شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0267
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 21:20:13
0 (3.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (26.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (49.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,147
قیمت روز
11 (0.97%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
295 (34.62%)
تغییر ۳ ماهه
344 (42.84%)
تغییر ۶ ماهه
1,147 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

34,048
قیمت روز
25 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:03:50
5,264 (18.29%)
تغییر ۳ ماهه
7,226 (26.94%)
تغییر ۶ ماهه
487 (1.45%)
نوسان سالیانه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 100353.8 100349.23 100349.23 100372.11 95.21 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Merval 34048.02 34043.96 34043.96 34069.87 25.36 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Bolsa G 1452367 1453451 1452367 1453586 1071.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Merval 25 37524.29 37529.72 37524.29 37537.93 15.04 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Merval Argentina 31118.23 31119.76 31118.23 31122.89 7.62 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳