کالایاب
شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fairtree Equity Prescient A3 Fund 2.503 - 2.503 2.503 0.06 2.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
Fairtree Equity Prescient B2 Fund 2.55 - 2.55 2.55 0.08 3.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
Fairtree Equity Prescient B3 Fund 2.559 - 2.559 2.559 0.08 3.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
Investec Opportunity Fund A 11.694 - 11.694 11.694 0.04 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Investec Opportunity Fund B 11.695 - 11.695 11.695 0.03 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 17.036 - 17.036 17.036 0.16 0.93% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
DWS Akkumula LC 1115.07 - 1115.07 1115.07 1.83 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
DWS Deutschland LC 211.9 - 211.9 211.9 2.63 1.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
DWS Top Dividende LD 123.35 - 123.35 123.35 0.57 0.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
DWS Top Dividende LDQ 124.11 - 124.11 124.11 0.58 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 41995.49 - 41995.49 41995.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4199.55 - 4199.55 4199.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Olymp Fund Atlant 302.872 - 302.872 302.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۲۲:۰۵
Mak Fund Russian Combined 198.694 - 198.694 198.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Credit Opportunities USD Class C US 12.15 - 12.15 12.15 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
Raiffeisen Euro Rent I A 149.15 - 149.15 149.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Raiffeisen Europa HighYield I T 271.47 - 271.1 271.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
R-VIP 35 I T 145.61 - 145.37 145.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Sirius 25 I A 84.04 - 84.04 84.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander Tandem 0-30 FI 13.82 - 13.82 13.82 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Mi Plan Santander Moderado PP 1.288 - 1.288 1.288 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Mi Plan Santander Prudente PP 1.093 - 1.093 1.093 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Santander Rendimiento Cartera FI 93.799 - 93.799 93.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Santander Select Patrimonio A FI 106.27 - 106.27 106.27 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.223 - 1.223 1.223 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.44 - 1.44 1.44 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.255 - 2.255 2.255 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.62 - 2.62 2.62 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 2 - 2 2 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund A 5.617 - 5.617 5.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Trigon Baltic Fund B 5.165 - 5.165 5.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Trigon Baltic Fund C 18.28 - 18.28 18.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Trigon Russia Top Picks Fund A 8.876 - 8.876 8.876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Trigon Russia Top Picks Fund C 24.035 - 24.035 24.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 18.662 - 18.662 18.662 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
KD Balkan 2.6 - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
ALTA WATER 60.711 - 60.711 60.711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
KD Galileo 11.236 - 11.236 11.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Infond Alfa 70.45 - 70.45 70.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 15.26 - 15.26 15.26 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Rasmala Investment Funds Rasmala 100.389 - 100.389 100.389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Panin Dana US Dollar 1.803 - 1.803 1.803 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Reksa Dana Prima 1524.394 - 1524.394 1524.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
PNM Dana Bertumbuh 1390.222 - 1390.222 1390.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Simas Saham Unggulan 2041.706 - 2041.706 2041.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Reksa Dana Dana Pasti 4225.6 - 4225.6 4225.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund R Inc GBP Hedged 11.02 - 11.02 11.02 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.43 - 10.43 10.43 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Investment Grade Credit Fund R IncG 10 - 10 10 0.03 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
T Global Total Return Fund I Mdis G 12.64 - 12.64 12.64 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Templeton Global Total Return Funam 10.64 - 10.64 10.64 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard 500 Index Institutional Select 138.04 - 138.04 138.04 1.18 0.85% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 132.32 - 132.32 132.32 0.46 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Advisor New Insights Z 31.08 - 31.08 31.08 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 23.24 - 23.24 23.24 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 23.48 - 23.48 23.48 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 165.6 - 165.6 165.6 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.474 - 8.474 8.474 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 156.74 - 156.74 156.74 0.10 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Eurizon Riserva 2 anni A 4.909 - 4.909 4.909 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Eurizon Riserva 2 anni B 4.944 - 4.944 4.944 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc USD 14.03 - 14.03 14.03 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund E Inc USD 10.88 - 10.88 10.88 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund Adm Inc USD 11.19 - 11.19 11.19 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund E Acc EUR Hedged 13 - 13 13 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund E Inc EUR Hedged 10.04 - 10.04 10.04 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 - 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 - 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 14.777 - 14.777 14.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Makaseb Arab Tigers 12.039 - 12.039 12.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
NBK Gulf Equity 1.642 - 1.642 1.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
NBK Qatar Equity 1.778 - 1.778 1.778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Al Mal MENA Equity 8.97 - 8.97 8.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3221.217 - 3221.217 3221.217 0.86 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 23.82 - 23.82 23.82 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA 16.044 - 16.044 16.044 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA 2.353 - 2.353 2.353 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 8.183 - 8.183 8.183 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 22.75 - 22.75 22.75 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 22.4 - 22.4 22.4 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 56.59 - 56.59 56.59 0.14 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 50.35 - 50.35 50.35 0.12 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Advisor World International Fund I Inc 65.88 - 65.88 65.88 0.16 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CF Vega Equity Acc 181.67 - 181.67 181.67 1.52 0.84% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
CF Vega Equity Inc 158.43 - 158.43 158.43 1.32 0.84% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 108.92 - 108.92 108.92 0.30 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Rainbow Indigo 187.49 - 187.49 187.49 0.14 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
C+F Euro Equities Acc 511.69 - 511.69 511.69 2.34 0.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Arrow Selected Stocks Fund 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۳۵
Golden Arrow Selected Stocks 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 14.624 - 14.624 14.624 0.07 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.847 - 7.847 7.847 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 12.871 - 12.871 12.871 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.474 - 7.474 7.474 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
BPI Portugal Fundo de Investiment 14.553 - 14.553 14.553 0.04 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aberdeen India Growth Fund 16.179 - 16.179 16.179 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Aberdeen Global Emerging Growth Fund 13.683 - 13.683 13.683 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
K Fixed Income RMF 14.91 - 14.91 14.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
K Corporate Bond Fund 17.312 - 17.312 17.312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
K European Equity Fund 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Growth Fd 103.46 - 103.46 103.46 0.13 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
Franklin Utilities 20.05 - 20.05 20.05 0.05 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
HSBC BRIC 15.04 - 15.04 15.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Cathay Mandarin 14.96 - 14.96 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Cathay Cathay Fund 22.17 - 22.17 22.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.361 - 2.361 2.361 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.08 - 2.08 2.08 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.785 - 1.785 1.785 0.01 0.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.234 - 1.234 1.234 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.632 - 1.632 1.632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIOF India Performance Fund A 128.392 - 128.392 128.392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
WIOF India Performance Fund B 121.528 - 121.528 121.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Conseq Invest Equity Fund A 247.873 - 247.873 247.873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Conseq Invest Equity Fund B 266.221 - 266.221 266.221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
Conseq Invest Equity Fund D 32.903 - 32.903 32.903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BOC International AnJin Bd A 1.036 - 1.036 1.036 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
Harvest Ultra Short-term Bond 1.051 - 1.051 1.051 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
BOC International AnJin Bd C 1.035 - 1.035 1.035 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۳۵
ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd 1.002 - 1.002 1.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Harvest Organization Express MMkt H 100 - 100 100 0.13 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Maj Invest Value Aktier 147.92 - 147.92 147.92 1.97 1.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Nordea Invest Portefolje Aktier 135.82 - 135.82 135.82 1.02 0.75% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Nykredit Invest Balance Moderat 226.13 - 226.13 226.13 0.92 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Nykredit Invest Balance Defensiv 221.51 - 221.51 221.51 0.47 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Nykredit Invest Lange obligationer 183.36 - 183.36 183.36 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1684.26 - 1684.26 1684.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Gazprombank - Russian Equities 2014.01 - 2014.01 2014.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Gazprombank - Russian Eurobonds 3241.73 - 3241.73 3241.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Gazprombank - Russian Growth Fund 926.03 - 926.03 926.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Sberbank Balanced 80261.8 - 80261.8 80261.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko World Asset 3 Way Fund Dividend 1 Month 8687 - 8687 8687 81.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
Nikko Index Fund 225 5948 - 5948 5948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11713 - 11713 11713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity US High Yield Fund 3357 - 3357 3357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Nissay Nikkei 225 Index Fund 24290 - 24290 24290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
T Global Bond Fund A Mdis SGD 10.15 - 10.15 10.15 0.07 0.69% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
European Growth Fund A DIST Eus 24.179 - 24.179 24.179 0.13 0.52% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
American Income Portfolio A2 Acs 38.75 - 38.75 38.75 0.04 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.075 - 1.075 1.075 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
T Global Total Return Fund A Mdis S 9.58 - 9.58 9.58 0.07 0.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Stratega 30 187.459 - 187.459 187.459 0.43 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Alfa 1149.929 - 1149.929 1149.929 4.64 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Stratega 10 153.464 - 153.464 153.464 0.12 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Stratega 50 231.077 - 231.077 231.077 0.91 0.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Stratega 70 272.757 - 272.757 272.757 1.50 0.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc CHF Hedged 11.27 - 11.27 11.27 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund E Inc CHF Hedged 9.17 - 9.17 9.17 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.29 - 9.29 9.29 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Investment Grade Credit Fund Adm AC 11.09 - 11.09 11.09 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Capital Group New Perspective Fund LUX B 13.2 - 13.2 13.2 0.10 0.76% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Mutuo BICE Master G 1468.73 - 1468.73 1468.73 0.63 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BICE Target D 1669.738 - 1669.738 1669.738 0.17 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo BICE Target G 1560.455 - 1560.455 1560.455 0.20 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Santander E APV 1975.581 - 1975.581 1975.581 1.05 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Fondo Mutuo Inversión USA B 4696.093 - 4696.093 4696.093 16.41 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 4.63 - 4.63 4.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Morgan Stanley Saudi Equity 392.58 - 392.58 392.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Bakheet IPO 1.59 - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Bakheet Saudi Trading Equity 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
HSBC Amanah Saudi Equity 27.63 - 27.63 27.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BankMuscat Muscat 0.898 - 0.898 0.898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Vision Al Khair GCC 1.005 - 1.005 1.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Vision Emerging GCC 1.078 - 1.078 1.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Vision Emerging Oman 0.92 - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Vision Real Economy GCC 1.179 - 1.179 1.179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Groupama Avenir Euro MC 349.95 - 349.95 349.95 4.90 1.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Flexigestion Patrimoine 29.34 - 29.34 29.34 0.05 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
SG Flexible PC 1761.77 - 1761.77 1761.77 0.35 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
Groupama Equilibre I 191.44 - 191.44 191.44 1.09 0.57% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
CM-CIC Europe Growth C 6126.03 - 6126.03 6126.03 48.07 0.79% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Maailma Kasvu SEK 4.093 - 4.093 4.093 0.03 0.66% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 125.952 125.95 125.95 125.952 0.16 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 135.467 - 135.467 135.467 0.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 234.211 - 234.211 234.211 0.99 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
SEB Foretagsobligationsfond Flexibe 145.936 - 145.936 145.936 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grepalife Dollar Bond 1.7 - 1.7 1.7 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
Philam Dollar Bond Fund 2.226 - 2.226 2.226 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
ALFM Dollar Bond Fund 452.66 - 452.66 452.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
BPI Global Equity Fund 361.33 - 361.33 361.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
BPI Global Philippine Fund 303.7 - 303.7 303.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QInvest Sukuk Fund 1108.33 - 1108.33 1108.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1349.8 - 1349.8 1349.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Masraf Al Rayan GCC 1.507 - 1.507 1.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.457 - 1.457 1.457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
CBQ Al Waseela F 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Monthly Income Sr F5 15.018 - 15.018 15.018 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.298 - 12.298 12.298 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Fidelity Monthly Income Series F 17.121 - 17.121 17.121 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.433 - 14.433 14.433 0.04 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Monthly Income Series B 17.118 - 17.118 17.118 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1060.8 - 1060.8 1060.8 18.05 1.70% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1052.62 - 1052.62 1052.62 14.40 1.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Shinyoung Value High Div Feed I 1050.3 - 1050.3 1050.3 2.81 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1060.79 - 1060.79 1060.79 26.66 2.58% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1057.22 - 1057.22 1057.22 13.85 1.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Value Partners Chinese Mainland Foc 50.83 - 50.83 50.83 0.13 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.81 - 4.81 4.81 0.03 0.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.59 - 10.59 10.59 0.08 0.76% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 9.97 - 9.97 9.97 0.07 0.71% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.9 - 4.9 4.9 0.03 0.62% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 37.16 - 37.16 37.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
INVL Emerging Europe Bond 40.068 - 40.068 40.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
ABLV Emerging Markets USD Bond 17.32 - 17.32 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
ABLV Emerging Markets EUR Bond 16.113 - 16.113 16.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HChinese Equity Class ECp 394.799 - 394.799 394.799 4.52 1.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 232.67 - 232.67 232.67 0.59 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 67.78 - 67.78 67.78 0.53 0.78% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 143.865 - 143.865 143.865 1.86 1.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 537.24 - 537.24 537.24 2.32 0.43% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
T Global Bond Fund I Mdis JPY 1186.6 - 1186.6 1186.6 12.33 1.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Templeton Global Total Return Funj 1129.96 - 1129.96 1129.96 11.77 1.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Templeton Global Bond Fund A acc HKD 13.74 - 13.74 13.74 0.05 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD 9.56 - 9.56 9.56 0.03 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 98.51 - 98.51 98.51 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prudentis Global Value 241.775 - 241.775 241.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
ABLV European Corporate EUR Bond 11.699 - 11.699 11.699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
CBL Eastern European Bond R Acc USD 24.98 - 24.98 24.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 159177 - 159177 159177 881.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Solitaire Global Bond Fund USD 127.54 - 127.54 127.54 0.31 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
VP Bank Best Manager World Equities B 1581.69 - 1581.69 1581.69 7.70 0.49% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
VP Bank Best Manager European Equities B 2223.14 - 2223.14 2223.14 12.75 0.58% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
VP Bank Best Manager Natural Resources Equities B 1257.57 - 1257.57 1257.57 2.24 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
APS Income Fund Accumulation 182.401 - 182.401 182.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
APS Income Fund Distribution 127.046 - 127.046 127.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
APS Regular Income Ethical Class A 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
APS Regular Income Ethical Class B 1.134 - 1.134 1.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
APS Regular Income Ethical Class C 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KAF Bond Fund 196.932 - 196.932 196.932 0.06 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
KAF Money Market Fund 143.654 - 143.654 143.654 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
TA South East Asia Equity Fund 0.365 - 0.365 0.365 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
AmDynamic Bond 0.66 - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
AmChina A-Shares 2.622 - 2.622 2.622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PF Russian Equity C HUF ND 20052.77 - 20052.77 20052.77 64.41 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 92221.41 - 92221.41 92221.41 168.75 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
NN L Greater China Equity X Cap HUF 104350.63 - 104350.63 104350.63 620.49 0.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
NN L Information Technology X Cap H 153798.78 - 153798.78 153798.78 182.15 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
ESPA Stock Techno VT HUF 24619.81 - 24619.81 24619.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Santander S14 SA B3 2.361 - 2.361 2.361 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Inbumax SA de CV SIID B 1 7.378 - 7.378 7.378 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Inbumax SA de CV SIID B 2 7.907 - 7.907 7.907 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Inbumax SA de CV SIID B 3 8.185 - 8.185 8.185 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-2 5.067 - 5.067 5.067 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JPMorgan India Smaller Companies ac 21.57 - 21.57 21.57 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan India (acc) - USD 270.75 - 270.75 270.75 0.17 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Life Fund Retail 1.813 - 1.813 1.813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Life Fund Institutional B 1.831 - 1.831 1.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.966 - 2.966 2.966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1470.17 - 1470.17 1470.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Monaction Emerging Markets 1481.01 - 1481.01 1481.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Monaco Convertible Bond Europe 1147.72 - 1147.72 1147.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Monaco Court Terme Euro 5114.05 - 5114.05 5114.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 2.058 - 2.058 2.058 0.02 1.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Sanlam Namibia Value Fund A 1.543 - 1.543 1.543 0.01 0.91% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Sanlam Namibia Value Fund B 1.544 - 1.544 1.544 0.01 0.91% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Sanlam Namibia Value Fund D 1.548 - 1.548 1.548 0.01 0.90% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Sanlam Namibia Active Fund A 11.25 - 11.25 11.25 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Kreditt 1049.244 1049.24 1049.24 1049.244 0.06 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Plan 30 1618.141 1618.14 1618.14 1618.141 2.19 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Plan 50 1773.678 1773.68 1773.678 1773.68 3.62 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Plan 80 1904.003 1904 1904 1904.003 6.03 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Norge Pluss 2127.627 2127.63 2127.627 2127.63 3.36 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Westpac KiwiSaver Growth Fund 1.954 - 1.954 1.954 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 1.878 - 1.878 1.878 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
BT Property Fund 4.879 - 4.879 4.879 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
BT PS Australasian Diversified Share 2.456 - 2.456 2.456 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.119 - 3.119 3.119 0.02 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Tellus B EUR 12.171 - 12.171 12.171 0.03 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Werknemers Pensioen Mixfonds 69.099 - 69.099 69.099 0.20 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
ASR Mixfonds V 77.718 - 77.718 77.718 0.41 0.53% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
SKAGEN Tellus A USD 13.537 - 13.537 13.537 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Quest Cleantech Fund B Acc 244.83 - 244.83 244.83 1.70 0.70% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan 4550.773 - 4550.773 4550.773 0.92 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon 1596.23 - 1596.23 1596.23 0.32 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua 1006.645 - 1006.645 1006.645 0.20 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 1532.138 - 1532.138 1532.138 0.31 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid 1004.376 - 1004.376 1004.376 0.20 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Inc HKD 10.3 - 10.3 10.3 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.07 - 11.07 11.07 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 35154 - 35154 35154 131.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Templeton Global Total Return Funah 9.28 - 9.28 9.28 0.03 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Templeton Global Total Return Funda 15.09 - 15.09 15.09 0.06 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Piraeus Dynamic Companies Domestic 0.94 - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Piraeus International Balanced Fd o 3.782 - 3.782 3.782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
ALPHA Money Market Fund 14.097 - 14.097 14.097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
ALPHA Blue Chips Greek Equity 7.944 - 7.944 7.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 7.916 - 7.916 7.916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر