کالایاب
شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 16:15:25
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

116
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:01:58
9 (8.41%)
تغییر ۳ ماهه
13 (12.62%)
تغییر ۶ ماهه
116 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 4.58 - 4.58 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Al Jazira Diversified Balanced 121.36 - 121.36 121.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Al Jazira Diversified Aggressive 130.6 - 130.6 130.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Al Jazira Diversified Conservative 116.22 - 116.22 116.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
SAMBA Al Raed 47.3 - 47.3 47.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
SAMBA Al Razeen 28.44 - 28.44 28.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
SAMBA Al Sunbullah 113.21 - 113.21 113.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
SAMBA Al Musahem 116.72 - 116.72 116.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
SAMBA GCC Musahem 18.45 - 18.45 18.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
SAMBA GCC Equity Al Raed 17.92 - 17.92 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 12.92 - 12.92 12.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Bakheet Saudi Trading Equity 2.2 - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
AlJazira GCC Income 113.93 - 113.93 113.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 16 - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Jadwa GCC Equity 286.48 - 286.48 286.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۵
Jadwa Murabaha SR 115.95 - 115.95 115.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۵
Jadwa Saudi Equity 364.03 - 364.03 364.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۵
Jadwa Arab Market Equity 273.44 - 273.44 273.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۵
HSBC Amanah Saudi Equity 27.21 - 27.21 27.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Saudi EquitySEF 169.92 - 169.92 169.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Amanah GCC Equity 14.25 - 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC GCC Equity Income 10.65 - 10.65 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Saudi Equity Trading 106.45 - 106.45 106.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Financial Institutions 22.36 - 22.36 22.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Saudi Freestyle Equity 19.37 - 19.37 19.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Amanah Multi Assets Growth 18.41 - 18.41 18.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 17.28 - 17.28 17.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 14.96 - 14.96 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 8.43 - 8.43 8.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
Bakheet IPO 1.58 - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.864 - 1.864 1.864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
SF Al Badr Murabaha SR 15.26 - 15.26 15.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۶
SF Money Market Saudi Riyal 26.81 - 26.81 26.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۵
SF Saudi Istithmar Equity 8335.32 - 8335.32 8335.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۵
SF Al Danah GCC Equity Trading 14.63 - 14.63 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۵
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 13.02 - 13.02 13.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۵
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 9.72 - 9.72 9.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۵
SAMBA Al Fareed 23.57 - 23.57 23.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶:۰۶
Global Saudi Equity 279.28 - 275.71 279.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۶:۰۵
Alahli GCC Growth and Income 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۲
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 1.54 - 1.53 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۵
Morgan Stanley Saudi Equity 383.56 - 383.56 390.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۶:۳۵
AlAhli GCC Trd Eqty 0.98 - 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
AlAhli Saudi Trd Equity 9.68 - 9.68 9.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
AlAhli Div SR Trade Fd 1.33 - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Riyad Al Hadi 15.06 - 15.06 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Mokdam 21.3 - 21.16 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Shamekh 23.45 - 22.89 23.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Shuja'a 22.21 - 21.9 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 14.72 - 14.72 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 21.67 - 21.49 21.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 23.58 - 23.58 24.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 27.04 - 26.75 27.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Al Jazira Residential Projects 110.29 - 110.29 110.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۰۴
Aljazira Residential Projects 2 76.99 - 76.99 76.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۰۴
Falcom Murabaha 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 142.07 - 142.07 142.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 409.56 - 409.56 409.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Albilad Asayel Saudi Shares 0.41 - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Riyad Gulf 10.7 - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Riyad Money 1562.63 - 1562.63 1562.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 1 12.81 - 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
SAIB Saudi Equity 175.85 - 175.85 175.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 - 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 - 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Saudi Equity 91.8 - 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Saudi Equity 94.82 - 94.82 94.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Riyad Real Estate Burj Rafal 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 - 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 3 42.42 - 42.42 42.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 2 23.35 - 23.35 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 - 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰