کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1347
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:25:15
0 (0.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 16:02:03
3 (10.71%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
31 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,326
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 23:35:36
926 (14.46%)
تغییر ۳ ماهه
150 (2.01%)
تغییر ۶ ماهه
461 (6.72%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 132.89 - 132.89 132.89 0.54 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 22.99 - 22.99 22.99 0.07 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 23.25 - 23.25 23.25 0.08 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 23.5 - 23.5 23.5 0.09 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۵
Vanguard 500 Index Institutional Select 139.23 - 139.23 139.23 0.51 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Income Instl 11.98 - 11.98 11.98 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Fidelity Advisor New Insights Z 31.05 - 31.05 31.05 0.12 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Vanguard Total Intl Stock Index I 113.01 - 113.01 113.01 0.78 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 22.13 - 22.13 22.13 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Vanguard Total Bond Market II Idx I 10.52 - 10.52 10.52 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 11.07 - 11.07 11.07 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
American Funds Europacific Growth R6 51.12 - 51.12 51.12 0.42 0.83% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
American Funds Growth Fund of Amer R6 48.54 - 48.54 48.54 0.18 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Fidelity 500 Index Institutional Prem 98.88 - 98.88 98.88 0.36 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Fidelity International Index InstlPrm 40.41 - 40.41 40.41 0.22 0.55% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 10.52 - 10.52 10.52 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Fidelity Total Market Index Instl Prem 80.55 - 80.55 80.55 0.32 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 113.04 - 113.04 113.04 0.79 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 28.26 - 28.26 28.26 0.20 0.71% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 33.21 - 33.21 33.21 0.04 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۳۵
Vanguard 500 Index Admiral 262.75 - 262.75 262.75 0.98 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Institutional Index I 258.35 - 258.35 258.35 0.96 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Total Stock Market Idx I 70.86 - 70.86 70.86 0.29 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 70.81 - 70.81 70.81 0.28 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 16.89 - 16.89 16.89 0.11 0.66% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Total Stock Market Admiral 70.84 - 70.84 70.84 0.28 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Dodge & Cox Stock 195.02 - 195.02 195.02 1.19 0.61% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Dodge & Cox Income 13.62 - 13.62 13.62 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
First Eagle Global I 56.51 - 56.51 56.51 0.25 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Schwab S&P 500 Index 43.49 - 43.49 43.49 0.16 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard PRIMECAP Adm 136.24 - 136.24 136.24 0.19 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
American Funds AMCAP A 31.32 - 31.32 31.32 0.16 0.51% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
DFA US Core Equity 1 I 23.47 - 23.47 23.47 0.13 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
DFA US Core Equity 2 I 21.67 - 21.67 21.67 0.13 0.60% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
DFA US Large Cap Value I 36.12 - 36.12 36.12 0.24 0.67% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
PIMCO Total Return Instl 10.03 - 10.03 10.03 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Growth Index Adm 79.95 - 79.95 79.95 0.15 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
T. Rowe Price Growth Stock 65.91 - 65.91 65.91 0.19 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Equity-Income Adm 74.24 - 74.24 74.24 0.20 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Mid Cap Index Adm 198.9 - 198.9 198.9 1.05 0.53% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Wellington Admiral 69.61 - 69.61 69.61 0.22 0.32% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Windsor II Admiral 62.44 - 62.44 62.44 0.37 0.60% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Dividend Growth Inv 27.56 - 27.56 27.56 0.09 0.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Health Care Admiral 88.62 - 88.62 88.62 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Small Cap Index Adm 74.09 - 74.09 74.09 0.44 0.60% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
T. Rowe Price Blue Chip Growth 111.09 - 111.09 111.09 0.29 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 14.08 - 14.08 14.08 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
DFA International Core Equity I 13.04 - 13.04 13.04 0.08 0.62% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Dodge & Cox International Stock 41.55 - 41.55 41.55 0.35 0.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fidelity Advisor New Insights A 30.28 - 30.28 30.28 0.12 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fidelity Advisor New Insights C 25.9 - 25.9 25.9 0.10 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fidelity Advisor New Insights I 31.02 - 31.02 31.02 0.12 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Fidelity Advisor New Insights T 29.09 - 29.09 29.09 0.11 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
American Funds American Mutual A 40.56 - 40.56 40.56 0.10 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
American Funds New Perspective A 42.85 - 42.85 42.85 0.12 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
American Funds Invmt Co of Amer A 37.41 - 37.41 37.41 0.14 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Wellesley Income Admiral 62.76 - 62.76 62.76 0.07 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
American Funds American Balanced A 26.7 - 26.7 26.7 0.08 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
American Funds Washington Mutual A 45.13 - 45.13 45.13 0.17 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
DFA Emerging Markets Core Equity I 21.16 - 21.16 21.16 0.21 1.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 30.79 - 30.79 30.79 0.08 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 33.74 - 33.74 33.74 0.11 0.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 20.76 - 20.76 20.76 0.08 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
American Funds Income Fund of Amer A 22.09 - 22.09 22.09 0.07 0.32% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
American Funds Capital World Gr&Inc A 47.76 - 47.76 47.76 0.25 0.53% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Institutional Index Instl Pl 258.37 - 258.37 258.37 0.95 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
American Funds Capital Income Builder A 60.33 - 60.33 60.33 0.21 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
American Funds Growth Fund of America A 48.52 - 48.52 48.52 0.18 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 61.73 - 61.73 61.73 0.25 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 9.58 - 9.58 9.58 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
American Funds Fundamental Investors Class A 58.63 - 58.63 58.63 0.25 0.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 18.48 - 18.48 18.48 0.06 0.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Strategic Advisers Core Income 10.44 - 10.44 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۷:۰۴
T. Rowe Price Capital Appreciation 29.49 - 29.49 29.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Total Bond Market Index I 10.56 - 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۳۴
Metropolitan West Total Return Bd I 10.53 - 10.53 10.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Total Bond Market Index Adm 10.56 - 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۳۴
DoubleLine Total Return Bond I 10.48 - 10.48 10.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Fidelity US Bond Index Instl Prem 11.4 - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Fidelity Series Investment Grade Bond 11.06 - 11.06 11.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Strategic Advisers Core 17.62 - 17.62 17.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۰۵
Vanguard International Growth Adm 89.91 - 89.91 90.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۳۵
Franklin Income A 2.31 - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۶:۳۲
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 10.94 - 10.94 10.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۱۶
Fidelity Low-Priced Stock 47.75 - 47.75 47.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۳۴
Vanguard 500 Index Investor 256.78 - 256.78 256.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Balanced Index Adm 35.42 - 35.42 35.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۳۴
PIMCO Income P 11.94 - 11.94 11.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۱۴
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 35.29 - 35.29 35.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۱۳
American Funds Europacific Growth A 50.16 - 50.16 50.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۶:۰۹
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.61 - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Premium 95.27 - 95.27 95.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity Total Market Index Premium 78.45 - 78.45 78.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity 500 Index Fund Institutional Class 96.84 - 96.84 96.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Oakmark International Investor 25.3 - 25.3 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۳۲
American Funds Europacific Growth F2 52.07 - 52.07 52.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Contrafund 138.17 - 138.17 138.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Contrafund K 138.16 - 138.16 138.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Growth Company 208.42 - 208.42 208.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Income A 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰