شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,436
قیمت روز
18 (0.34%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:02:08
292 (5.67%)
تغییر ۳ ماهه
74 (1.38%)
تغییر ۶ ماهه
409 (7.00%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5435.94 5435.93 5422.89 5435.94 18.29 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
IGPA General 27410.99 27419.13 27358.82 27419.13 81.59 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲