کالایاب
شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2465
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 09:12:19
0 (3.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.48%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

126
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:02:12
10 (8.62%)
تغییر ۳ ماهه
10 (8.62%)
تغییر ۶ ماهه
126 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,667
قیمت روز
18 (1.06%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:35:07
4 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
144 (7.96%)
تغییر ۶ ماهه
190 (10.23%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AmDynamic Bond 0.66 - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
AmChina A-Shares 2.622 - 2.622 2.622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
PB Aiman Sukuk Fund 1.063 - 1.063 1.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Libra AsnitaBond Fund 0.626 - 0.626 0.626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Hong Leong Dividend Fund 0.535 - 0.535 0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
PB China ASEAN Equity Fund 0.382 - 0.382 0.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Manulife Investment-ML Flexi Fund 0.162 - 0.162 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.638 - 0.638 0.638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Kenanga Growth 1.069 - 1.069 1.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public Ittikal Fund 0.799 - 0.799 0.799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public Far-East Select 0.315 - 0.315 0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
RHB OSK Asian Income Fund 0.643 - 0.643 0.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public Islamic Equity Fund 0.321 - 0.321 0.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.369 - 0.369 0.369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
PB Asia Equity 0.276 - 0.276 0.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
PB Growth Fund 0.733 - 0.733 0.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public Equity Fund 0.243 - 0.243 0.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
AIA PAM-Growth Fund 1.172 - 1.172 1.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public Sector Select 0.264 - 0.264 0.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public SmallCap Fund 0.77 - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Kenanga Malaysian Inc 0.736 - 0.736 0.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
RHB Islamic Bond Fund 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public China Select Fund 0.316 - 0.316 0.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public Islamic Bond Fund 0.988 - 0.988 0.988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public China Ittikal Fund 0.298 - 0.298 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public Far-East Dividend Fund 0.301 - 0.301 0.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public Tactical Allocation Fund 0.34 - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Manulife Investment Dividend Fund 0.296 - 0.296 0.296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public Islamic Opportunities Fund 0.364 - 0.364 0.364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.963 - 0.963 0.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public Islamic Select Treasures Fund 0.293 - 0.293 0.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.365 - 0.365 0.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.836 - 0.836 0.836 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.566 - 0.566 0.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.35 - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Affin Hwang Select Income Fund 0.726 - 0.726 0.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.644 - 0.644 0.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
AMB Income Trust 1.059 - 1.058 1.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
AMB Dividend Trust 0.21 - 0.209 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Singular Value Fund 2.653 - 2.653 2.653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
CIMB Islamic DALI Eq 1.049 - 1.049 1.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
PMB Shariah Growth Fund 1.135 - 1.135 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
PMB Shariah Premier Fund 0.321 - 0.321 0.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.632 - 0.632 0.632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
PMB Shariah Aggressive Fund 0.461 - 0.461 0.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.224 - 1.224 1.224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Affin Hwang Select Opportunity Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 0.983 - 0.983 0.983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.485 - 0.485 0.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.332 - 1.332 1.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.694 - 0.694 0.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
KAF Bond Fund 196.871 - 196.871 196.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
KAF Money Market Fund 143.642 - 143.642 143.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Public Growth 0.457 - 0.457 0.457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Public Ittikal Sequel Fund 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Islamic Inco 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
PB Fixed Income Fund 1.083 - 1.083 1.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
RHB Smart Income Fund 0.578 - 0.578 0.578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Areca EquityTRUST Fund 0.541 - 0.541 0.541 0.01 1.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
PB Islamic Equity Fund 0.252 - 0.252 0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
RHB Smart Balanced Fund 0.899 - 0.899 0.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Public Global Select Fund 0.325 - 0.325 0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
PB Dynamic Allocation Fund 1.221 - 1.221 1.221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Hong Leong Penny Stock Fund 0.104 - 0.104 0.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
PB Islamic Asia Equity Fund 0.272 - 0.272 0.272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Public Industry Growth Fund 0.48 - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
PB China Pacific Equity Fund 0.324 - 0.324 0.324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.42 - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Public Far-East Balanced Fund 0.288 - 0.288 0.288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.078 - 1.078 1.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.61 - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Manulife Investment Progress Fund 0.346 - 0.346 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Growth Fund 0.624 - 0.624 0.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.638 - 0.638 0.638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.603 - 0.603 0.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.754 - 0.754 0.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.657 - 0.657 0.657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
Manulife Investment Pacific Fund 0.303 - 0.303 0.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.777 - 0.777 0.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۰۵
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.36 - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۰۵
CIMB Islamic Balanced 0.474 - 0.474 0.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۰۵
TA South East Asia Equity Fund 0.366 - 0.366 0.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Public Bond Fund 0.96 - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
PB ASEAN Dividend 0.292 - 0.292 0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
PB Islamic Bond Fund 1.161 - 1.161 1.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Libra MoneyExtra Fund 0.561 - 0.561 0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.792 - 0.792 0.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Affin Hwang Select Cash Fund 1.051 - 1.051 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.373 - 1.373 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
RHB-OSK Small Cap Opportunity Unit Trust 0.665 - 0.665 0.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
RHB iCash Fund 1.039 - 1.039 1.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۰:۰۵
RHB-OSK Bond Fund 0.936 0.935 0.935 0.936 0.01 0.75% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Bond Fund 0.663 - 0.663 0.663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
Affin Hwang Aiiman Cash Fund I 1.063 - 1.063 1.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۰۵
Libra Dana Safa Fund 0.536 - 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.172 - 1.172 1.172 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
Libra Liquidity Fund 0.536 - 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۴
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.531 - 0.531 0.531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۴
Pacific Cash Fund 0.527 - 0.527 0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۴
AIA PAM-Moderate Fund 1.146 - 1.146 1.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
United Cash Fund 1.01 - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Dynamic Fund 0.981 - 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB-Principal Asian Equity Fund 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AMB Unit Trust 0.744 - 0.739 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۷
AMB Dana Arif A SGD 0.456 - 0.456 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰