شاخص یاب

اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 187960 - 187960 187960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
درهم 40380 - 40380 40380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
یورو 169930 - 169930 169930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰
1000 تومان 13330 - 13330 13330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳
toman-bank-sell 113400 - 113400 113400 1400.00 1.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۱۲
دلار هرات 114100 114000 114000 11590 102670.00 898.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۵۵
کرون نروژ 17440 - 17440 17440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۰۳
پوند | خرید 187570 - 187570 187570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳
درهم | خرید 40180 - 40180 40180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳
دلار | خرید 113000 - 113000 113000 1200.00 1.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۱۲
یورو | خرید 169540 - 169540 169540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۰۳
دلار کانادا 111520 - 111520 111520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس 146020 - 146020 146020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۰
1000 روپیه هند 2058000 - 2058000 2058000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۰۳
ریال عربستان 39400 - 39400 39400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳
دلار استرالیا 105250 - 105250 105250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳
1000 تومان | خرید 13230 - 13230 13230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳
کرون نروژ | خرید 17250 - 17250 17250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۰۳
1000کلدار پاکستانی 1060360 - 1060360 1060360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳
دلار کانادا | خرید 111130 - 111130 111130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳
فرانک سوییس | خرید 145630 - 145630 145630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳
1000 روپیه هند | خرید 2018800 - 2018800 2018800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۰۳
ریال عربستان | خرید 39200 - 39200 39200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳
دلار استرالیا | خرید 104860 - 104860 104860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳
1000کلدار پاکستانی | خرید 1058400 - 1058400 1058400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳