شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.019
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 11:12:19
0 (2.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,600
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
86 (5.68%)
تغییر ۳ ماهه
45 (2.89%)
تغییر ۶ ماهه
1,600 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

681
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:04:43
62 (10.09%)
تغییر ۳ ماهه
47 (7.48%)
تغییر ۶ ماهه
84 (10.94%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALFM Dollar Bond Fund 449.26 - 449.26 449.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BPI Global Equity Fund 333.33 - 333.33 333.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Philam Dollar Bond Fund 2.192 - 2.192 2.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BPI Global Philippine Fund 302.68 - 302.68 302.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 214.1 - 214.1 214.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 2.891 - 2.891 2.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Rizal Dollar Bond Fund 1.657 - 1.657 1.657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
EPCIB US Dollar Fund 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Grepalife Dollar Bond 1.692 - 1.692 1.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳