شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,415
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:08
297 (17.36%)
تغییر ۳ ماهه
277 (16.37%)
تغییر ۶ ماهه
579 (29.04%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1415.28 - 1415.28 1415.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
ATX Prime 1478.89 - 1478.89 1478.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE Austria 287.29 - 287.29 287.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Immobilien ATX EUR 345.89 - 345.89 345.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
New Europe Blue Chip EUR 1183.1 - 1183.1 1183.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
ATX 2987.48 - 2916.92 2993.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵