کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2559
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 03:01:12
0 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

122
قیمت روز
4 (3.39%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:09
7 (6.09%)
تغییر ۳ ماهه
7 (6.09%)
تغییر ۶ ماهه
122 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

15,563
قیمت روز
33 (0.21%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:34:54
1,304 (9.14%)
تغییر ۳ ماهه
2,222 (16.66%)
تغییر ۶ ماهه
1,334 (9.37%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 15563.08 15557.45 15502.77 15611.43 33.26 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۳۴
Tag Along 19982.83 19975.82 19909.56 20033.88 30.10 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۳۴
Brazil Index 38953.24 38941.01 38812.45 39063.99 79.43 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۳۴
Small Cap Index 1909.18 1908.69 1905.48 1913.88 6.33 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۳۴
Brazil broad-Based 3625.23 3623.92 3611.92 3634.72 6.84 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۳۴
Mid-Large Cap Index 1794.77 1794.09 1787.73 1799.53 3.04 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۳۴
Bovespa 93735.15 93546.14 93381.41 94025.19 66.55 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۶