کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7103
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:26:11
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.97%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

44
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
5 (12.82%)
تغییر ۳ ماهه
5 (12.82%)
تغییر ۶ ماهه
44 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,284
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 09:03:53
634 (11.21%)
تغییر ۳ ماهه
13 (0.21%)
تغییر ۶ ماهه
219 (3.61%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.838 - 2.838 2.838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Energy Super MySuper 3.436 - 3.436 3.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Energy Super Balanced 3.436 - 3.436 3.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
IFP Global Franchise Fund 2.376 - 2.376 2.376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
IOOF Balanced Investor Trust 1.335 - 1.334 1.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Arrowstreet Global Equity Fund 1.113 - 1.113 1.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Antipodes Global Fund - Class P 1.709 - 1.709 1.709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Walter Scott Global Equity Fund 2.698 - 2.698 2.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.526 - 1.526 1.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Russell Global Bond Fund Class B 1.156 - 1.156 1.156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Strategic Australian Equity Fund 17.722 - 17.722 17.722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.065 - 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Dimensional Global Core Equity Trust 15.514 - 15.514 15.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.277 - 3.277 3.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 1.002 - 1.002 1.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Bentham Professional Global Income Fund 1.029 - 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.277 - 3.277 3.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 2.946 - 2.946 2.946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Dimensional Australian Core Equity Trust 12.8 - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.938 - 0.938 0.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Investors Mutual WS Australian Share Fund 3.143 - 3.143 3.143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.099 - 1.099 1.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.407 - 1.407 1.407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
AMP Capital Future Directions BalaA 1.153 - 1.153 1.153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
AMP Capital Future Directions Balan 1.164 - 1.164 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
North Index Balanced 0.89 - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Ipac Select Index Balanced 0.89 - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Paradice Global Small Mid Cap 2.14 - 2.14 2.14 0.02 0.90% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Ellerston Australian Share Fund 0.97 - 0.97 0.97 0.01 0.62% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.149 - 2.149 2.149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 1.981 - 1.981 1.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 8.426 - 8.426 8.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Fidelity Australian Equities Fund 33.536 - 33.536 33.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Australian Bond Fund 1156.759 - 1156.759 1156.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 1.02 - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 1.024 - 1.024 1.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۷:۰۳
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.415 - 1.415 1.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۶:۰۴
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.436 - 1.436 1.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 1.032 - 1.032 1.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.611 - 2.611 2.611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC ESup-CFS Geared Share 6.795 - 6.795 6.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC PSup-CFS Geared Share 5.767 - 5.767 5.767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W Pen-Magellan W Global 3.516 - 3.516 3.516 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 1.996 - 1.996 1.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 6.89 - 6.89 6.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.12 - 3.12 3.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.31 - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 2.548 - 2.548 2.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 6.02 - 6.02 6.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.113 - 1.113 1.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 2.779 - 2.779 2.779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.483 - 2.483 2.483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.636 - 1.636 1.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.424 - 1.424 1.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 3.787 - 3.787 3.787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.538 - 1.538 1.538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 3.058 - 3.058 3.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.056 - 1.056 1.056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 3.061 - 3.061 3.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.295 - 1.295 1.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.532 - 1.532 1.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.655 - 2.655 2.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 1.986 - 1.986 1.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 1.058 - 1.058 1.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.552 - 2.552 2.552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.258 - 2.258 2.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.109 - 1.109 1.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 1.051 - 1.051 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.331 - 2.331 2.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
North Index Growth 0.807 - 0.805 0.807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
Ipac Select Index Growth 0.807 - 0.805 0.807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
Magellan Infrastructure Fund 1.354 - 1.35 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
North Select Income Generator 1.164 - 1.162 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.565 - 1.56 1.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.24 - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.612 - 1.609 1.612 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.82 - 1.818 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.216 - 1.216 1.216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
AMP Capital Specialist International Share Fund 1.593 - 1.584 1.593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
Aberdeen Australian Equities Fund 1.154 - 1.154 1.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.614 - 2.614 2.614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
IPAC Income Generator 1.164 - 1.162 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
AMP Capital Income Generator 1.168 - 1.167 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
Ipac Select Income Generator 1.164 - 1.162 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
Summit Select Income Generator 1.164 - 1.162 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
Mercer International Shares Fund 0.819 - 0.816 0.819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
North Index Moderately Defensive 1.001 - 1 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
Ipac Select Index Moderately Defensive 1.001 - 1 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.213 - 2.213 2.213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.38 - 1.373 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.231 - 1.227 1.231 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.862 - 0.862 0.862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 25.261 - 25.219 25.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
State Street International Equities Index Trust 1.291 - 1.286 1.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
AMP Specialist International Share Fund - Class A 1.809 - 1.799 1.809 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.279 - 1.278 1.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard International Shares Index Fund 2.266 - 2.266 2.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۰۵
Schroder Global Core Fund 0.663 - 0.661 0.663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Growth Index Fund 1.408 - 1.408 1.408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Balanced Index Fund 1.397 - 1.397 1.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۰۵
MultiMix Balanced Growth Trust 0.943 - 0.942 0.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۰۵
Vanguard High Growth Index Fund 1.636 - 1.636 1.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۰۵
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.582 - 1.574 1.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Conservative Index Fund 1.195 - 1.194 1.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۰۵
Schroder Global Core Fund - I Class 1.066 - 1.061 1.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۰۵
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.442 - 14.442 14.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۰۵
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.826 - 0.826 0.826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۰۵
Vanguard International Property Securities Index F 1.169 - 1.161 1.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۰۵
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 0.922 - 0.922 0.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۵
Sunsuper Retirement 2.75 - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۵
Sunsuper Conservative 2.64 - 2.64 2.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۵
REST Super High Growth 5.595 - 5.595 5.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۵
VicSuper FutureSaver Balanced 1.661 - 1.661 1.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۵
VicSuper Flexible Income Balanced 1.741 - 1.741 1.741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۵
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.586 - 1.586 1.586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۵
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest 1.101 - 1.101 1.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۵
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.043 - 1.043 1.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۵
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۵
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.193 - 1.193 1.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۵
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.22 - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.248 - 2.248 2.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 1.994 - 1.994 1.994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.141 - 2.141 2.141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 1.924 - 1.924 1.924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.042 - 1.042 1.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.109 - 1.109 1.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Sunsuper Balanced 3.29 - 3.29 3.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.57 - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Sunsuper Growth 3.28 - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.42 - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
VicSuper FutureSaver Growth 1.757 - 1.757 1.757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۶
AMP SignatureSuper-Future Directions Balanced 2.543 - 2.543 2.543 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۵
BT Lifetime SE-BT MySuper 1960s Lifestage 1.447 - 1.447 1.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
Perpetual W Share Plus L/S 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Perpetual Wholesale Ethical SRI Fund 1.729 - 1.729 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
CFS FC ESup-MFS Global Equity Sel 1.724 - 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 974.071 - 974.071 974.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
AMP Flexible Lifetime & CustomSuper-Future Directi 2.108 - 2.079 2.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۰۴
Pengana Australian Equities Fund 1.768 - 1.761 1.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 6.823 - 3.03 6.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Perpetual WFIA-Perpetual Ethical SRI 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Morningstar International Shares Unhedged Fund 0.971 - 0.971 0.971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
AMP Personal Investment Bond Guaranteed 29.171 - 29.171 29.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰