کالایاب
شاخص یاب
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (25.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

96,983
قیمت روز
179 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 18:02:08
12,869 (15.30%)
تغییر ۳ ماهه
12,869 (15.30%)
تغییر ۶ ماهه
96,983 (0.00%)
نوسان سالیانه

COL General

1,606
قیمت روز
3 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:05:53
267 (19.90%)
تغییر ۳ ماهه
98 (6.52%)
تغییر ۶ ماهه
131 (8.85%)
نوسان سالیانه

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10764.33 - 10764.33 10764.33 2.74 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
COLCAP 1606.37 - 1606.37 1606.37 3.03 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
COLEQTY 1094.19 - 1094.19 1094.19 3.38 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
COL General 13107.66 - 13107.66 13107.66 24.74 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
FTSE Colombia 5072.03 - 5072.03 5072.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۳:۳۳