شاخص یاب
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:58:14
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.73 - 4.73 4.73 0.02 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.23 - 10.23 10.23 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.82 - 4.82 4.82 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 9.64 - 9.64 9.64 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 11.18 - 11.18 11.18 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
UBS CAY China A Opportunity A 238.54 - 238.54 238.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Invesco SR Global Bond GP 276.8 - 276.8 276.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Invesco SR Global Bond SA 246.01 - 246.01 246.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Value Partners China Convergence F 173.22 - 173.22 173.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Value Partners China Convergence Fu 14.47 - 14.47 14.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Value Partners Chinese Mainland Foc 45.12 - 45.12 45.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 133.371 - 133.371 133.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 135.731 - 135.731 135.731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 134.744 - 134.744 134.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 155.084 - 155.084 155.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 136.171 - 136.171 136.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 131.305 - 131.305 131.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Russian Prosperity Fund B 202.31 - 202.31 202.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Russian Prosperity Fund C 55.01 - 55.01 55.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Russian Prosperity Fund D 15.53 - 15.53 15.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Prosperity Cub Fund A 506.8 - 506.8 506.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Access PCP Emerging Markets USD 37.76 - 37.76 37.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 11.915 - 11.915 11.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 1.827 - 1.827 1.827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۶:۰۴
Avance Stability Fund EUR Class A S 147.95 - 147.95 147.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۶:۰۴
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1341.713 - 1341.713 1341.713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱:۳۴
Fullerton China A Share Fund C 186.03 - 186.03 186.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fullerton China A Share Fund D 200.48 - 200.48 200.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
NN C China A Share Fund II - Class A2 115.9 - 115.9 115.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.248 - 10.248 10.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Income Partners Renminbi High 1AInc 132.23 - 132.23 132.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2AInc 95.17 - 95.17 95.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BAcc 158.34 - 158.34 158.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BInc 97.09 - 97.09 97.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2A 159.02 - 159.02 159.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2C 100.62 - 100.62 100.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰