شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6344
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:14:10
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.58%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ دی ۱۳۹۷
ساعت 09:01:54
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,340
قیمت روز
4 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:35
28 (2.17%)
تغییر ۳ ماهه
12 (0.87%)
تغییر ۶ ماهه
19 (1.42%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 14.293 - 14.293 14.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Makaseb Arab Tigers 11.33 - 11.33 11.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
NBK Qatar Equity 1.893 - 1.893 1.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
NBK Gulf Equity 1.59 - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Al Mal MENA Equity 8.73 - 8.73 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۴
Global EPADI GIH 102.801 - 102.801 102.801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶:۰۳
Global GCC Islamic GIH 107.083 - 107.083 107.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶:۰۳
Global GCC Large Cap GIH 163.647 - 163.647 163.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶:۰۳
BLOM Bond 7339.64 - 7339.64 7339.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
SICO Gulf Equity 109.87 - 109.87 109.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Fixed Income 106.25 - 106.25 106.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Khaleej Equity 319.648 - 319.648 319.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Kingdom Equity 17.66 - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
AB Invest Arab Bank MENA 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۳۰