شاخص یاب
جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:19
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.212 - 2.212 2.212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.938 - 1.938 1.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.718 - 1.718 1.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.546 - 1.546 1.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.355 - 1.355 1.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.201 - 1.201 1.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference Part 111.78 - 111.78 111.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳