کالایاب
شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.634
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:19:11
0 (0.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.03%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 16:02:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,426
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:35:10
113 (8.59%)
تغییر ۳ ماهه
71 (5.23%)
تغییر ۶ ماهه
91 (6.84%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 14.859 - 14.859 14.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Global EPADI GIH 106.393 - 106.393 106.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Makaseb Arab Tigers 12.086 - 12.086 12.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Global GCC Islamic GIH 113.104 - 113.104 113.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Global GCC Large Cap GIH 177.549 - 177.549 177.549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Al Mal MENA Equity 9.14 - 9.14 9.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
NBK Gulf Equity 1.642 - 1.642 1.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
NBK Qatar Equity 1.778 - 1.778 1.778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BLOM Bond 7575.85 - 7575.85 7575.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۰۴
SICO Gulf Equity 109.87 - 109.87 109.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Fixed Income 106.25 - 106.25 106.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Khaleej Equity 319.648 - 319.648 319.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Kingdom Equity 17.66 - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
AB Invest Arab Bank MENA 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۳۰