شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2667
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:32:10
0 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.82%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

114
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:01:40
1 (0.87%)
تغییر ۳ ماهه
2 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
114 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

15,965
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 00:33:27
1,883 (13.37%)
تغییر ۳ ماهه
3,128 (24.37%)
تغییر ۶ ماهه
2,323 (17.03%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 15965.24 15957.72 15957.72 15965.24 0.08 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Tag Along 20422.13 20416.33 20416.33 20422.13 0.90 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Brazil Index 39822.09 39807.33 39807.33 39822.09 1.74 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Small Cap Index 1908.44 1907.5 1907.5 1908.44 3.78 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Brazil broad-Based 3697.26 3695.61 3695.61 3697.26 0.38 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Mid-Large Cap Index 1836.23 1835.44 1835.44 1836.23 0.32 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Bovespa 96096.75 96062.45 96062.45 96096.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۵