شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0282
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:07:16
0 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
72 (7.41%)
تغییر ۳ ماهه
40 (3.98%)
تغییر ۶ ماهه
1,044 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,227
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:18
6 (0.28%)
تغییر ۳ ماهه
10 (0.45%)
تغییر ۶ ماهه
31 (1.37%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Life Fund Retail 1.688 - 1.688 1.688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Life Fund Institutional B 1.702 - 1.702 1.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI India Fund 1986 Shares 30.2 - 30.2 30.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI India Pharma Fund A Acc 38.71 - 38.71 39.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
India Value Investments Ltd £ 8.4 - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.689 - 2.689 2.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Indian Entrepreneur Fund Retail B 2.721 - 2.721 2.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Indian Entrepreneur Fund Retail C 2.846 - 2.846 2.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Reliance Emergent India Fund Class 12.58 - 12.58 12.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Indian Entrepreneur Fund InstitutiB 2.698 - 2.698 2.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Birla Sun Life India Advantage 318.69 - 318.69 318.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc 606.188 - 606.188 606.188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
GinsGlobal Global Equity Index Fund 12.912 - 12.912 12.912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
GinsGlobal US Equity Index Fund Ins 13.909 - 13.909 13.909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
GinsGlobal US Property Index Fund i 34.853 - 34.853 34.853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
IPRO African Market Leaders Fund C2 139.42 - 139.42 139.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kotak India Equity Fund 1 4.66 - 4.66 4.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kotak India Equity Fund 2 4.99 - 4.99 4.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
IPRO African Market Leaders Fund - Class R1 119.24 - 119.24 119.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
JPMorgan India Smaller Companies ac 20.68 - 20.68 20.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan India (acc) - USD 256.77 - 256.77 256.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
SBI Resurgent India Opps 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Tata Indian Infrastructure Fund 1.413 - 1.413 1.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
I Merge 7.217 - 7.217 7.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۴
Indian Entrepreneur Fund InstitutiA 2.608 - 2.608 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Life Fund Institutional A 3.030 - 3.030 3.030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰