کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,979
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:54
920 (10.16%)
تغییر ۳ ماهه
92 (0.92%)
تغییر ۶ ماهه
318 (3.09%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5189.71 - 5171.96 5189.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 GR 9978.72 - 9902.04 9978.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
BEL Small 13650.09 - 13620.81 13653.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 Net Return 7707.56 - 7648.33 7707.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 3660.8 - 3631.7 3660.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲