شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0191
قیمت روز
0 (0.52%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:33:16
0 (3.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,610
قیمت روز
11 (0.69%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:45
96 (6.34%)
تغییر ۳ ماهه
56 (3.60%)
تغییر ۶ ماهه
1,610 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

671
قیمت روز
6 (0.92%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:04:48
57 (9.26%)
تغییر ۳ ماهه
38 (5.97%)
تغییر ۶ ماهه
88 (11.55%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EPCIB US Dollar Fund 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
ALFM Growth Fund 264.83 - 264.83 264.83 1.83 0.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
ALFM Dollar Bond Fund 449.23 - 449.23 449.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
BPI Global Equity Fund 331.68 - 331.68 331.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
BPI Global Philippine Fund 302.67 - 302.67 302.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 213.86 - 213.86 213.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Philam Dollar Bond Fund 2.19 - 2.19 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 2.889 - 2.889 2.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
First Metro Save and Learn Equity Fund 5.517 - 5.517 5.517 0.10 1.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Rizal Dollar Bond Fund 1.656 - 1.656 1.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Grepalife Dollar Bond 1.692 - 1.692 1.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.559 - 1.559 1.559 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳