کالایاب
شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0084
قیمت روز
0 (1.2%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 03:47:09
0 (1.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,725
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:01
673 (22.05%)
تغییر ۳ ماهه
673 (22.05%)
تغییر ۶ ماهه
3,725 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,349
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:35:28
130 (10.66%)
تغییر ۳ ماهه
95 (7.54%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.09%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 - 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 - 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰