شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

617
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:34:32
205 (24.91%)
تغییر ۳ ماهه
205 (24.91%)
تغییر ۶ ماهه
205 (24.91%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA Money Market Fund 14.065 - 14.065 14.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
ALPHA Blue Chips Greek Equity 7.054 - 7.054 7.054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Piraeus Dynamic Companies Domestic 0.845 - 0.845 0.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 8.792 - 8.792 8.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Alpha Trust New Strategy Domestic E 3.959 - 3.959 3.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Piraeus International Balanced Fd o 3.641 - 3.641 3.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 7.749 - 7.749 7.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.095 - 7.095 7.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 6.464 - 6.464 6.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.317 - 4.317 4.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
European Reliance Growth Domestic E 5.869 - 5.869 5.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Interamerican Foreign Money Market 10.246 - 10.246 10.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz Aggressive Strategy Domest 1.941 - 1.941 1.941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴