شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:45:11
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,572
قیمت روز
3 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:35
92 (3.71%)
تغییر ۳ ماهه
115 (4.68%)
تغییر ۶ ماهه
2,572 (0.00%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

2,009
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:35:43
113 (5.98%)
تغییر ۳ ماهه
110 (5.76%)
تغییر ۶ ماهه
232 (10.34%)
نوسان سالیانه

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2009.48 - 2006.68 2020.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
DSE Broad 5825.57 - 5818.45 5844.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵