شاخص یاب
عمان
عمان

OMR/USD

2.5884
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:42:13
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.03%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:01:50
1 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,237
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:43
208 (4.67%)
تغییر ۳ ماهه
212 (4.76%)
تغییر ۶ ماهه
787 (15.67%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fincorp Al Amal 0.992 - 0.992 0.992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
NIFCO AlKawthar 0.903 - 0.903 0.903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Majan Capital JIA 1.103 - 1.103 1.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Ahli Bank Al Hilal MENA 0.715 - 0.715 0.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Gulf Baader The First Mazoon 1.077 - 1.077 1.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Vision Al Khair GCC 0.968 - 0.968 0.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Vision Emerging GCC 1.053 - 1.053 1.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Vision Emerging Oman 0.931 - 0.931 0.931 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Vision Real Economy GCC 1.178 - 1.178 1.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
BankMuscat Oryx 1.855 - 1.855 1.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
BankMuscat Muscat 0.712 - 0.712 0.712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
BankMuscat Money Market OMR 1.109 - 1.109 1.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
United GCC 1.067 - 1.067 1.067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۹:۰۴