کالایاب
شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

970
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:35:40
33 (3.51%)
تغییر ۳ ماهه
15 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
70 (6.73%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV Emerging Markets EUR Bond 16.149 - 16.149 16.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
ABLV Emerging Markets USD Bond 17.356 - 17.356 17.356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
INVL Baltic Fund 37.231 - 37.231 37.231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
INVL Emerging Europe Bond 40.14 - 40.14 40.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵