شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,347
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:24
381 (3.92%)
تغییر ۳ ماهه
934 (9.08%)
تغییر ۶ ماهه
1,530 (14.06%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 4838.45 - 4821.35 4845.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 GR 9347.2 - 9326.11 9361.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
BEL Small 13477.53 - 13477.53 13565.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 Net Return 7219.96 - 7205.66 7256.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 3429.72 - 3418.8 3446.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲