شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6755
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:15:20
0 (3.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

45
قیمت روز
1 (2.22%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 07:01:34
3 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.65%)
تغییر ۶ ماهه
45 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

337
قیمت روز
1 (0.4%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:04:39
16 (4.82%)
تغییر ۳ ماهه
3 (1.02%)
تغییر ۶ ماهه
7 (1.92%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Westpac KiwiSaver Growth Fund 1.872 - 1.872 1.872 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 1.813 - 1.813 1.813 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
BT PS Australasian Diversified Share 2.384 - 2.384 2.384 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.003 - 3.003 3.003 0.02 0.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Milford Balanced 2.14 - 2.14 2.14 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Milford Diversified Income 1.678 - 1.678 1.678 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Milford Dynamic Fund 1.734 - 1.734 1.734 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Milford KiwiSaver Balanced 2.182 - 2.182 2.182 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 9.335 - 9.335 9.335 0.09 0.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
ANZ KiwiSaver Growth 1.895 - 1.895 1.895 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
ANZ KiwiSaver Balanced 1.829 - 1.829 1.829 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
OneAnswer KiwiSaver Balanced 1.854 - 1.854 1.854 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.72 - 1.72 1.72 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 1.743 - 1.743 1.743 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.095 - 2.095 2.095 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.493 - 1.493 1.493 0.01 0.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 1.769 - 1.769 1.769 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 1.787 - 1.787 1.787 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
OneAnswer MAC Growth 2.035 - 2.035 2.035 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Nikko AM Global Bond Fund 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.483 - 1.483 1.483 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.404 - 1.404 1.404 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Pie Australasian Dividend Fund 2.588 - 2.588 2.588 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.813 - 1.813 1.813 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.165 - 2.165 2.165 0.02 1.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Booster KiwiSaver High Growth Fund 1.566 - 1.566 1.566 0.01 0.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 1.765 - 1.765 1.765 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
OneAnswer MAC Conservative Balanced 1.654 - 1.654 1.654 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 9.427 - 9.427 9.427 0.17 1.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 9.745 - 9.745 9.745 0.12 1.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 2.133 - 2.133 2.133 0.02 0.95% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 1.751 - 1.751 1.751 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 9.192 - 9.192 9.192 0.16 1.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 9.149 - 9.149 9.149 0.13 1.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 8.94 - 8.94 8.94 0.13 1.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 9.772 - 9.772 9.772 0.10 0.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 2.98 - 2.98 2.98 0.02 0.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Russell Investments Global Shares Fund 1.823 - 1.823 1.823 0.02 1.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 9.405 - 9.405 9.405 0.16 1.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-International Share 1.882 - 1.882 1.882 0.01 0.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Pie Australasian Emerging Companies Fund 3.215 - 3.215 3.215 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.382 - 1.382 1.382 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.763 - 1.763 1.763 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 2.139 - 2.139 2.139 0.02 0.80% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 1.739 - 1.739 1.739 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
BT Property Fund 4.577 - 4.577 4.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.159 - 3.159 3.159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 1.921 - 1.921 1.921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Nikko AM NZ Bond Fund 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP IL NZ Share Fund (R) 8.702 - 8.702 8.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Nikko AM Core Equity Fund 2.291 - 2.291 2.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.305 - 1.305 1.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP NZRT International Shares 1.471 - 1.471 1.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP AIT Global Property - UT54 3.34 - 3.34 3.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Generate KiwiSaver Growth Fund 1.583 - 1.583 1.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.179 - 1.179 1.179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.186 - 4.186 4.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 6.161 - 6.161 6.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.035 - 2.035 2.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP IL International Portfolio (N) 3.049 - 3.049 3.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP IL no E Fee International (NN) 2.565 - 2.565 2.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.182 - 2.182 2.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Asteron Retirement Savings Plan Int 3.507 - 3.507 3.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 2.901 - 2.901 2.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Asteron Superplan Conservative Fund 2.697 - 2.697 2.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP PMF - International Equity Trust 3.123 - 3.123 3.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 2.225 - 2.225 2.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 2.843 - 2.843 2.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.346 - 1.346 1.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.394 - 2.394 2.394 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 2.876 - 2.876 2.876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 1.633 - 1.633 1.633 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
SIL 60s + Sup International Share Fund 3.584 - 3.584 3.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.358 - 2.358 2.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 1.824 - 1.824 1.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 3.928 - 3.928 3.928 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 5.363 - 5.363 5.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 5.09 - 5.09 5.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 1.654 - 1.654 1.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.361 - 3.361 3.361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 3.777 - 3.777 3.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 3.627 - 3.627 3.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 2.14 - 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Russell Investments Global Fixed In 1.156 - 1.156 1.156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.627 - 2.627 2.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
AMP ARS-International Shares (Value) 1.331 - 1.331 1.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
AMP ARS-International Shares (Growth) 1.52 - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.783 - 1.779 1.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶:۰۴
ASB Investment Funds Growth Fund 1.592 - 1.592 1.599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶:۰۴
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 1.847 - 1.847 1.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۳:۰۵
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 1.829 - 1.829 1.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 1.834 - 1.834 1.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
ASB Investment Funds Balanced Fund 1.632 - 1.632 1.632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.632 - 1.632 1.632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
ASB Investment Funds World Shares Fund 1.56 - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
AMP Prem PUT ACI NZ Fixed Interest 2.065 - 2.065 2.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PSS FD Intl Share Fund 3 Growth 1.574 - 1.574 1.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT FD Intl Share Fund 3 Growth 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT PIMCO Global Fixed Interest 2.356 - 2.356 2.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Capital Listed Property Securities Fund 2.387 - 2.387 2.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲