شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7169
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:32:10
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:01:40
3 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,941
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:34:27
102 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
414 (6.51%)
تغییر ۶ ماهه
178 (2.91%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3294.3 - 3290.9 3301.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
S&P/ASX 50 5789.2 - 5781.1 5798.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
S&P/ASX 100 4852.7 - 4843.7 4858.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
S&P/ASX 300 5827.6 - 5816 5832.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
S&P/ASX Midcap 50 6444.9 - 6415.7 6450.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
ASX All Ordinaries 5941.2 - 5928.5 5945.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
ASX Small Ordinaries 2564.3 - 2556.4 2565.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
S&P/ASX All Australian 50 5745.7 - 5737.4 5754.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
S&P/ASX All Australian 200 5822.8 - 5811.4 5828.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴
S&P/ASX 200 5879.6 - 5865.3 5887.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۴۲