کالایاب
شاخص یاب
استونی
استونی

طلای 18 عیار

394
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 18:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
394 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Estonia Total Market (EUR)

1,236
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 18:05:51
73 (6.27%)
تغییر ۳ ماهه
16 (1.28%)
تغییر ۶ ماهه
73 (5.60%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund A 5.617 - 5.617 5.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Trigon Baltic Fund B 5.165 - 5.165 5.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Trigon Baltic Fund C 18.28 - 18.28 18.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Trigon Russia Top Picks Fund A 8.876 - 8.876 8.876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Trigon Russia Top Picks Fund C 24.035 - 24.035 24.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Trigon Russia Top Picks Fund D 11.145 - 11.145 11.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 13.28 - 13.28 13.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Avaron Eastern European Fixed Income A 14.384 - 14.384 14.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Avaron Eastern European Fixed Income B 14.664 - 14.664 14.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲