کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0438
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 03:00:23
0 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

710
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:09
82 (13.06%)
تغییر ۳ ماهه
82 (13.06%)
تغییر ۶ ماهه
710 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,079
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:35:28
96 (9.76%)
تغییر ۳ ماهه
27 (2.44%)
تغییر ۶ ماهه
28 (2.56%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 250.19 - 250.19 250.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Conseq Invest Equity Fund B 268.723 - 268.723 268.723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Conseq Invest Equity Fund D 33.24 - 33.24 33.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
WIOF India Performance Fund A 127.66 - 127.66 128.487 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
WIOF India Performance Fund B 120.827 - 120.827 121.614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵