کالایاب
شاخص یاب
لیتوانی
لیتوانی

LTL/USD

0.3409
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:48:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 11.675 - 11.675 11.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Prudentis Global Value 239.462 - 239.462 239.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
CBL Eastern European Bond R Acc USD 24.94 - 24.94 24.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶