کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.019
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:31:46
0 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,641
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:09
127 (8.39%)
تغییر ۳ ماهه
127 (8.39%)
تغییر ۶ ماهه
1,641 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

684
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:34:58
44 (6.84%)
تغییر ۳ ماهه
47 (7.35%)
تغییر ۶ ماهه
4 (0.60%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grepalife Dollar Bond 1.707 - 1.7 1.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
EPCIB US Dollar Fund 1.876 - 1.874 1.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Philam Dollar Bond Fund 2.241 - 2.226 2.241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
ALFM Dollar Bond Fund 452.93 - 452.88 452.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
BPI Global Equity Fund 363.15 - 360.1 363.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
BPI Global Philippine Fund 303.74 - 303.72 303.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 220.53 - 220.3 220.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 2.952 - 2.952 2.952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Rizal Dollar Bond Fund 1.686 - 1.686 1.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵