کالایاب
شاخص یاب
جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:19
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.341 - 2.341 2.341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.068 - 2.068 2.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.777 - 1.777 1.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.438 - 1.438 1.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.236 - 1.236 1.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.629 - 1.626 1.629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference Part 107.05 - 107.05 107.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵