کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1083
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:26:12
0 (1.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.99%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

285
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 18:02:08
28 (10.89%)
تغییر ۳ ماهه
28 (10.89%)
تغییر ۶ ماهه
285 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,577
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:54
157 (11.08%)
تغییر ۳ ماهه
22 (1.41%)
تغییر ۶ ماهه
41 (2.67%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SEB Varldenfond 16.281 - 16.281 16.281 0.06 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
AMF Aktiefond Varlden 396.78 - 396.78 396.78 2.17 0.55% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Didner Gerge Aktiefond 2637.966 - 2637.966 2637.966 9.72 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Technology 344.64 - 344.64 344.64 0.93 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur IP Aktiefond 66.74 - 66.74 66.74 0.28 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Kapitalinvest 134.05 - 134.05 134.05 0.54 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Avanza Zero 223.84 - 223.84 223.84 1.29 0.58% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
AMF Balansfond 285.57 - 285.57 285.57 0.98 0.34% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
SEB Sverigefond 20.657 - 20.657 20.657 0.16 0.76% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Lannebo Småbolag 104.24 - 104.24 104.24 0.11 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
SEB Aktiesparfond 17.255 - 17.255 17.255 0.07 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
SPP Aktiefond USA 251.305 - 251.305 251.305 0.93 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Folksam LO Sverige 350.69 - 350.69 350.69 2.66 0.76% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
SPP Aktiefond Global 135.95 - 135.95 135.95 0.60 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Svenska Smabolag SEK 1741.29 - 1741.29 1741.29 4.30 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
AMF Aktiefond Sverige 586.53 - 586.53 586.53 3.94 0.68% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Carnegie Strategifond 1333.044 - 1333.044 1333.044 6.04 0.46% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
KPA Etisk Blandfond 2 300.27 - 300.27 300.27 1.20 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
SEB Dynamisk Aktiefond 14.653 - 14.653 14.653 0.07 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
SPP Aktiefond Global B 127.934 - 127.934 127.934 0.56 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Bas Mix 29.92 - 29.92 29.92 0.09 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Carnegie Strategifond G 133.913 - 133.913 133.913 0.61 0.46% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Ancoria/Carneige Sverige 233.064 - 233.064 233.064 0.74 0.32% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Didner & Gerge Småbolag 746.278 - 746.278 746.278 1.06 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Asien Tema 684.16 - 684.16 684.16 5.27 0.78% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Ny Teknik 847.13 - 847.13 847.13 6.60 0.79% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
SPP Generation 70-tal Inc 234.083 - 234.083 234.083 1.22 0.52% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Access USA 303.44 - 303.44 303.44 1.44 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 20.698 - 20.698 20.698 0.09 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Spiltan Räntefond Sverige 122.06 - 122.06 122.06 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Amerikafond 62.49 - 62.49 62.49 0.27 0.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Sverigefond 476.7 - 476.7 476.7 3.41 0.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Transfer 60 183.74 - 183.74 183.74 0.56 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Transfer 70 233.73 - 233.73 233.73 1.11 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Transfer 80 260.21 - 260.21 260.21 1.24 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken MSCI USA Index 347.402 - 347.402 347.402 1.93 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Nordea Generationsfond 50-tal 115.647 - 115.647 115.647 0.34 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Nordea Generationsfond 60-tal 141.207 - 141.207 141.207 0.59 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Ethica Obligation Utd 116.57 - 116.57 116.57 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Nordenfond A1 SEK 1201.74 - 1201.74 1201.74 7.62 0.64% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 84.44 - 84.44 84.44 0.61 0.73% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1128.91 - 1128.91 1128.91 3.90 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1044.53 - 1044.53 1044.53 5.47 0.53% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 347.4 - 347.4 347.4 1.93 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Aktiefond Pension 27.73 - 27.73 27.73 0.12 0.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK) 633.02 - 633.02 633.02 6.00 0.96% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 505.42 - 505.42 505.42 2.48 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 436.67 - 436.67 436.67 2.14 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Länsförsäkringar USA Indexnära 384.163 - 384.163 384.163 1.79 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 101 - 101 101 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 254.98 - 254.98 254.98 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A 1576.414 - 1576.414 1576.414 8.61 0.55% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Länsförsäkringar Sverige Aktiv B 1580.159 - 1580.159 1580.159 8.65 0.55% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 123.6 - 123.6 123.6 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 874.44 - 874.44 874.44 3.02 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 80.6 - 80.6 80.6 0.45 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 198.16 - 198.16 198.16 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Länsförsäkringar Global Indexnära 221.639 - 221.639 221.639 1.03 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Sverigefond Index (A1 SEK) 11396.59 - 11396.59 11396.59 79.04 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Sverigefond Index (B1 SEK) 8806.49 - 8806.49 8806.49 61.08 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1044.53 - 1044.53 1044.53 5.47 0.53% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 95.33 - 95.33 95.33 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
SEB Sverige Indexfond Institutional 155.252 - 155.252 155.252 0.65 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
DNB Teknologi 1782.279 - 1782.279 1782.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
AP7 Aktiefond 331.75 - 331.75 331.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
AP7 Räntefond 112.16 - 112.16 112.16 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Öhman Global Hållbar A 245.96 - 245.96 245.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Nordea Stratega 30 187.663 - 187.663 187.663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۴
Nordea Alfa 1140.771 - 1140.771 1140.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۴
Nordea Stratega 10 153.508 - 153.508 153.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۴
Nordea Stratega 50 231.529 - 231.529 231.529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۴
Nordea Stratega 70 273.517 - 273.517 273.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۴
Didner & Gerge Aktiefond UL 2628.248 - 2628.248 2628.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۴
Handelsbanken Nordiska Småbolag UL 1125.01 - 1125.01 1125.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۴
Lannebo Småbolag Insurance Inc 104.35 - 104.35 104.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۳۴
Skandia SMART Balanserad UL 384.64 - 384.64 384.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Carnegie Sverigefond UL SEK1 2630.247 - 2630.247 2630.247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Carnegie Corporate Bond Fund A 423.053 - 423.053 423.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Carnegie Corporate Bond Fund D 104.766 - 104.766 104.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Carnegie Corporate Bond B H NOK 129.321 - 129.321 129.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Handelsbanken Norden Selektiv B1 SEK 233.16 - 233.16 233.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Handelsbanken Multi Asset 25 152.97 - 152.97 152.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 99.3 - 99.3 99.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۵
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 102.33 - 102.33 102.33 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Nektar 2472.28 - 2472.28 2472.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR) 63.32 - 63.32 63.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 103.33 - 103.33 103.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 104.2 - 104.2 104.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۲
SEB Pension Fund D 23.146 - 23.146 23.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
SEB Pension Fund C USD 359.268 - 359.268 359.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
Swedbank Robur Exportfond 139.17 - 139.17 139.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Obligationsinvest Acc 558.412 - 557.721 558.412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ODIN Norge A 155.47 - 155.47 155.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge B 154.14 - 154.14 154.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge D 154.19 - 154.19 154.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa A 116.74 - 116.74 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa B 115.83 - 115.83 115.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa D 115.82 - 115.82 115.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge C 3747.88 - 3747.88 3747.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Nordea Futura 605.171 - 605.171 605.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
AMF Räntefond Lång 147.07 - 147.07 147.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Lannebo Sverige Plus 49.75 - 49.75 49.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Didner & Gerge Global 280.238 - 280.238 280.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Catella Avkastningsfond 128.4 - 128.4 128.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Skandia Time Global Inc 320 - 320 320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SPP Obligationsfond Inc 149.617 - 149.617 149.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Europafond Småbolag 75.116 - 75.116 75.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Realinvest 50.04 - 50.04 50.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverige Småbol C/R utd 24.697 - 24.697 24.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 75 211.28 - 211.28 211.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverigefond Småbolag C/R 284.777 - 284.777 284.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Pension 60 Aktiv 249.75 - 249.75 249.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Mixfond Pension 21.29 - 21.29 21.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Pension 2030 257.858 - 257.858 257.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 324.53 - 324.53 324.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Simplicity Företagsobligationer A 124.36 - 124.36 124.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Norden Selektiv A1 SEK 385.41 - 385.41 385.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) 355.32 - 355.32 355.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Global Emerging Markets 142.78 - 142.78 142.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Företagsobligfd (B5 SEK) 109.1 - 109.1 109.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Emerging Marketsfond 27.937 - 27.937 27.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
SEB Stiftelsefond Balanserad 122.495 - 122.495 122.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest SICAV - Japan A 275.67 - 275.67 275.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Stratega 100 291.856 - 291.856 291.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Småbolagsfond Sverige 306.355 - 306.355 306.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond icke-utd 130.456 - 130.456 130.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond utd 108.514 - 108.514 108.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligation utd 92.508 - 92.508 92.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd 111.577 - 111.577 111.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Institusjonella Räntefonden långa placering 123.553 - 123.553 123.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Pension 2025 252.339 - 252.339 252.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI 691.67 - 691.67 691.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۸
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 646.25 - 646.25 646.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۸
Safe Play 132.486 - 132.486 132.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۵
Handelsbanken Global Index Criteria 255.32 - 255.32 255.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index CriteriB 188.28 - 188.28 188.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criteris 247.86 - 247.86 247.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global Index 1492.17 - 1492.17 1492.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta 1140.49 - 1140.49 1140.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta utd 996.41 - 996.41 996.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig 173.56 - 173.56 173.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig utd 148.33 - 148.33 148.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI SEK 1582.69 - 1582.69 1582.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP SEK 1497.57 - 1497.57 1497.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 170.82 - 170.82 170.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6439.35 - 6439.35 6439.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
SEB Global Fund IC 171.386 - 171.386 171.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
SEB Global Chance/Risk Fund D Inc 127.168 - 127.168 127.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo SEK R 2044.81 - 2044.81 2044.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Cliens Sverige Fokus A 231.42 - 231.42 231.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
AMF Aktiefond Europa 188.3 - 188.3 188.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Funds Pension 60 L 200.87 - 200.87 200.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Öhman Etisk Index USA A 244.59 - 244.59 244.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Carnegie Corporate Bond UL SEK 185.08 - 185.08 185.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Handelsbanken Pension 70 Aktiv 251.22 - 251.22 251.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Länsförsäkringar Pension 2020 215.944 - 215.944 215.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn 106.266 - 106.266 106.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn ic 132.378 - 132.378 132.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Simplicity Global Corporate Bond A 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰