کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7447
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:38:09
0 (1.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.96%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

958
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:05:13
130 (15.71%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.06%)
تغییر ۶ ماهه
61 (6.78%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 958.21 - 958.21 959.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۵
S&P/TSX Equity 16590.94 - 16590.94 16590.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۳۴
S&P/TSX MidCap 984.01 - 984.01 986.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۵
S&P/TSX Venture 637.82 - 634.92 637.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۵
S&P/TSX Small Cap 587.84 - 587.84 589.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۵
S&P/TSX 16089.33 - 16085.6 16103.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۶