کالایاب
شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

874
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:34:54
80 (10.03%)
تغییر ۳ ماهه
26 (3.08%)
تغییر ۶ ماهه
72 (8.97%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 18.691 - 18.655 18.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
ALTA WATER 61.137 - 60.715 61.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
KD Galileo 11.163 - 11.163 11.186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
KD Prvi izbor 9.415 - 9.356 9.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
KD Latinska Amerika 1.438 - 1.438 1.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
KD Surovine in energija 4.862 - 4.855 4.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
NLB Skladi Visoka tehnologija 11.213 - 11.057 11.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 26.874 - 26.858 26.874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Infond Alfa 70.5 - 70.29 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Infond Hrast 37.76 - 37.7 37.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Infond Global 10.34 - 10.31 10.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Infond Consumer 1.55 - 1.54 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
KD Balkan 2.61 - 2.61 2.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.572 - 1.572 1.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵