کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
1 (10,008.99%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,008.99%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,471.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,454
قیمت روز
13 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 18:02:08
315 (10.04%)
تغییر ۳ ماهه
315 (10.04%)
تغییر ۶ ماهه
3,454 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:34:31
9 (6.12%)
تغییر ۳ ماهه
12 (7.53%)
تغییر ۶ ماهه
26 (14.47%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko Index Fund 225 5941 - 5941 5941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11703 - 11703 11703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity US High Yield Fund 3349 - 3349 3349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nissay Nikkei 225 Index Fund 24263 - 24263 24263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 9001 - 9001 9001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 3646 - 3646 3646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 9983 - 9983 9983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 10924 - 10924 10924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 36007 - 36007 36007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 3609 - 3609 3609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne Mizuho US High Yield Open B U 4851 - 4851 4851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Mon 5280 - 5280 5280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 3158 - 3158 3158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 3012 - 3012 3012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 19894 - 19894 19894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 26175 - 26175 26175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 7743 - 7743 7743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 7892 - 7892 7892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 11424 - 11424 11424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM High Growth India Mid-Cap Equity Fund 9524 - 9524 9524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM 225 Open 18671 - 18671 18671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nikko Japan Open 12671 - 12671 12671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM J-REIT Fund 7959 - 7959 7959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity Global Fund 23862 - 23862 23862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MYAM New Growth Fund 29596 - 29596 29596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa Japan Excellent 14526 - 14526 14526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
DaiwaSB/SMBC US Stock 23489 - 23489 23489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura J-REIT Fund DC 32148 - 32148 32148 100.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM Senior Life Open 8818 - 8818 8818 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura My Balance 30 DC 18014 - 18014 18014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura My Balance 50 DC 20703 - 20703 20703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura My Balance 70 DC 23152 - 23152 23152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne Mizuho J-REIT Fund 9456 - 9456 9456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC My Selection 25 16467 - 16467 16467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC My Selection 50 19200 - 19200 19200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC My Selection 75 21785 - 21785 21785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ Index 225 Open 13831 - 13831 13831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nissay/Putnam Income Open 7114 - 7114 7114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa DC Japan Stock Index 24090 - 24090 24090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM Japan Bond Index Fund 13101 - 13101 13101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM Dow Jones Index Fund 42648 - 42648 42648 92.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa DC Foreign Bond Index 18391 - 18391 18391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity J-REIT Active Fund 9924 - 9924 9924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM eMAXIS Nikkei225 Index 24042 - 24042 24042 149.00 0.62% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne Shinko Brazil Bond Fund 1963 - 1963 1963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa DC Foreign Equity Index 35344 - 35344 35344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa Fund Wrap J-REIT Select 18364 - 18364 18364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
GS Monthly Dividend Bond Fund 7540 - 7540 7540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term 10451 - 10451 10451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund 40394 - 40394 40394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM DC Foreign Bond Index Fund 19838 - 19838 19838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Saison Asset Builder Expert Fund 21151 - 21151 21151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L 12751 - 12751 12751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC Japan Bond Index Open P 12853 - 12853 12853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC Japan Bond Index Open S 12657 - 12657 12657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM Global-REIT Index Open SMA 39595 - 39595 39595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne MHAM New Growth Equity Open 19503 - 19503 19503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Foreign Bond Index Fund DC 18081 - 18081 18081 14.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ Prime Balance Growth DC 23709 - 23709 23709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable DC 16105 - 16105 16105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MYAM Pan-Pacific Foreign Bond Open 5867 - 5867 5867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC Japan Equity Index Fund L 19997 - 19997 19997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM SMT Global Equity Index Open 17673 - 17673 17673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa Fund Wrap Foreign REIT Select 17817 - 17817 17817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ Hedged Foreign Bond Open 11346 - 11346 11346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM Corporate Bond Income UnHedged 7868 - 7868 7868 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S 28472 - 28472 28472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
GS netWIN Internet Strategy A Hedged 12170 - 12170 12170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC Foreign Equity Index Fund L 33991 - 33991 33991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Asia Series Nomura India Focus 21178 - 21178 21178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month 5405 - 5405 5405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
GS netWIN Internet Strategy B UnHedged 15136 - 15136 15136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 13185 - 13185 13185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nikko DC Index Fund Japan Equity TOPIX 18456 - 18456 18456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Shinkin 3 Assets Fund Dividend 1 Month 7909 - 7909 7909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity Strategic Income Fund A Hedged 6118 - 6118 6118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ DC Foreign Equity Index Fund 21202 - 21202 21202 54.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne DIAM Domestic Equity Index Fund DC 25215 - 25215 25215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ DC Domestic Equity Index Fund 20655 - 20655 20655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM Index Collection Balance Equity 30 15370 - 15370 15370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Domestic Equity Index Fund TOPIX DC 24466 - 24466 24466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Japan US REIT Fund Dividend 1 Month 9187 - 9187 9187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM J-REIT Research Open Dividend 2 Year 16140 - 16140 16140 47.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nikko Index Fund Foreign Equity UnHedged DC 32843 - 32843 32843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Foreign Equity Index Managed Account 17261 - 17261 17261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Invesco Australia Bond Fund Dividend 1 Month 3114 - 3114 3114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month 8166 - 8166 8166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC 12843 - 12843 12843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Growth 12735 - 12735 12735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
AllianceBernstein US Growth Equity Fund B UnHdg 25612 - 25612 25612 49.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa Brazilian Real Bond Open Dividend 1 Month 5953 - 5953 5953 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura DC Foreign Equity Index Fund MSCI-KOKUSAI 16519 - 16519 16519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus 12905 - 12905 12905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM Next Generation US Representing Equity Fund 9638 - 9638 9638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM eMAXIS Slim Developed Countries Equity Index 11892 - 11892 11892 31.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open He 16366 - 16366 16366 138.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open Un 22647 - 22647 22647 151.00 0.67% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 15741 - 15741 15741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Australian Dollar Bond Open Premium Dividen 6667 - 6667 6667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun 34970 - 34970 34970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Nikko World Asset 3 Way Fund Dividend 1 Month 8606 - 8606 8606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
SMTAM DC My Selection S50 13997 - 13997 13997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AMOne Frontier World Income Fund 2915 - 2915 2915 10.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM India Bond Open Dividend 1 Month 8229 - 8229 8229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Japan High Dividend Equity Fund 11366 - 11366 11366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Nikko Growing Venture Fund 48851 - 48851 48864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC Brazil Bond Open Dividend 1 Month 4754 - 4754 4754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Nikko Profit Return Growth Equity Open 17647 - 17647 17647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
AMOne Mizuho US High Yield Open A Hedged 6342 - 6342 6342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Europe Mid/Small Cap Equity Open B UnHedg 28010 - 28010 28010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
JPM BRICS5 Fund 23108 - 23108 23108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Nomura High Yield Corporate Bond Open Dividned 1 M 6420 - 6420 6420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Nomura Fund Wrap Japan Bond 10476 - 10476 10476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰