کالایاب
شاخص یاب
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:03:17
0 (1.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.02%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 142.662 - 142.662 142.662 1.22 0.85% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 144.142 - 144.142 144.142 1.45 1.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 144.19 - 144.19 144.19 1.23 0.86% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 166.942 - 166.942 166.942 2.02 1.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 145.167 - 145.167 145.167 1.46 1.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 140.671 - 140.671 140.671 1.48 1.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.84 - 4.84 4.84 0.02 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 9.87 - 9.87 9.87 0.06 0.61% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.76 - 4.76 4.76 0.03 0.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.48 - 10.48 10.48 0.05 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 11.56 - 11.56 11.56 0.05 0.43% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
UBS CAY China A Opportunity A 284.69 - 284.69 284.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Invesco SR Global Bond GP 282.33 - 282.33 282.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Invesco SR Global Bond SA 250.8 - 250.8 250.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Value Partners China Convergence F 196.46 - 196.46 196.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Value Partners Chinese Mainland Foc 50.38 - 50.38 50.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Access PCP Emerging Markets USD 41.95 - 41.95 41.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۰۵
Value Partners China Convergence Fu 16.41 - 16.36 16.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Prosperity Cub Fund A 517.42 - 517.42 517.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Russian Prosperity Fund B 207.66 - 207.66 207.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Russian Prosperity Fund D 15.93 - 15.93 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Russian Prosperity Fund C 56.42 - 56.42 56.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.185 - 12.185 12.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1366.32 - 1366.32 1366.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۵
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 1.829 - 1.829 1.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۶
Avance Stability Fund EUR Class A S 151.91 - 151.91 151.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۰۳
Fullerton China A Share Fund C 186.03 - 186.03 186.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fullerton China A Share Fund D 200.48 - 200.48 200.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
NN C China A Share Fund II - Class A2 115.9 - 115.9 115.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.248 - 10.248 10.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Income Partners Renminbi High 1AInc 132.23 - 132.23 132.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2AInc 95.17 - 95.17 95.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BAcc 158.34 - 158.34 158.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BInc 97.09 - 97.09 97.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2A 159.02 - 159.02 159.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2C 100.62 - 100.62 100.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰