کالایاب
شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

708
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:35:28
100 (16.38%)
تغییر ۳ ماهه
114 (13.86%)
تغییر ۶ ماهه
114 (13.86%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA Money Market Fund 14.098 - 14.098 14.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
ALPHA Blue Chips Greek Equity 7.997 - 7.963 7.997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 7.926 - 7.917 7.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.197 - 7.197 7.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Allianz Aggressive Strategy Domest 2.29 - 2.279 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Interamerican Foreign Money Market 10.263 - 10.263 10.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Piraeus Dynamic Companies Domestic 0.945 - 0.943 0.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 7.019 - 7.015 7.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 9.853 - 9.835 9.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.358 - 4.358 4.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
European Reliance Growth Domestic E 6.398 - 6.398 6.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Piraeus International Balanced Fd o 3.782 - 3.777 3.782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Alpha Trust New Strategy Domestic E 4.395 - 4.395 4.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵