شاخص یاب
لیتوانی
لیتوانی

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prudentis Global Value 232.113 - 232.113 232.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ABLV European Corporate EUR Bond 11.487 - 11.487 11.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
CBL Eastern European Bond R Acc USD 24.36 - 24.36 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴