کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.019
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:27:16
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,631
قیمت روز
1 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
117 (7.73%)
تغییر ۳ ماهه
117 (7.73%)
تغییر ۶ ماهه
1,631 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

672
قیمت روز
6 (0.86%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 05:05:01
33 (5.23%)
تغییر ۳ ماهه
46 (7.39%)
تغییر ۶ ماهه
33 (4.71%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EPCIB US Dollar Fund 1.869 - 1.869 1.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
ALFM Growth Fund 263.85 - 263.85 263.85 2.38 0.91% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
ALFM Dollar Bond Fund 452.55 - 452.55 452.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BPI Global Equity Fund 359.24 - 359.24 359.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BPI Global Philippine Fund 303.67 - 303.67 303.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 218.72 - 218.72 218.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Rizal Dollar Bond Fund 1.679 - 1.679 1.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Grepalife Dollar Bond 1.701 - 1.701 1.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
Philam Dollar Bond Fund 2.226 - 2.226 2.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.577 - 1.577 1.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
First Metro Save and Learn Equity Fund 5.41 - 5.41 5.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 2.937 - 2.937 2.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵