شاخص یاب
قطر
قطر

QAR/USD

0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 16:42:20
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

111
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:55
111 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
111 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
111 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

10,788
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:05:58
595 (5.83%)
تغییر ۳ ماهه
1,367 (14.51%)
تغییر ۶ ماهه
1,588 (17.26%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QInvest Sukuk Fund 1077.42 - 1077.42 1077.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1231.27 - 1231.27 1231.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Masraf Al Rayan GCC 1.474 - 1.474 1.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.425 - 1.425 1.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
CBQ Al Waseela F 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Amwal Qatar Gate N 96.7 - 96.7 106.034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Amwal Qatar Gate Q 102.163 - 102.163 109.597 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰