کالایاب
شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5791
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:46:36
0 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.24%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 733.54 - 733.54 733.54 2.56 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۳۴
Sarajevo 10 761.17 - 761.17 761.17 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۳۴
Sarajevo 30 1200.43 - 1200.43 1200.43 0.23 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۳۴