کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5775
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:00:21
0 (0.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.20%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

584
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:55
8 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
44 (6.98%)
تغییر ۶ ماهه
88 (13.10%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 115.78 - 115.78 115.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۸:۳۴
BGTR30 502.93 - 502.93 502.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۸:۳۴
BSE SOFIX 583.8 - 583.8 583.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵