کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.713
قیمت روز
0 (0.34%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:05:13
0 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

44
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
5 (12.82%)
تغییر ۳ ماهه
5 (12.82%)
تغییر ۶ ماهه
44 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,213
قیمت روز
4 (0.07%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:05:58
654 (11.75%)
تغییر ۳ ماهه
95 (1.50%)
تغییر ۶ ماهه
312 (5.28%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3417.3 3418.8 3411.2 3423.6 3.90 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
S&P/ASX 50 6048.5 6051.5 6039.3 6059.8 4.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
S&P/ASX 100 5052.9 5055.5 5044.6 5061.6 1.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
S&P/ASX 300 6080 6082.6 6067.7 6089.4 3.70 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
S&P/ASX Midcap 50 6575.4 6579.3 6554.7 6580.8 35.90 0.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
ASX All Ordinaries 6213.1 6215.3 6201 6222.2 4.40 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
ASX Small Ordinaries 2720.2 2719.6 2706.4 2720.7 10.60 0.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
S&P/ASX All Australian 50 6001.5 6004.7 5992.4 6012.9 4.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
S&P/ASX All Australian 200 6076.3 6079.1 6063.8 6086.1 3.90 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
S&P/ASX 200 6130.6 6131.7 6117 6140.7 4.40 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۲