شاخص یاب
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1275
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:44:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

239
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:01:40
17 (7.66%)
تغییر ۳ ماهه
12 (5.29%)
تغییر ۶ ماهه
239 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

11,800
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:04:51
752 (6.80%)
تغییر ۳ ماهه
596 (4.81%)
تغییر ۶ ماهه
2,669 (18.45%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 14.814 14.384 14.384 14.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 36415 32082 32082 36415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۵
PIMegatrend Selection P HKD 1997.67 - 1997.67 1997.67 21.49 1.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Allianz Income and Growth AM HKD 8.22 - 8.22 8.22 0.06 0.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 9.21 - 9.21 9.21 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 276.711 - 276.711 276.711 2.38 0.87% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 419.39 - 419.39 419.39 4.92 1.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
PIEmerging Debt P dm HKD 1182.14 - 1182.14 1182.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 1677.22 - 1677.22 1677.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Asian Asset Income A Inc 101.163 - 101.163 101.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Asian Asset Income C Inc 106.856 - 106.856 106.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fidelity Global Investment Fund Hon 14.09 - 14.09 14.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Asian Asset Income Fund HA 148.948 - 148.948 148.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Asian Asset Income Fund HC 157.276 - 157.276 157.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Growth HKD-ACC 25.77 - 25.77 25.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 154.43 - 154.43 154.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 56.31 - 56.31 56.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 3.29 - 3.29 3.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 10.044 - 10.044 10.044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund - A 21.105 - 21.105 21.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BEA MPF Master Trust Scheme-BEA MPF Stable Fund 17.686 - 17.686 17.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund – H 22.223 - 22.223 22.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AIA MPF - Prime Value Choice Fidelity Stable Growt 128.25 - 128.25 128.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.542 - 1.542 1.542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BEA (MPF) Industry Scheme-BEA (Industry Scheme) St 18.073 - 18.073 18.073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 23.444 - 23.444 23.444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 24.209 - 24.209 24.209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 19.552 - 19.552 19.552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 20.19 - 20.19 20.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 15.22 - 15.22 15.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 14.628 - 14.628 14.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 15.414 - 15.414 15.414 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 14.799 - 14.799 14.799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 14.72 - 14.72 14.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 12.4 - 12.4 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 14.788 - 14.788 14.788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 13.965 - 13.965 13.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.642 - 2.642 2.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.074 - 2.074 2.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.005 - 2.005 2.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 26.09 - 26.09 26.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
PineBridge US Equity Fund 29.06 - 29.06 29.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
BEA Union Investment Global Bond A 123.15 - 123.15 123.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 135.94 - 135.94 135.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 11.53 - 11.53 11.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 99.16 - 99.16 99.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 14.01 - 14.01 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 14.01 - 14.01 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 11.94 - 11.94 11.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
HSBC MPF - ValueChoice- Hang Seng Index Tracking F 26.09 - 26.09 26.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Income Fund E Inc HKD 10.11 - 10.11 10.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan Multi Income mth HKD 10.72 - 10.72 10.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Templeton Global Total Return Funah 9.33 - 9.33 9.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Templeton Global Total Return Funda 14.94 - 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
ZEAL Voyage China Fund 1.356 - 1.356 1.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
BOC-P Global Bond Provident 22.614 - 22.614 22.614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD 136.07 - 136.07 136.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan Multi Income acc - USD 13.97 - 13.97 13.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan Multi Income mth - USD 10.66 - 10.66 10.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Value Partners High-Dividend Stocks Z 13.31 - 13.31 13.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 11.85 - 11.85 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Value Partners High-Dividend Stocks A1 82.78 - 82.78 82.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Value Partners High-Dividend Stocks A1 649.331 - 649.331 649.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - USD 9.46 - 9.46 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan Asia Equity Dividend (acc) - USD 12.38 - 12.38 12.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 219.76 - 219.76 219.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis 10.26 - 10.26 10.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 9.48 - 9.48 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 91.14 - 91.14 91.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 116.08 - 116.08 116.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 203.14 - 203.14 203.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 145.02 - 145.02 145.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 37.92 - 37.92 37.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 26.174 - 26.174 26.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 27.557 - 27.557 27.557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 10.68 - 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 16.71 - 16.71 16.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 8.859 - 8.859 8.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 11.892 - 11.892 11.892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 747.463 - 747.463 747.463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 9.592 - 9.592 9.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Schroder Growth USD-ACC 3.29 - 3.29 3.29 0.02 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 7.18 - 7.18 7.18 0.03 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 10.83 - 10.83 10.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.401 - 2.401 2.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.321 - 2.321 2.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.734 - 2.734 2.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
PineBridge Europe Equity Fund 22.34 - 22.34 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 62.2 - 62.2 62.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.37 - 9.37 9.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
HSBC China Dragon Fund 8.26 - 8.26 8.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Absolute Return Fund 1.485 - 1.48 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۶:۰۴
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 14.3 - 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۰:۰۴
Invesco Strategic MPF Scheme-Asian Equity Fund - H 10.282 - 10.282 10.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
BEA Union Investment Global Bond R 13.71 - 13.66 13.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 1554.52 - 1554.52 1554.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱:۰۴
Schroder International Selection Fund Global Emerg 122.048 - 122.048 122.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 9.839 - 9.839 9.839 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumu 139.33 - 139.33 139.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Schroder International Selection Fund China Opport 14.894 - 14.894 14.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Value Partners Classic Fund C Units USD 133.367 - 133.367 133.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۶:۰۳
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 17.64 - 17.64 17.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 11.44 - 11.44 11.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 14.56 - 14.56 14.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 11.13 - 11.13 11.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 29.07 - 29.07 29.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Schroder International Selection Fund Global Equit 870.686 - 870.686 870.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 114.996 - 114.996 114.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
BEA Union Investment Global Equity Fund A 166.23 - 166.23 166.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets 94.49 - 94.49 94.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund A Units USD 294.21 - 294.21 294.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Value Partners Classic Fund B Units USD 131.28 - 131.28 131.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Manulife MPF Plan - Advanced - Schroder MPF Asian 43.07 - 43.07 43.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund C Units USD 17.39 - 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging A 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 22.76 - 22.76 22.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 541.461 - 541.461 541.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳