28.678 0.20 0.70% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Fidelity NorthStar Sr B 21.851 - 21.851 21.851 0.09 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Fidelity NorthStar Sr F 31.955 - 31.955 31.955 0.22 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1169.31 - 1169.31 1169.31 8.10 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1200.67 - 1200.67 1200.67 6.45 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1196.35 - 1196.35 1196.35 6.46 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1199.8 - 1199.8 1199.8 6.40 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 984.11 - 984.11 984.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 5 - 5 5 0.03 0.60% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.25 - 10.25 10.25 0.07 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 5.09 - 5.09 5.09 0.03 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 9.67 - 9.67 9.67 0.06 0.62% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 11.21 - 11.21 11.21 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 40.062 - 40.062 40.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
INVL Emerging Europe Bond 40.075 - 40.075 40.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
ABLV Emerging Markets EUR Bond 15.978 - 15.978 15.978 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
ABLV Emerging Markets USD Bond 16.739 - 16.739 16.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HChinese Equity Class ECp 403.035 - 403.035 403.035 0.90 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 513.05 - 513.05 513.05 0.98 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 257.067 - 257.067 257.067 3.19 1.24% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
N1 European Small and Middle Cap Ep 2777.08 - 2777.08 2777.08 6.59 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 97.53 - 97.53 97.53 1.13 1.16% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc 13292 - 13292 13292 70.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc 101.65 - 101.65 101.65 0.43 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc 119.24 - 119.24 119.24 0.37 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
T Global Bond Fund I Mdis JPY 1201.4 - 1201.4 1201.4 13.01 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Templeton Global Total Return Funj 1169.08 - 1169.08 1169.08 12.27 1.05% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 11.995 - 11.995 11.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Prudentis Global Value 236.097 - 236.097 236.097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
CBL Eastern European Bond R Acc USD 24.24 - 24.24 24.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LGT Strategy 3 Years EUR B 1709.92 - 1709.92 1709.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1278.24 - 1278.24 1278.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
LGT Select Equity Japan JPY IM 1452 - 1452 1452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2467.49 - 2467.49 2467.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
LGT Select Bond High Yield (USD) I1 1209.81 - 1209.81 1209.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 5419.143 - 5419.143 5419.143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Hermes Linder Fund B 1959.481 - 1959.481 1959.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
APS Income Fund Accumulation 175.495 - 175.495 175.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
APS Income Fund Distribution 123.68 - 123.68 123.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
APS Regular Income Ethical Class A 1.368 - 1.368 1.368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.364 - 0.364 0.364 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
AmChina A-Shares 2.437 - 2.437 2.437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.751 - 0.751 0.751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Public Growth 0.492 - 0.492 0.492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
United Cash Fund 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 88840.39 - 88840.39 88840.39 699.37 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
NN L Greater China Equity X Cap HUF 103015.56 - 103015.56 103015.56 129.57 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
NN L Information Technology X Cap H 157285.77 - 157285.77 157285.77 1270.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
PF Russian Equity C HUF ND 18602.03 - 18602.03 18602.03 313.73 1.69% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
ESPA Stock Techno VT HUF 25451.46 - 25451.46 25451.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Actimed SA de CV SIID F 3 5.326 - 5.326 5.326 0.14 2.74% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Fondo Santander S14 SA B2 2.236 - 2.236 2.236 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Inbumax SA de CV SIID B 1 7.066 - 7.066 7.066 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Inbumax SA de CV SIID B 2 7.54 - 7.54 7.54 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Inbumax SA de CV SIID B 3 7.789 - 7.789 7.789 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India Value Investments Ltd £ 8.45 - 8.45 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Life Fund Retail 1.943 - 1.943 1.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
SBI Resurgent India Opps 3.8 - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Life Fund Institutional B 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
UTI India Fund 1986 Shares 31.53 - 31.53 31.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1514.88 - 1514.88 1514.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Monaco Court Terme Euro 5097.78 - 5097.78 5097.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Monaction Emerging Markets 1465.99 - 1465.99 1465.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Monaco Convertible Bond Europe 1200.62 - 1200.62 1200.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1850.795 - 1850.795 1850.795 15.12 0.82% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Capricorn International Fund C 2.76 - 2.76 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.022 - 1.022 1.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Global Statsobligasjon 930.783 929.692 929.69 930.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۳۵
Nordea Kreditt 1060.039 1060.04 1060.039 1060.04 0.07 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Global Bond Fund Institutional AccV 207.3 - 207.3 207.3 0.32 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 198.68 - 198.68 198.68 0.31 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Nordea Plan 30 1603.386 1603.39 1603.386 1603.39 1.41 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.611 - 1.611 1.611 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.275 - 3.275 3.275 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 9.76 - 9.76 9.76 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 9.929 - 9.929 9.929 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 41.52 - 41.52 41.52 0.06 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
SKAGEN Tellus B EUR 13.106 - 13.106 13.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Werknemers Pensioen Mixfonds 67.256 - 67.256 67.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
ASR Mixfonds V 77.277 - 77.277 77.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
SKAGEN Tellus A USD 14.145 - 14.066 14.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 22.85 - 22.85 22.85 0.06 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth 131.3 - 131.3 131.3 0.33 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly 29.46 - 29.46 29.46 0.07 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Balanced Fund Growth 123.89 - 123.89 123.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲:۳۴
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 131.696 - 131.696 131.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Templeton Global Total Return Funah 9.56 - 9.56 9.56 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Templeton Global Total Return Funda 14.62 - 14.62 14.62 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 217.67 - 217.67 217.67 0.15 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 63.19 - 63.19 63.19 0.08 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 14.8 - 14.8 14.8 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۰۵

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA Blue Chips Greek Equity 8.554 - 8.554 8.554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 6.9 - 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Allianz Aggressive Strategy Domest 2.478 - 2.478 2.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Piraeus Dynamic Companies Domestic 0.968 - 0.968 0.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 7.085 - 7.085 7.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵