کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.25%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,264
قیمت روز
40 (0.76%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:05:51
241 (4.80%)
تغییر ۳ ماهه
192 (3.52%)
تغییر ۶ ماهه
279 (5.03%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5264.12 5268.03 5264.12 5306.57 40.01 0.76% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
IGPA General 26621.53 26650.92 26621.53 26821.16 172.29 0.65% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵