کالایاب
شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:06:43
0 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

445,920
قیمت روز
3,069 (0.69%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:09
40,193 (9.91%)
تغییر ۳ ماهه
40,193 (9.91%)
تغییر ۶ ماهه
445,920 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,494
قیمت روز
10 (0.28%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:34:58
124 (3.68%)
تغییر ۳ ماهه
314 (9.87%)
تغییر ۶ ماهه
121 (3.60%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mandiri Investa Keluarga 1216.82 - 1216.82 1217.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Reksa Dana Prima 1525.11 - 1525.11 1525.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
PNM Dana Bertumbuh 1397.024 - 1396.532 1397.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Simas Saham Unggulan 2056.931 - 2052.59 2056.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Reksa Dana Dana Pasti 4233.07 - 4232.67 4233.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Mega Asset Mantap Plus 1256.479 - 1256.479 1256.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Reksa Dana Dana Premier 2648.22 - 2647.68 2648.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Schroder Providence Fund 4174.95 - 4173.62 4174.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Maybank GMT Dana Unggulan 1591.6 - 1591.6 1592.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Schroder Indo Equity Fund 2649.872 - 2648.371 2649.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
CIMB-Principal Index IDX30 1499.62 - 1496.55 1499.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Lautandhana Equity Progresif 1112.604 - 1112.196 1112.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2665.45 - 2662.55 2665.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1503.184 - 1491.054 1503.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1161.143 - 1158.282 1161.143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Makara Abadi 3458.34 - 3458.34 3460.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Makara Prima 2565.174 - 2565.174 2568.363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
TRIM Dana Tetap 2 2336.386 - 2336.386 2337.613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
BNP Paribas Pesona 28645.85 - 28615.85 28645.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Sucorinvest Equity 2159.199 - 2142.214 2159.199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
TRAM Consumption Plus 1889.39 - 1886.55 1889.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Pendapatan Tetap Utama 2471.67 - 2471.43 2471.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Pendapatan Tetap Abadi 2 2674.36 - 2674.36 2682.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Manulife Dana Tetap Utama 1922.86 - 1922.86 1923.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Schroder Dana Istimewa Acc 7204.03 - 7204.03 7209.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Schroder Dana Prestasi Acc 40400.52 - 40373.2 40400.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Schroder Dana Kombinasi Acc 3766.56 - 3766.56 3766.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Schroder 90 Plus Equity Fund 2165.75 - 2164.02 2165.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Schroder Dana Terpadu II Acc 3854.74 - 3854.74 3855.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 33601.65 - 33566.6 33601.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Schroder Dana Campuran Progresif 1631.41 - 1631.41 1631.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2172.13 - 2171.94 2172.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Ganesha Abadi 3384.33 - 3384.33 3389.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Danamas Fleksi 3982.357 - 3981.578 3982.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Danamas Stabil 3353.952 - 3353.3 3353.952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
NIKKO TRON DUA 2176.937 - 2176.937 2177.633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Prospera Bijak 966.28 - 966.28 967.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Rencana Cerdas 16613.43 - 16594.65 16613.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
MRS Bond Kresna 2501.97 - 2501.97 2502.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
MRS Flex Kresna 2260.838 - 2256.477 2260.838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
CIMB-Principal Bond 29064.67 - 29057.84 29064.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
SAM Dana Berkembang 17398.512 - 17365.67 17398.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Semesta Dana Maxima 9425.389 - 9412.642 9425.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Simas Danamas Saham 1861.903 - 1847.5 1861.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
TRAM Strategic Plus 1473.57 - 1473.57 1476.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Dana Ekuitas Andalan 5127.064 - 5117.448 5127.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Dana Pratama Ekuitas 9968.1 - 9952.5 9968.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Nikko Indonesia Bond 1518.995 - 1518.995 1519.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
BNI-AM Dana Terencana 1446.99 - 1443.07 1446.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
BNP Paribas Prima USD 1.193 - 1.192 1.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
SAM Indonesian Equity 2473.04 - 2473.04 2476.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Insight I-Hajj Syariah 3396.317 - 3395.755 3396.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Nikko Indonesia Equity 1565.554 - 1562.925 1565.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Syailendra Fixed Income 1884.03 - 1884.03 1884.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Nikko Indonesia Balanced 1537.377 - 1536.874 1537.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Nikko Indah Nusantara Dua 2463.574 - 2463.574 2464.331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Batavia Dana Obligasi Plus 1404.87 - 1404.87 1409.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
BNP Paribas Prima Asia USD 1.082 - 1.08 1.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Mandiri Investa Dana Utama 2301.89 - 2301.89 2303.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2121.93 - 2121.93 2124.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Mandiri Investa Dana Syariah 3474.27 - 3474.27 3474.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1822.52 - 1820.94 1822.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Schroder Dana Obligasi Mantap 1546.59 - 1546.59 1548.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Aberdeen Indonesia Equity Fund 1969.422 - 1963.731 1969.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1595.83 - 1593.76 1595.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1678.616 - 1678.616 1681.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1707.16 - 1706.33 1707.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Insight-METI Renewable Energy Fd 1584.631 - 1584.278 1584.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1364.502 - 1364.502 1369.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1468.813 - 1467.565 1468.813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
MNC Dana Dollar 1.326 - 1.326 1.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
MNC Dana Likuid 2637.367 - 2637.203 2637.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
MNC Dana Syariah 2864.277 - 2863.783 2864.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Panin Dana US Dollar 1.815 - 1.803 1.815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.237 - 1.237 1.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1328.03 - 1328.03 1328.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Eastspring Investments Yield Discovery 1412.2 - 1412.2 1412.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
AXA MaestroSaham 1422.7 - 1409.57 1422.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Mandiri Saham Atraktif 1566.11 - 1566.11 1566.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۱۲
Mandiri Aktif 1513.01 - 1513.01 1513.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۵
Danareksa Mawar Konsumer 10 1893.989 - 1893.989 1936.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۰۵
Danareksa Melati Premium Dollar 1.278 - 1.278 1.278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰:۰۶
OSO Sustainability Fund 1704.89 - 1704.89 1704.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Danamas Dollar 1.739 - 1.737 1.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۹:۰۴
Danareksa Melati Dollar AS 0.191 - 0.191 0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Motilal Oswal Equity Hybrid Reg Gr 9.426 - 9.426 9.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳