شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.14
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:01:15
0 (0.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.79%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:45
3 (10.71%)
تغییر ۳ ماهه
2 (6.90%)
تغییر ۶ ماهه
31 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

6,718
قیمت روز
13 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:02:08
393 (5.53%)
تغییر ۳ ماهه
673 (9.11%)
تغییر ۶ ماهه
101 (1.48%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core Income 10.31 - 10.31 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۴
Vanguard 500 Index Institutional Select 128.08 - 128.08 128.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 122.21 - 122.21 122.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 21.8 - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 21.95 - 21.95 21.95 0.04 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Vanguard 500 Index Admiral 241.16 - 241.16 241.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Institutional Index I 237.12 - 237.12 237.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Total Stock Market Idx I 64.98 - 64.98 64.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 64.94 - 64.94 64.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 15.81 - 15.81 15.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Total Stock Market Admiral 64.97 - 64.97 64.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
PIMCO Income P 11.86 - 11.86 11.86 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Dodge & Cox Stock 181.04 - 181.04 181.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Franklin Income A 2.21 - 2.21 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Dodge & Cox Income 13.32 - 13.32 13.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
PIMCO Income Instl 11.86 - 11.86 11.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
First Eagle Global I 52.82 - 52.82 52.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Schwab S&P 500 Index 39.92 - 39.92 39.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard PRIMECAP Adm 126.35 - 126.35 126.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
American Funds AMCAP A 29.26 - 29.26 29.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
DFA US Core Equity 2 I 19.98 - 19.98 19.98 0.06 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
PIMCO Total Return Instl 9.94 - 9.94 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Growth Index Adm 72.48 - 72.48 72.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
T. Rowe Price Growth Stock 60.6 - 60.6 60.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Equity-Income Adm 68.48 - 68.48 68.48 0.13 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Mid Cap Index Adm 180.4 - 180.4 180.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Balanced Index Adm 33.92 - 33.92 33.92 0.11 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 10.89 - 10.89 10.89 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Wellington Admiral 65.4 - 65.4 65.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Windsor II Admiral 57.52 - 57.52 57.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Dividend Growth Inv 25.06 - 25.06 25.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Health Care Admiral 84 - 84 84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Small Cap Index Adm 67.66 - 67.66 67.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
DoubleLine Total Return Bond I 10.42 - 10.42 10.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
T. Rowe Price Blue Chip Growth 101.87 - 101.87 101.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
DFA International Core Equity I 12.27 - 12.27 12.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Dodge & Cox International Stock 38.72 - 38.72 38.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Fidelity Advisor New Insights A 28.1 - 28.1 28.1 0.28 1.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Fidelity Advisor New Insights C 24.09 - 24.09 24.09 0.24 1.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Fidelity Advisor New Insights I 28.77 - 28.77 28.77 0.29 1.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Fidelity Advisor New Insights T 27.02 - 27.02 27.02 0.27 1.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Fidelity Advisor New Insights Z 28.8 - 28.8 28.8 0.29 1.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
American Funds American Mutual A 38.56 - 38.56 38.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
American Funds New Perspective A 39.42 - 39.42 39.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
American Funds Invmt Co of Amer A 35.15 - 35.15 35.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Fidelity US Bond Index Instl Prem 11.27 - 11.27 11.27 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard International Growth Adm 83.11 - 83.11 83.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Total Intl Stock Index I 105.75 - 105.75 105.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Wellesley Income Admiral 59.83 - 59.83 59.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
American Funds American Balanced A 25.46 - 25.46 25.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
American Funds Washington Mutual A 42.4 - 42.4 42.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
DFA Emerging Markets Core Equity I 19.96 - 19.96 19.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
T. Rowe Price Capital Appreciation 27.4 - 27.4 27.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 21.74 - 21.74 21.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 29.31 - 29.31 29.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 31.78 - 31.78 31.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 19.46 - 19.46 19.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Total Bond Market II Idx I 10.41 - 10.41 10.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
American Funds Europacific Growth R6 46.62 - 46.62 46.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
American Funds Income Fund of Amer A 21.1 - 21.1 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
American Funds Capital World Gr&Inc A 44.44 - 44.44 44.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
American Funds Growth Fund of Amer R6 45.23 - 45.23 45.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Fidelity 500 Index Institutional Prem 90.76 - 90.76 90.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Fidelity Series Investment Grade Bond 10.89 - 10.89 10.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Institutional Index Instl Pl 237.13 - 237.13 237.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 10.41 - 10.41 10.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Fidelity Total Market Index Instl Prem 73.86 - 73.86 73.86 0.35 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 105.77 - 105.77 105.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
American Funds Capital Income Builder A 57.51 - 57.51 57.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
American Funds Growth Fund of America A 45.23 - 45.23 45.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 56.6 - 56.6 56.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 26.44 - 26.44 26.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 9.41 - 9.41 9.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.45 - 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 32.63 - 32.63 32.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
American Funds Fundamental Investors Class A 54.52 - 54.52 54.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 17.48 - 17.48 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Strategic Advisers Core 16.2 - 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Fidelity Low-Priced Stock 44.84 - 44.84 44.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Total Bond Market Index I 10.44 - 10.44 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
Metropolitan West Total Return Bd I 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Total Bond Market Index Adm 10.44 - 10.44 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
DFA US Large Cap Value I 31.71 - 31.71 31.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۵
Vanguard 500 Index Investor 226.05 - 226.05 226.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 31.83 - 31.83 31.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۰۵
American Funds Europacific Growth A 48.51 - 48.51 48.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.61 - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Premium 95.27 - 95.27 95.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity Total Market Index Premium 78.45 - 78.45 78.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity 500 Index Fund Institutional Class 96.84 - 96.84 96.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Oakmark International Investor 25.3 - 25.3 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۳۲
American Funds Europacific Growth F2 52.07 - 52.07 52.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Contrafund 138.17 - 138.17 138.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Contrafund K 138.16 - 138.16 138.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Growth Company 208.42 - 208.42 208.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Income A 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰