شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

973
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:36:06
26 (2.73%)
تغییر ۳ ماهه
59 (5.76%)
تغییر ۶ ماهه
54 (5.25%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 36.047 - 36.047 36.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
INVL Emerging Europe Bond 39.362 - 39.362 39.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
ABLV Emerging Markets EUR Bond 15.699 - 15.699 15.699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
ABLV Emerging Markets USD Bond 16.817 - 16.817 16.817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳