شاخص یاب
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (25.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

95,542
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
11,428 (13.59%)
تغییر ۳ ماهه
11,926 (14.26%)
تغییر ۶ ماهه
95,542 (0.00%)
نوسان سالیانه

COL General

1,393
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:25
59 (4.09%)
تغییر ۳ ماهه
154 (9.98%)
تغییر ۶ ماهه
128 (8.44%)
نوسان سالیانه

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10615.15 - 10613.94 10615.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
COLCAP 1392.95 - 1390.52 1392.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
COLEQTY 952.26 - 950.94 952.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
COL General 11647.9 - 11632.53 11647.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
FTSE Colombia 4406.02 - 4406.02 4406.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۰۴