شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.58
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:44:10
0 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 570.03 - 570.03 570.03 0.16 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Sarajevo 10 660.66 - 660.66 660.66 23.86 3.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Sarajevo 30 1141.83 - 1141.83 1141.83 7.18 0.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱