کالایاب
شاخص یاب
کاستاریکا
کاستاریکا

CRC/USD

0.0016
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:44:08
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Costa Rica Indice Accionario

10,083
قیمت روز
215 (2.13%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:35:07
1,451 (12.58%)
تغییر ۳ ماهه
2,236 (18.15%)
تغییر ۶ ماهه
3,816 (27.45%)
نوسان سالیانه

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 10083.09 - 10083.09 10083.09 214.61 2.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۳۵