کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3194
قیمت روز
0 (0.27%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:41:10
0 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:06
2 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

18,998
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:35:33
1,686 (9.74%)
تغییر ۳ ماهه
1,463 (7.15%)
تغییر ۶ ماهه
321 (1.66%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund R Inc GBP Hedged 11.01 - 11.01 11.01 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
T Global Bond Fund W Mdis GBP 10.92 - 10.92 10.92 0.21 1.92% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.42 - 10.42 10.42 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Investment Grade Credit Fund R IncG 10.04 - 10.04 10.04 0.03 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
T Global Total Return Fund W Mdis G 10.3 - 10.3 10.3 0.19 1.84% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.74 - 10.74 10.74 0.03 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 168.2 - 168.2 168.2 4.52 2.69% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 155.66 - 155.66 155.66 4.18 2.69% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 104.049 - 104.049 104.049 0.41 0.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 185.05 - 185.05 185.05 6.08 3.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 173.71 - 173.71 173.71 5.71 3.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۴
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.16 - 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Investment Grade Credit Fund InstIG 13.65 - 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.23 - 13.23 13.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PineBridge Global Funds India EquY3 2240.65 - 2240.65 2240.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
T Global Total Return Fund I Mdis G 12.54 - 12.54 12.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Templeton Global Total Return Funam 10.56 - 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 224.53 - 224.53 224.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.81 - 13.81 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۵
Investment Grade Credit Fund Inst G 20.44 - 20.44 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
PineBridge Global Funds Japan Small 7649.559 - 7649.559 7649.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.51 - 20.51 20.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard US Equity Index Acc 454.43 - 454.43 454.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۵
Vanguard US Equity Index Inc 397.15 - 397.15 397.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۵
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 207.76 - 207.76 207.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۵
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 289.58 - 289.58 297.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.66 - 13.66 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.52 - 21.52 21.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۵
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 220.536 - 220.536 220.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۵
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc 117 - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۳۴
HEconomic Scale Index Japan Equityg 8.777 - 8.777 8.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Fundsmith Equity R Acc 4.06 - 4.06 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Fundsmith Equity R Inc 3.88 - 3.88 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Fundsmith Equity T Acc 4.23 - 4.23 4.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Fundsmith Equity T Inc 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
CF Lindsell Train UK Equity Acc 4.21 - 4.21 4.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
CF Lindsell Train UK Equity Inc 3.07 - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
CF Lindsell Train UK Equity D Acc 1.72 - 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
CF Lindsell Train UK Equity D Inc 1.55 - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
UBAM - Global High Yield Solution AH GBP Acc 133.25 - 133.25 133.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 134.69 - 134.69 134.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 113.48 - 113.48 113.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
GS Global CORE Equity Portfolio IO Close GBP Acc 33.64 - 33.64 33.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 46.61 - 46.61 46.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 94.25 - 94.25 94.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۴
N1 Stable Return Fund BC GBP 14.83 - 14.83 14.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 41.89 - 41.89 41.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 52.69 - 52.69 52.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 72.49 - 72.49 72.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 61.5 - 61.5 61.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 200.48 - 200.48 200.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 109.66 - 109.66 109.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 127.7 - 127.7 127.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 109.67 - 109.67 109.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.25 - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.76 - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.39 - 1.39 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Jupiter European Inc 22.02 - 22.02 22.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Fundsmith Equity I Acc 4.27 - 4.24 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Fundsmith Equity I Inc 3.91 - 3.88 3.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Jupiter European I Acc 23.63 - 23.63 23.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Jupiter European I Inc 22.33 - 22.33 22.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Invesco Perpetual High Income Z Acc 3.16 - 3.16 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Invesco Perpetual High Income Z Inc 2.54 - 2.54 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Legal & General UK Index Trust C Acc 3.09 - 3.09 3.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Invesco Perpetual High Income Fund Y Inc 2.041 - 2.041 2.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Comgest Growth Emerging Markets GBP I Acc 31.24 - 30.97 31.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc 40.82 - 40.82 40.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.243 - 3.239 3.243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.544 - 3.516 3.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.42 - 2.417 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Invesco Perpetual High Income No Trail Acc 1.8 - 1.8 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 10.2 - 10.16 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 12.95 - 12.91 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 11.08 - 11.05 11.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Robeco BP US Premium Equities IE £ 317.48 - 312.29 317.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.58 - 13.57 13.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۳۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 7.24 - 7.23 7.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۵
Legal & General UK Index Trust I Acc 3.09 - 3.09 3.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Invesco Perpetual High Income No Trail Inc 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.23 - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 1.76 - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 7.5 - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.35 - 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 6.84 - 6.84 6.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.34 - 2.34 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 346.71 - 346.71 346.71 2.96 0.86% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc 19.831 - 19.831 19.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 3.5 - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۰۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.46 - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.26 - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CF Woodford Equity Income Fund C Sterling Inc 0.968 - 0.968 0.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 3.46 - 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 2.62 - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
LF Woodford Equity Income Fund Z Sterling Accumula 1.135 - 1.135 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 240.43 - 240.43 240.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 176.26 - 176.26 176.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 158.58 - 158.58 158.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 2.123 - 2.123 2.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 327.13 - 327.13 327.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Pictet-Security I dy GBP 192.76 - 192.76 192.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Pictet-Security P dy GBP 174.67 - 174.67 174.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Newton Global Income Fund Sterling Income 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Newton Global Income Fund Institutional Income 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Newton Global Income Fund Sterling Accumulation 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.88 - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 3.85 - 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.99 - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.6 - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.24 - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.548 - 1.548 1.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Newton Global Income Fund Institutional Accumulati 3.69 - 3.69 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 GBP 360.01 - 360.01 360.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP 15.28 - 15.28 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 GBP 266.58 - 266.58 266.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP 14.87 - 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Jupiter Strategic Bond I Acc 1.02 - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 GBP 38.12 - 38.12 38.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund W-Acc-GBP 1.588 - 1.588 1.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Income 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Accumul 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Pictet-Global Emerging Debt I GBP 304.38 - 301.63 304.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X acc 79.97 - 79.97 79.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Jupiter Strategic Bond Acc 0.97 - 0.97 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Jupiter Strategic Bond I Inc 0.64 - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Rah 9.465 - 9.465 9.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh G 128.494 - 128.494 128.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water I dy GBP 279.22 - 278.84 279.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water P dy GBP 254.11 - 253.76 254.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class T GBP Ac 2.326 - 2.326 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class Z GBP Ac 3.957 - 3.957 4.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4RF GB 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D4RF GB 33.07 - 33.07 33.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund I 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund A Acc 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund D Acc 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z GBP 146.35 - 146.35 146.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Vontobel Fund Emerging Markets Equity I GBP 156.3 - 156.3 156.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰