شاخص یاب

اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 188550 - 188550 188550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۰
درهم 40280 - 40280 40280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۰
یورو 170910 - 170910 170910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۰
1000 تومان 11960 - 11960 11960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
toman-bank-sell 128500 - 128500 128500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
دلار هرات 11550 - 11500 12600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۷:۵۸
کرون نروژ 17640 - 17640 17640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
پوند | خرید 188160 - 188160 188160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
درهم | خرید 40080 - 40080 40080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
دلار | خرید 128000 - 128000 128000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
یورو | خرید 170520 - 170520 170520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
دلار کانادا 112110 - 112110 112110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس 145820 - 145820 145820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۰
1000 روپیه هند 2018800 - 2018800 2018800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
ریال عربستان 39400 - 39400 39400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
دلار استرالیا 104860 - 104860 104860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
1000 تومان | خرید 11860 - 11860 11860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
کرون نروژ | خرید 17440 - 17440 17440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
1000کلدار پاکستانی 1093680 - 1093680 1093680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
دلار کانادا | خرید 111720 - 111720 111720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
فرانک سوییس | خرید 145430 - 145430 145430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
1000 روپیه هند | خرید 1999200 - 1999200 1999200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
ریال عربستان | خرید 39200 - 39200 39200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
دلار استرالیا | خرید 104470 - 104470 104470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
1000کلدار پاکستانی | خرید 1091720 - 1091720 1091720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳