کالایاب
شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.028
قیمت روز
0 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 11:34:14
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,072
قیمت روز
1 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
100 (10.29%)
تغییر ۳ ماهه
100 (10.29%)
تغییر ۶ ماهه
1,072 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,190
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 14:35:56
30 (1.36%)
تغییر ۳ ماهه
22 (0.99%)
تغییر ۶ ماهه
118 (5.12%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Life Fund Retail 1.8 - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Life Fund Institutional B 1.819 - 1.819 1.819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.943 - 2.943 2.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Indian Entrepreneur Fund Retail B 2.98 - 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Indian Entrepreneur Fund Retail C 3.121 - 3.121 3.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Reliance Emergent India Fund Class 13.464 - 13.464 13.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
GinsGlobal Global Equity Index Fund 13.813 - 13.813 13.813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
GinsGlobal US Equity Index Fund Ins 14.933 - 14.933 14.933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
GinsGlobal US Property Index Fund i 37.459 - 37.459 37.459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Indian Entrepreneur Fund InstitutiB 2.96 - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
SBI Resurgent India Opps 3.95 - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
UTI India Fund 1986 Shares 31.38 - 31.38 31.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
UTI India Pharma Fund A Acc 39.6 - 39.6 39.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
India Value Investments Ltd £ 8.4 - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc 641.317 - 641.317 641.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Birla Sun Life India Advantage 344.3 - 344.3 344.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
IPRO African Market Leaders Fund C2 138.89 - 138.89 138.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Kotak India Equity Fund 1 4.95 - 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Kotak India Equity Fund 2 5.29 - 5.29 5.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
IPRO African Market Leaders Fund - Class R1 118.32 - 118.32 118.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
JPMorgan India Smaller Companies ac 21.65 - 21.65 21.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
JPMorgan India (acc) - USD 269.53 - 269.53 269.53 3.10 1.16% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Tata Indian Infrastructure Fund 1.413 - 1.413 1.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
I Merge 7.217 - 7.217 7.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۴
Indian Entrepreneur Fund InstitutiA 2.608 - 2.608 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Life Fund Institutional A 3.030 - 3.030 3.030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰