کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0693
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:36:11
0 (0.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
34 (8.44%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,675
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 18:35:45
549 (10.71%)
تغییر ۳ ماهه
68 (1.18%)
تغییر ۶ ماهه
176 (3.01%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investec Opportunity Fund A 11.703 - 11.703 11.703 0.09 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Opportunity Fund B 11.703 - 11.703 11.703 0.09 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Opportunity Fund E 11.689 - 11.689 11.689 0.09 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Opportunity Fund F 11.765 - 11.765 11.765 0.10 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Opportunity Fund G 11.663 - 11.663 11.663 0.09 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Opportunity Fund H 11.731 - 11.731 11.731 0.09 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Opportunity Fund I 11.741 - 11.741 11.741 0.10 0.82% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Opportunity Fund R 11.691 - 11.691 11.691 0.09 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Opportunity Fund Z 11.766 - 11.766 11.766 0.10 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Discovery Balanced Fund 2.139 - 2.139 2.139 0.02 0.71% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Managed Fund A 11.051 - 11.051 11.051 0.09 0.84% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Managed Fund B 11.051 - 11.051 11.051 0.09 0.84% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Managed Fund C 10.999 - 10.999 10.999 0.09 0.83% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Managed Fund H 11.077 - 11.077 11.077 0.09 0.84% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Managed Fund I 11.094 - 11.094 11.094 0.09 0.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Managed Fund R 11.072 - 11.072 11.072 0.09 0.82% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Managed Fund Z 11.143 - 11.143 11.143 0.09 0.82% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec High Income Fund Z 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Old Mutual Investors Fund R 388.123 - 388.123 388.123 3.29 0.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Old Mutual Investors Fund B1 388.095 - 388.095 388.095 3.29 0.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Old Mutual Global Equity Fund A 29.911 - 29.911 29.911 0.12 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Old Mutual Global Equity Fund C 28.127 - 28.127 28.127 0.12 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Old Mutual Global Equity Fund R 30.649 - 30.649 30.649 0.12 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Cautious Managed Fund H 1.869 - 1.869 1.869 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Cautious Managed Fund I 1.87 - 1.87 1.87 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Investec Cautious Managed Fund Z 1.873 - 1.873 1.873 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Old Mutual Global Equity Fund B1 30.398 - 30.398 30.398 0.12 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Fairtree Equity Prescient A1 Fund 2.498 - 2.498 2.498 0.02 0.93% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Prescient Income Provider Fund A1 1.398 - 1.398 1.398 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Prescient Income Provider Fund A2 1.402 - 1.402 1.402 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Prescient Income Provider Fund B1 1.398 - 1.398 1.398 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Prescient Income Provider Fund B2 1.395 - 1.395 1.395 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Prescient Income Provider Fund B3 1.395 - 1.395 1.395 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Prescient Income Provider Fund B4 1.397 - 1.397 1.397 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Prescient Income Provider Fund B6 1.397 - 1.397 1.397 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Prescient Income Provider Fund B7 1.397 - 1.397 1.397 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Sanlam Investment Management Bal R 78.539 - 78.539 78.539 0.22 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Sanlam Investment Management Balanced Fund B4 78.63 - 78.63 78.63 0.23 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Sanlam Investment Management Balanced Fund B6 78.67 - 78.67 78.67 0.23 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Sanlam Investment Management Balanced Fund B10 78.701 - 78.701 78.701 0.23 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Foord Balanced Fund B 54.305 - 54.305 54.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Foord Balanced Fund B2 54.28 - 54.28 54.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Allan Gray Equity Fund A 403.524 - 403.524 403.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Allan Gray Equity Fund C 404.105 - 404.105 404.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Allan Gray Stable Fund A 36.861 - 36.861 36.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Allan Gray Stable Fund C 36.875 - 36.875 36.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Allan Gray Balanced Fund A 108.298 - 108.298 108.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Allan Gray Balanced Fund C 108.334 - 108.334 108.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Coronation Balanced Plus Fund A 106.172 - 106.172 106.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Coronation Balanced Plus Fund P 106.455 - 106.455 106.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
PSG Flexible Fund 5.315 - 5.315 5.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
PSG Balanced Fund A 68.227 - 68.227 68.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
PSG Balanced Fund D 68.265 - 68.265 68.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
PSG Balanced Fund E 68.21 - 68.21 68.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
PSG Balanced Fund F 68.29 - 68.29 68.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
PSG Flexible Fund E 5.314 - 5.314 5.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
STANLIB Income Fund B5 1.378 - 1.378 1.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Prudential Balanced Fund A 6.556 - 6.556 6.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Prudential Balanced Fund B 6.585 - 6.585 6.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Prudential Balanced Fund D 6.584 - 6.584 6.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Prudential Balanced Fund X 6.489 - 6.489 6.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Prudential Core Value Fund B 7.975 - 7.975 7.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Prescient Income Provider Fund C 1.397 - 1.396 1.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Prudential Inflation Plus Fund A 3.804 - 3.804 3.804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Prudential Inflation Plus Fund B 3.814 - 3.814 3.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Prudential Inflation Plus Fund X 3.803 - 3.803 3.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Prescient Income Provider Fund A3 1.396 - 1.395 1.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Coronation Strategic Income Fund A 15.771 - 15.771 15.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Coronation Strategic Income Fund D 15.789 - 15.789 15.789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Coronation Strategic Income Fund P 15.783 - 15.783 15.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Coronation Strategic Income Fund B2 15.764 - 15.764 15.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.885 - 1.885 1.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Nedgroup Investments Rainmaker Fund A 121.978 - 121.978 121.978 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Nedgroup Investments Rainmaker Fund B1 118.576 - 118.576 118.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 39.058 - 39.058 39.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 15.433 - 15.433 15.433 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R 15.443 - 15.443 15.443 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 63.562 - 63.562 63.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 15.415 - 15.415 15.415 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 15.443 - 15.443 15.443 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 15.46 - 15.46 15.46 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1 15.434 - 15.434 15.434 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 30.227 - 30.227 30.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund A 9.193 - 9.193 9.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B 9.227 - 9.227 9.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund C 9.051 - 9.051 9.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B1 8.172 - 8.172 8.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2 9.027 - 9.027 9.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
STANLIB Income Fund D 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۵
STANLIB Income Fund B1 1.378 - 1.378 1.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۵
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund 5.075 - 5.075 5.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۵
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.075 - 5.075 5.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۵
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.08 - 5.08 5.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۵
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.078 - 5.078 5.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۵
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.083 - 5.083 5.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۵
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.875 - 1.872 1.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۰۵
STANLIB Extra Income Fund B2 0.863 - 0.863 0.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Fairtree Equity Prescient B2 Fund 2.473 - 2.473 2.473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۶:۰۶
Fairtree Equity Prescient B3 Fund 2.482 - 2.482 2.502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Fairtree Equity Prescient A3 Fund 2.448 - 2.448 2.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱:۰۳
PSG Wealth Preserver Fund of Funds D 21.207 - 21.207 21.207 0.04 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Prudential High Interest Fund B 1.007 - 1.007 1.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۵
PSG Balanced Fund B 68.865 - 68.865 68.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B 19.108 - 19.108 19.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Nedgroup Investments Core Diversified Fund C 19.093 - 19.093 19.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
ABAX Equity Prescient Fund B1 52.021 - 52.021 52.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ABAX Equity Prescient Fund B2 52.422 - 52.422 52.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ABAX Equity Prescient Fund B3 52.689 - 52.689 52.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Foord Flexible Fund of Funds R 28.837 - 28.837 29.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B1 28.847 - 28.847 28.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B2 29.208 - 29.208 29.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Sanlam Money Market R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۳
STANLIB Property Income Fund B10 5.122 - 5.122 5.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Property Income Fund B1 5.109 - 5.108 5.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
STANLIB Property Income Fund B6 5.106 - 5.106 5.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B5 5.418 - 5.418 5.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.017 - 5.017 5.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰