شاخص یاب
استونی
استونی

طلای 18 عیار

394
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 18:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
13 (3.19%)
تغییر ۶ ماهه
394 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Estonia Total Market (EUR)

1,222
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:18
7 (0.61%)
تغییر ۳ ماهه
38 (3.01%)
تغییر ۶ ماهه
57 (4.46%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund A 5.447 - 5.447 5.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Trigon Baltic Fund B 4.999 - 4.999 4.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Trigon Baltic Fund C 17.728 - 17.728 17.728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Trigon Russia Top Picks Fund A 8.475 - 8.475 8.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Trigon Russia Top Picks Fund C 22.99 - 22.99 22.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Trigon Russia Top Picks Fund D 10.635 - 10.635 10.635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 12.91 - 12.91 12.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 12.48 - 12.48 12.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Avaron Eastern European Fixed Income A 14.384 - 14.384 14.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Avaron Eastern European Fixed Income B 14.664 - 14.664 14.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲