کالایاب
شاخص یاب

اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 168900 - 168900 168900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
درهم 35350 - 35350 35350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
یورو 147920 - 147920 148780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۰۰
1000 تومان 10060 - 10060 10060 90.00 0.89% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
toman-bank-sell 129900 - 129900 129900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
دلار هرات 130100 130800 129000 131000 800.00 0.62% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۸:۱۸
کرون نروژ 14620 - 14620 14710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۵:۰۹
پوند | خرید 168560 - 168560 168560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
درهم | خرید 35170 - 35170 35170 80.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۶
دلار | خرید 129700 - 129700 129700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
یورو | خرید 147580 - 147580 148430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۵:۰۹
دلار کانادا 98040 - 98040 98040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس 127620 - 127620 127620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
1000 روپیه هند 1840400 - 1840400 1840400 17200.00 0.94% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۶
ریال عربستان 34570 - 34570 34570 170.00 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۶
دلار استرالیا 89780 - 89780 89780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
1000 تومان | خرید 9980 - 9980 9980 80.00 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
کرون نروژ | خرید 14450 - 14450 14530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۵:۰۹
1000کلدار پاکستانی 925360 - 925360 925360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
دلار کانادا | خرید 97700 - 97700 97700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
فرانک سوییس | خرید 127280 - 127280 127280 340.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
1000 روپیه هند | خرید 1823200 - 1823200 1823200 17200.00 0.95% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۶
ریال عربستان | خرید 34400 - 34400 34400 170.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۶
دلار استرالیا | خرید 89440 - 89440 89440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
1000کلدار پاکستانی | خرید 923640 - 923640 923640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳